Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arikan B., "Characterization of Tyrosinase Enzyme form Native Bacillus megaterium sp. Strain M36", JOURNAL OF MICROBIOLOGY, biotechnology and food science, vol.5, pp.465-469, 2016
Valipour E., Arikan B., "INCREASED PRODUCTION OF TYROSINASE FROM BACILLUS MEGATER IUM STRAIN M36 BY THE RESPONSE SURFACE METHOD", ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, vol.68, pp.659-668, 2016
Aygan A., Karcıoğlu L., Arikan B., "Alkaline Thermostable And Halophilic Endoglucanase From Bacillus Licheniformis C108", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.789-796, 2011
Korkmaz Güvenmez H., Akdağ P., Arikan B., Çeter T., "Atmospheric concentration of cladosporium and alternaria spores in Adana and preparation of protein extracts for use in skin-prick test", ALLERGY, vol.66, pp.168-168, 2011
İzmirli M., Arikan B., Bayazit Y., Alptekin D., "Polymorphisms Of Hpc2/Elac2 And Srd5a2 (5 Alpha-Reductase Type Ii) Genes In Prostate Cancer", BALKAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, vol.14, pp.31-35, 2011
İzmirli M., Arikan B., Bayazit Y., Alptekin D., "Associations Of Polymorphisms In Hpc2/Elac2 And Srd5a2 Genes With Benign Prostate Hyperplasia In Turkish Men", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, pp.731-733, 2011
Öztürk S., Özeren Morgan M., Dilgimen A.S., Denizci A.A., Arikan B., Kazan D., "Alkaline Serine Protease From Halatoerant Bacillus Licheniformis Ba17", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.59, pp.83-90, 2009
Arikan B., Aygan A., "Resistance Variations Of Third Generation Of Cephalosporins In Some Of The Enterobacteriaceae Members In Hospital Sewage", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.11, pp.93-96, 2009
Aygan A., Arikan B., "Production And Characterization Of Multifunctional Endoxylanase By Bacillus Sp X13", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.33, pp.231-237, 2009
Arikan B., "Highly Thermostable, Thermophilic, Alkaline, Sds And Chelator Resistant Amylase From A Thermophilic Bacillus Sp Isolate A3-15", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.99, pp.3071-3076, 2008
Aygan A., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Çolak Ö., "Highly Thermostable And Alkaline Alpha-Amylase From A Halotolerant-Alkaliphilic Bacillus Sp Ab68", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.39, pp.547-553, 2008
Ateş Ö., Toksoy Öner E., Arikan B., Denizci A.A., Kazan D., "Isolation And Identification Of Alkaline Protease Producer Halotolerant Bacillus Licheniformis Strain Ba17", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.57, pp.369-375, 2007
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., "A Pireliminary Study On Tellurite Resistance In Pseudomonas Spp. Isolated From Hospital Sewage", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.25, pp.717-720, 2006
Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Coral G., "Plasmid Mediated Heavy Metal Resistances In Enterobacter Spp. Isolated From Sofulu Landfill, In Adana, Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.55, pp.175-179, 2005
Gülnaz O., Kaya A., Matyar F., Arikan B., "Sorption Of Basic Dyes From Aqueous Solution By Activated Sludge", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.108, pp.183-188, 2004
Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Coral G., "Plasmid-Encoded Heavy Metal Resistances In Pseudomonas Sp.", Bulletin Environmental Contamination and Toxicology, vol.71, pp.1145-1150, 2003
Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Coral G., Çolak Ö., Aygan A., Gülnaz O., "Enzymatic Properties Of A Novel Thermostable, Thermophile And Alkaline Amylase From An Alkaliphilic Bacillus Sp. Isolate Ant6", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.38, pp.1397-1403 , 2003
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Thermostable Alkaline Protease Produced By An Aspergillus Niger Strain", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.53, pp.491-498, 2003
Korkmaz Güvenmez H., Ünaldı Coral M.N., Aslan B., Coral G., Arikan B., Dinçer S., Çolak Ö., "Keratinolytic Activity Of Streptomyces Strain Ba(7), A New Isolate From Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.53, pp.85-93, 2003
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Some Properties Of Thermostable Xylanase From An Aspergillus Niger Strain", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.52, pp.299-306, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Valipour E., Arikan B., "Optimization of Tyrosinase Enzyme Production from Native Bacillus sp. MV29 Isolate", Journal of Applied Biological Sciences, vol.9, pp.77-82, 2015
Caf Y., Arabaci N., Arikan B., "Isolation and Characterization of Thermostable, Alkaline, Detergent and H2O2 Resistant Cellulase (CMCase) from a Novel Strain Bacillus sp. CY8 Isolate", Journal of Applied Biological Sciences, vol.8, pp.50-54, 2014
Valipour E., Caf Y., Arikan B., "Isolation and Characterization of a Novel Acidophilic, Halotolerant and Cold-adaptive Cellulase (CMCase) from a Native Isolate Bacillus sp.", Journal of applied biological sciences, vol.8, pp.1-5, 2014
Üzümcü Z., Caf Y., Valipour E., Maaşoğlu Y., Arikan B., "Isolation Of Cold Shock Protein Profilles From Pseudomonas Sp. Strains And Analyses Of Sds-Page", JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, vol.7, pp.33-36, 2013
Arabaci N., Arikan B., "Cold Aktif Alkalin Amilaz Enzimi Üreten Bacillus Sp. Suşlarının İzolasyonu, Enzim Üretimi Ve Enzimin Kısmi Karakterizasyonu", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.67-76, 2013
Arabaci N., Caf Y., Arikan B., Maaşoğlu Y., "Partial Purification and Characterization of Thermostable, Alkaline and Chelator-resistant Protease from a Newly Isolated Bacillus sp. CY7 and its potential applications in various industries", JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, vol.7, pp.14-19, 2013
Saraçoğlu Z.N., Tanrısever D., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Characterization Of An Oxidant And Detergent Stable Alkaline Protease Produced From A Novel Isolate Bacillus Sp. Strain.", JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, vol.7, pp.04-09, 2013
Hürtaş Tatlı İ.S., Arikan B., "Termofil Bacillus Sp.?Den Selülaz (Asidik, Alkali Ve Nötral) Enzimi İzolasyonu Ve Karakterizasyonu", Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.133-143, 2013
Haliskaranfil S., Arikan B., "Termoalkalofilik Amilaz Ve Selülaz Enzim (Multienzim) Üreticisi Bacillus Sp. Izolasyonu, Enzimlerin Karakterizasyonu Ve Biyoteknolojik Uygulanabilirliği.", Ç.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.37-46, 2012
Turus N., Arikan B., "Alkali, Soğukta Aktif Proteaz Üreticisi Bacillus Sp. Suşlarının İzolasyonu, Enzim Üretimi, Karakterizasyonu Ve Enzimin Biyolojik Kullanım Olanakları", Ç.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.162-170, 2011
İzmirli M., Arikan B., Alptekin D., "Prostat Kanserinin Srd5a2 Genlerindeki Polimorfizmler İle İlişkisinin Araştırılması", Ç.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.175-183, 2010
Saraçoğlu Z.N., Arikan B., "Selülaz Free Alkaline Ksilanaz Enzim Üreticisi Bacillus Sp. Suşlarının Izolasyonu, Enzim Üretimi, Karakterizasyonu Ve Ve Biyoteknolojik Kullanım Olanaklarının Araştırılması. ", Ç.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.73-79, 2010
Sığırcı F., Arikan B., "Klebsiella Sp. Suşlarında Ceftriaxone Ve İmipenem Dirençlilik Frekansının Saptanması.", Ç.Ü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.97-104, 2010
Aygan A., Arikan B., "A New Halo-Alkaliphilic Thermostable Endoglucanase From Moderately Halophilic Bacillus Sp. C14 Isolated From Van Soda Lake", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.10, pp.369-374, 2008
Aygan A., Arikan B., "Isolation Of Moderately Halophilic Bacillus Sp. Producing Amylase, Cellulase And Xylanase And Determination Of Optimum Growth And Enzyme Production", Ç.Ü.Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.1-11, 2008
Aygan A., Arikan B., "An Overview On Bacterial Motility Detection", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.9, pp.193-196, 2007
Tatar S., Arikan B., "Termofil Moderately Halofil Bacillus Sp. Suşlarından Amilaz Enzimi Üreimi Ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.13-19, 2007
Eren Kıran Ö., Arikan B., "Effect of carbon sources and various chemicals on the production of a novel amylase from a thermophilic Bacillus sp. K-12", Turkish Journal of biology, cilt.29, ss.99-103, 2005
Coral G., Çolak Ö., Ünaldı Coral M.N., Arikan B., "Electrofusion of Saccharomyces cereviciaea Auxotrophic Mutants of Identical Mating Type by Using a Laboratory-made System", Turkish Journal of Biology, cilt.27, ss.1-5, 2003
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., Coral G., "Isolation Of Alcohol Tolerant, Osmotolerant And Thermotolerant Yeast Strains And Improvement Of Their Alcohol Tolerance By Uv Mutagenesis.", ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA, vol.51, pp.115-120, 2002
Coral G., Arikan B., Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., "Some properties of Crude Carboxymethyl Cellulase of Aspergillus niger Z10 Wild Type Strain", Turkish Journal of Biology, cilt.26, ss.209-213, 2002
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., "Yaban Tip Maya Suşlarında Termotoleranslığın Araştırılması Ve Heat-Shock Proteinlerinin İzolasyonu", Ç.Ü Fen ve Müh. Dergisi, cilt.11, ss.85-92, 2000
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Doğal İzolatlarda İmipenem (Tienam) Dirençliliği Ve Dağılımı.", KSÜ. Fen ve Müh. Dergisi, cilt.3, ss.131-137, 2000
Eren Kıran Ö., Arikan B., "Bacillus Sp. Suşlarında Antibiyotik, Selülaz Ve Amilaz Üretiminden Sorumlu Genlerin Protoplast Transformasyon Tekniği İle Gr (+) Bakterilere Transferi Ve Ekspresyon Düzeyinin Araştırılması", Ç.Ü. Fen ve Müh. Dergisi, cilt.11, ss.62-70, 2000
Dinçer S., Arikan B., Çolak Ö., "İmipenem?E (Tianem) Dirençli Bakterilerin Plasmid Profilleri", KÜKEM, cilt.21, ss.51-56, 1998
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Enterobacteriaceae?De Antibiyotik Dirençlilik Eliminasyonu Üzerine Acridine Orange Ve Ethidium Bromid?In Etkilerinin Karşılaştırılması.", KÜKEM, cilt.20, ss.21-28, 1997
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Hastahane Kanalizasyonu Bakterilerinden İzole Edilen R-Plasmidleri Ile Transformasyon Düzeyi", Turkish Journal of Biology, cilt.20, ss.293-301, 1996
Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Çolak Ö., "Yağ Endüstrisi Katı Atıklarının Kompostlanması Ve Bu Prosesin Barsak Bakterilerine Olan Eliminasyon Etkisi", KÜKEM, cilt.19, ss.1-7, 1996
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., "Mikroorganizmalarda Faja Dirençlilik Mekanizmalarının Araştırılması Ve Faj Dirençliliği Taşıyan Suş Üretimi.", Ç.Ü. Fen ve Müh. Dergisi, cilt.7, ss.25-37, 1996
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Iii. Kuşak Cephalosporinlere Plasmid Kodlu Dirençli Enterobacteriaceae Suşlarından Elde Edilen Plasmidler", KÜKEM, cilt.18, ss.25-31, 1995
Dinçer S., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., "Hastahane İzolatlarında Iii. Kuşak Cephalosporin Dirençliliği Ve Olası Plasmid Kodlu Dirençliliğin Frekansı", KÜKEM, cilt.17, ss.7-12, 1994
Arikan B., Çolak Ö., "Hastahane Ve Şehir Atıksularından İzole Edilen Enterobacteriaceae Grubu Bakterilerde Iii. Kuşak Cephalosporin Dirençliliğinin Dağılımı Ve Farklı Sıcaklıklardaki Hareketli Ve Durgun Besi Ortamları İle Zoogloea Ramigera?Nın Plasmid Transferine Etkileri.", Ç.Ü. Fen ve Müh. Dergisi, cilt.4, ss.87-96, 1991
Arikan B., Çolak Ö., "Aluminyumsülfat Ve Demir (Iii) Klorürün Tekstil Atıksularının Arıtılmasına Ve Escherichia Coli Eliminasyonuna Etkisi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.4, ss.7-14, 1990
Çolak Ö., Arikan B., "Flokulasyonun Tekstil Atıksularının Arıtılmasına Ve E.Coli Eliminasyonuna Etkisi", Doğa müh. ve çevre bilimleri dergisi, cilt.10, ss.185-190, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arabaci N., Arikan B., "Partial Purification and Characterization of an Acidophilic and a Thermophilic Amylase from Native Isolate Bacillus sp", International Mediterianean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.1-1
Saraçoğlu Z.N., Arikan B., "Partial Purification and Characterization of a Halophilic Xylanase From a Newly Isolated Bacillus sp", 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Üsküp, MAKEDONYA, 25-29 Ağustos 2016, pp.1-1
Arikan B., Kocamaz S., Valipour E., Maaşoğlu Y., "Antibiyotiklere alternative olarak üretilmiş BAM `ın biyofilm üreten antibiyotik dirençli olan E. coli, P. aeroginosa ve K. pneumonia üzerine etkisinin araştırılması.", 4. Ulusal Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 22-25 Ağustos 2015, ss.1-1
Caf Y., Valipour E., Arikan B., "Optimization of extracellular tyrosinase enzyme production from native Bacillus sp. isolate", 3th international congress of the molecular biology association, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.1-1
Arabaci N., Valipour E., Dinigüzel Ö. , Saraçoğlu Z.N., Caf Y., Kocamaz S., et al., "An alkaline, thermostable and thermophile serine protease from Bacillus sp.AB12", 3th international congress of the molecular biology association, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.1-1
Saraçoğlu Z.N., Arikan B., "Isolation, Partial Purification and Characterization of a Cellulase from Bacillus sp. NSC10", 3th international congress of the molecular biology association, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.1-1
Caf Y., Valipour E., Arikan B., "Optimization and Strain improvement by UV and EMS for Enhanced Production of Keratinase in Bacillus sp. C-11", 3th international congress of the molecular biology association, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, pp.1-1
Valipour E., Caf Y., Arikan B., "Isolation and Characterization of a Novel Acidophilic, Halotolerant and Cold-adaptive Cellulase(CMCase) from a native isolate Bacillus sp", 3th international molecular biology and biotechnology congress, Bosna, BOSNA HERSEK, 2-6 Haziran 2014, pp.1-1
Arikan B., "Production Of Industrial Enzymes For Feed Industry", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, vol.29, pp.108-108
Arikan B., Arabaci N., "A New Cold-Active Alkaline, Thermostable And Ph-Stable, Sds And Chelator-Resistant Amylase From An Alkaliphilic And A Psychrophilic Bacillus Sp. Nca35 And Its Applications In Various Industries", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, vol.29, pp.82-82
Maaşoğlu Y., Caf Y., Valipour E., Arikan B., "Doğal Bacillus sp. CALP12-7 suşundan alkalin, termostabil ve soğukta aktif ?-Amilaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu", 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2012, ss.1-1
Arikan B., "A Cellulase-Free, Thermostable, Alkaline-Stable, Inhibitor Resistant And Halotolerant Xylanase Produced By An Alkaliphilic Bacillus Sp. X6 And Its Applications In Various Industries", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, vol.29, pp.98-99
Arikan B., "Production And Characterization Of Novel Cold-Active, Ph Tolerant And Detergent-Stable: ?-Amylase From A Psychrotrophic Bacterium From Soil Samples", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, vol.29, pp.82-82
Turus N., Saraçoğlu Z.N., Arabaci N., Caf Y., Tanrısever D., Hürtaş Tatlı İ.S., et al., "Alkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen Yeni Cold Aktif, H2O2 ve Triton X-100?e Dirençli Proteaz Enziminin Karakterizasyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Arikan B., "Purification and Charactarization of a thermo and acide-stable endo-1,3-1,4-ß-glucanase from Bacillus amyliquefaciens YMNg47", XV. European Biotechnology Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, pp.80-80
Arikan B., "Purification And Charactarization Of A Thermo And Acide-Stable Endo-1,3-1,4-ß-Glucanase From Bacillus Amyliquefaciens Ymng47", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, vol.29, pp.80-80
Saraçoğlu Z.N., Arikan B., "Alkalifilik Bacillus sp. X6 Suşundan Üretilen Selülaz Aktivitesi Olmayan, Termostabil, Alkali-Stabil, İnhibitör Dirençli ve Halotolerant Ksilanaz Enzimi ve Endüstrideki Uygulama Alanları", 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2012, ss.1-1
Korkmaz Güvenmez H., Tanrısever D., Kuzu S.B., Arikan B., Dinçer S., Yasemin S., et al., "Adana?da Satışa Sunulan Dondurmalarda Stafilokokal Enterotoksinlerinin Varlığının Saptanması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Hürtaş Tatlı İ.S., Arikan B., "Doğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20 ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Caf Y., Arabaci N., Saraçoğlu Z.N., Valipour E., Haliskaranfil S., Korkmaz Güvenmez H., et al., "Doğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil, Alkalin, Deterjan ve H2O2?ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonu ve Karakterizasyonu", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1-1
Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., "Termofil Bacillus sp. suşlarından üretilen likenaz (ß1,3-1,4 Glukanaz)Enziminin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojik Kullanım Alanları", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.543-543
Korkmaz Güvenmez H., Kuzu S.B., Arikan B., Aygan A., Kaya A., "Bacillus spp. HBK. 51?den Elde Edilen Kitinolitik Enzimin Karakterizasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.284-284
Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Aygan A., Kuzu S.B., "Bacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzim İzolasyonu ve Karakterizasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.284-284
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., Coral G., "Faj Mutantlarının İzolasyonu ve Kısmi Karakterizasyonu", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.209-209
Ünaldı Coral M.N., Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Aygan A., Dinçer S., et al., "Bacillus sp. A3-15 suşundan üretilen termostabil-alkalin, termofilik ve şelatör dirençli amilaz", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.173-173
Ünaldı Coral M.N., Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Coral G., "). A comparison of heavy metal resistance profiles of Pseudomonas sp. And Enterobacter sp.", II. International Environmental Protection Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, pp.1-1
Arikan B., Ünaldı Coral M.N., "A Comparison Of Heavy Metal Resistance Profiles Of Pseudomonas Sp. And Enterobacter Sp.", II. International Environmental Protection Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, pp.52-52
Arikan B., Aygan A., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Ünaldı Coral M.N., Coral G., et al., "Alkalin Halofil Bacillus sp. Suşlarından Xylanase Enzimi izolasyonu ve Karakterizasyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.1-1
Arikan B., Aygan A., Korkmaz Güvenmez H., Dinçer S., Ünaldı Coral M.N., Coral G., et al., "Alkaline Halofil Bacillus sp. Suşlarından Xylanase Enzimi İzolasyonu ve Karakterizasyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.1-1
Korkmaz Güvenmez H., Ünaldı Coral M.N., Aslan B., Coral G., Arikan B., Dinçer S., et al., "Çukurova Üniversitesi Toprak Örneğinden İzole Edilen Streptomyces sp. BA7'nin Keratinolitik ktivitesi", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.1-1
Gülnaz O., Çolak Ö., Arikan B., "Zoogloea sp. Suşları İle Tekstil Boyalarının Eliminasyon Düzeyinin Araştırılması", XII. Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.137-140
Eren Kıran Ö., Arikan B., "Van Gölü Kıyısından izole Edilen Alkalifilik Termofil Bacillus sp. Suşlarında Amilaz Enziminin Karakterizasyonu", XII. Biyoteknoloji Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, ss.203-206
Eren Kıran Ö., Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., et al., "Bacillus sp.?de Amylase, Selülase Enzimleri ve Antibiyotik Prodüksiyonundan Sorumlu Genlerin Elektroporasyon Metodu Kullanılarak Transferinin Araştırılması", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.75-75
Çolak Ö., Coral G., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Ünaldı Coral M.N., et al., "Bazı Gram (-) ve Gram (+) Bakteriler Arasında Elektroporasyon Tekniği Kullanılarak Rekombinant Bakteri Üretimi Olasılılğının Araştırılması", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 1996, ss.371-380
Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Eren Kıran Ö., et al., "Pseudomonas aeroginosa?da Plasmide Bağlı 1,10-Phenentroline Dirençliliği", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.74-74
Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Coral G., Eren Kıran Ö., et al., "Doğal Ortamlardan Enterobacteriaceae Üyeleri ve Pseudomonas sp. Fajlarının İzolasyonu ve Geneteik Madde Transferinde Vektör Olarak Kullanımı", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu., İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.73-73
Çolak Ö., Arikan B., Dinçer S., Korkmaz Güvenmez H., Coral G., Ünaldı Coral M.N., et al., "Balcalı Hastahane Kanalizasyonundan İzole Edilen E.coli ve Enterobacter sp. Suşlarında UV-Repair Yeteneği ve Bunlar Arasında Rekombinasyon Olanaklarının Araştırılması", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji-Mikrobiyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 1996, ss.381-392
Arikan B., Korkmaz Güvenmez H., Çolak Ö., Dinçer S., "Gram (-) Bakterilerde III. Kuşak Cephalosporinlere Dirençlilikten Sorumlu Olan R-Plasmidleri ile Enterobacteriaceae Grubu Bazı Bakterilerde Transformasyon Düzeyinin Araştırılması", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji-Genetik-Mikrobiyoloji Seksiyonu, EDİRNE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 1994, ss.1-1
Dinçer S., Arikan B., Çolak Ö., Korkmaz Güvenmez H., "Gram (-) Bakterilerde Plasmid Kodlu (Plasmid Mediated) Beta-Laktamase Üretiminin Varlığına İşaret Eden Standart Antibiyogram Testlerindeki Culavulonik Asit Bulgularının Ethidium Bromid (ETBr) Bulguları İle Desteklenebilirliği", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji-Genetik-Mikrobiyoloji Seksiyonu, EDİRNE, TÜRKIYE, 1-1 Eylül 1994, ss.1-1
Korkmaz Güvenmez H., Arikan B., Çolak Ö., Dinçer S., "Gram (-) ve Gram (+) Bakteri Antijenleri İle Aşılanmış Farelerde (Mus Musculus var. Albinus) Oluşabilecek Antikorların PAGE Slab Jellerde Separasyonu", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji-Genetik-Mikrobiyoloji Seksiyonu, EDİRNE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 1994, ss.1-1
Arikan B., Çolak Ö., "Çamur Şişmesi Problemi ve Çözümüne Yönelik Öneriler", Beşinci Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1989, ss.1-1
Arikan B., "Karbonhidrat İçeren Atıksuların Aktif Çamur (Biyolojik Arıtma) Yöntemiyle Arıtılması ve Aktif Çamurun Bakteri Eliminasyonuna (Escherichia coli) Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması", II. Ulusal Sanayi-Üniversite İşbirliği Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 1988, ss.42-42
Arikan B., "Tekstil Boya Maddelerinden Olan Dispers (Samaron-Gelb H-7BL) Boyaların Flokulasyon (Yumaklaşma) Yöntemiyle Atıksulardan Uzaklaştırılması ve Flokulasyonun E.coli Eliminasyonu Yönünden Etkisinin Araştırılması", İnönü Üniversitesi, Çevre, MALATYA, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 1986, ss.1-1
Arikan B., Çolak Ö., "Tekstil Boyarmaddelerinden Olan Dispers Boyaların (Samaron Gelb H-7 BL) Flokulasyon Yöntemi İle Atıksulardan Uzaklaştırılması ve Flokulasyonun E.coli Eliminasyonuna Etkisinin Araştırılması", I. Ulusal Sanayi-Üniversite İşbirliği Sempozyumu , KAYSERİ, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 1985, ss.9-9
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arikan B., "Biyolojik Savaş Ajanları", Biyolojik Savaş mı? Biyolojik Terör mü? ve Kimyasal Savaş, Dündar İ.H., Köksal F., Saltoğlu N., Yarkın F., Arıkan B., Kara E., Ed., Ç.Ü Rektörlüğü, Adana, ss.9-23-, 2002
DİĞER YAYINLAR
Caf Y., Arikan B., "A Novel Alkaline Highly Thermostable and Oxidanr Resistant Carboxymethyl Cellulase (Cmcase) Produced by Thermophilic Bacillus sonerensis CY-3", Diger, pp.2349-2362, 2017
Caf Y., Valipour E., Arikan B., "Study on Cold-Active and Acidophilic Cellulase (CMCase) from a novel psychrotrophic isolat Bacillus sp. K-11", Diger, pp.16-25, 2014
Caf Y., Valipour E., Arikan B., "Isolation and Characterization of Alkalin, Halotolerant, Detergent-Stable and Cold-Adaptive -Amylase from a Novel Isolate Bacillus sp. Calp12-7", Diger, pp.950-960, 2014
Çolak Ö., Arikan B., "). Comparison of the Effect of Acridine orange and Ethidium bromide to R-plasmid Elimination", Sunum, ss.13, 1991
Çolak Ö., Arikan B., "Comparison of Resistance Dispertion of Ceftriaxone, Ceftizoxime and Cefotaxime Between Some Enterobacteriaceae Members Isolated from Sewage System of University of Çukurova Hospital", Diger, ss.171, 1991
Çolak Ö., Arikan B., "Laktoz Pozitif Enterobacteriaceae Üyelerinin izolasyonu İçin Geliştirilmiş Yeni Bir Selektif Agar Besiyeri", Diger, ss.15-21, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi