Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : CEYHAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ÖLÇME TEKNİĞİ
Sabit Telefon : +90 322 6137311
E Posta Adresi : asekertekincu.edu.tr | aliihsan_sekertekinhotmail.com
Web Adresi : https://www.researchgate.net/profile/Aliihsan_Sekertekin | https://publons.com/author/1271590/aliihsan-sekertekin#profile
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi Gaziosman Paşa Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 90 01950 Ceyhan/Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 2013-2018
Yüksek Lisans, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, 2010-2013
Lisans, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2005-2010
Yaptığı Tezler
Doktora, "Aktif Mikrodalga Uydu Görüntü Verileri Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Nisan, 2018.
Yüksek Lisans, "Uzaktan Algılama Verileri ile Bölgesel Çevre Etkilerinin Belirlenmesi: Zonguldak Örneği", BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ocak, 2013.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
ERASMUS+ Staff Mobility Programme, The Center for the Study of the Biosphere from Space (CESBIO), Advisor: Dr. Mehrez ZRIBI, 2019
ERASMUS+ Staff Mobility Programme, The Center for the Study of the Biosphere from Space (CESBIO), Advisor: Dr. Mehrez ZRIBI, 2016
Araştırma Alanları
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Yapay Açıklıklı Radar
Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü
Toprak Nemi
Yer Yüzey Sıcaklığı
Web Of Science Araştırma Alanları
Remote Sensing
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - 2018
Verdiği Dersler
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2018-2019
Mühendisler İçin Matematik 1, Lisans, 2018-2019
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2018-2019
Matematik 1, Lisans, 2018-2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Inyurt S., Şekertekin A., "Modeling and predicting seasonal ionospheric variations in Turkey using artificial neural network (ANN)", ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, vol.364, pp. 62(1)- 62(8), 2019 (Link)
Nasirzadehdizaji R., Balik Sanli F., Abdikan S., Cakir Z., Şekertekin A., Ustuner M., "Sensitivity Analysis of Multi-Temporal Sentinel-1 SAR Parameters to Crop Height and Canopy Coverage", APPLIED SCIENCES-BASEL, vol.9, pp.655-655, 2019 (Link)
Arslan N., Şekertekin A., "Application of Long Short-Term Memory neural network model for the reconstruction of MODIS Land Surface Temperature images", JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS, vol.Volume 194, no.105100, pp.1-9, 2019 (Link)
Şekertekin A., Arslan N., "Monitoring thermal anomaly and radiative heat flux using thermal infrared satellite imagery ? A case study at Tuzla geothermal region", GEOTHERMICS, vol.78, pp.243-254, 2019 (Link)
Şekertekin A., Abdikan S., Marangoz A.M., "The acquisition of impervious surface area from LANDSAT 8 satellite sensor data using urban indices: a comparative analysis", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.190, pp.381- , 2018 (Link)
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., "Evaluation of spatio-temporal variability in Land Surface Temperature: A case study of Zonguldak, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.188, pp.30-30, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şekertekin A., Marangoz A.M., "Zonguldak Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanımı Arazi Örtüsünün Yer Yüzey Sıcaklığına Etkisi", Geomatik Dergisi, cilt.4, ss.101-111, 2019 (Link)
Şekertekin A., Marangoz A.M., Abdikan S., "Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.5, pp.178-188, 2018 (Link)
Şekertekin A., Marangoz A.M., "An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery", International Journal of Scientific & Technology Research, vol.6, pp.62-67, 2017 (Link)
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Marangoz A.M., "Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel (Su Ve Kara Yüzeyi) Etkilerin Gözlemlenmesi", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, ss.105-112, 2015 (Link)
Akcin H., Şekertekin A., "Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.22-31, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şekertekin A., Arslan N., "Discovering the Changes in Land Surface Temperature Caused by the Conversion of Agricultural Lands to Residential and Urban Use", 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-14 Haziran 2019, vol. , no. , pp. - (Link)
Arslan N., Çiçekli S.Y., Dönmez C., Şekertekin A., "ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ ALANININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ", Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2018 (UZAL-CBS 2018), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss. -
Çiçekli S.Y., Şekertekin A., Arslan N., Dönmez C., "Comparison of Pixel and Object-Based Classification Methods in Wetlands Using Sentinel-2 Data", 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.298-302
Şekertekin A., Çiçekli S.Y., Arslan N., "GECE VE GÜNDÜZ YER YÜZEY SICAKLIĞI GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY ISI ADASI ANALİZİ", Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2018 (UZAL-CBS 2018), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss. -
Şekertekin A., Çiçekli S.Y., Arslan N., "Index-Based Identification of Surface Water Resources Using Sentinel-2 Satellite Imagery", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp. - (Link)
Abdikan S., Şekertekin A., Ustuner M., Balik Sanli F., Nasirzadehdizaji R., "Backscatter analysis using multi-temporal Sentinel-1 SAR data for Crop growth of Maize in Konya Basin, Turkey", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, Beijing, ÇIN HALK CUM., 7-10 Mayıs 2018, vol.42, no.3, pp.9-13 (Link)
Akdogan O., Gumus R., Koc S., Şekertekin A., Marangoz A.M., "Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and Its Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.321-321
Marangoz A.M., Şekertekin A., Şekertekin A., Akçin H., "Analysis of land use land cover classification results derived from sentinel-2 image", International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Albena, BULGARISTAN, 27 Haziran - 5 Temmuz 2017, vol.17, no.23, pp.25-32
Bıyıklı D., Şekertekin A., Marangoz A.M., "An Investigation on the Accuracy of Classification Results for Tree Species in Forest Areas Using Pixel and Object-Based Classification Methods", 1st Engineers of Future ? International Student Symposium ? EFIS2017, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-16 Haziran 2017, pp.43-43
Yılmaz S., Marangoz A.M., Şekertekin A., Oruç M., "Urban Development Analysis of Zonguldak City by Remote Sensing Technologies", 1st Engineers of Future ? International Student Symposium ? EFIS2017, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-16 Haziran 2017, pp.67-67
Marangoz A.M., Şekertekin A., Akcin H., Bacak G., "Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.219-219
Inyurt S., Akcin H., Şekertekin A., "INVESTIGATION OF WEB BASED PPP GNSS SERVICE MEASUREMENTS IN GIS APPLICATIONS", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.256-256
Akcin H., Inyurt S., Şekertekin A., "GEOID DETERMINATION BY COMBINATION OF EVALUATED GNSS PPP DATA WITH ONLINE INTERNET SERVICES AND LEVELLING DATA IN 3-D EARTH SCIENCE APPLICATIONS", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.105-105
Şekertekin A., Marangoz A.M., Akcin H., "Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.288-288
Şekertekin A., Marangoz A.M., Akcin H., "Pixel-based classification analysis of land use land cover using Sentinel-2 and Landsat-8 data", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, vol.42, no.4W6, pp.91-93
Akcin H., Şekertekin A., Marangoz A.M., "Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery", International Symposıum On GIS Applıcations in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.143-143
Gökdemir N., Şekertekin A., Marangoz A.M., "A Research Proposal Concerning Investigation of the Effects of Artificial Water Constructions on Humidity and Land Surface Temperature (LST): A Case Study of Afyonkarahisar", 1st Engineers of Future ? International Student Symposium ? EFIS2017, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-16 Haziran 2017, pp.28-28
Gumus R., Akdogan O., Koc S., Şekertekin A., Marangoz A.M., "Land Surface Temperature Image Retrival Using Landsat 8 Satellite Imagery", 1st Engineers of Future ? International Student Symposium ? EFIS2017, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-16 Haziran 2017, pp.88-88
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Marangoz A.M., Kaya S., "The Surface Heat Island Effect of Urbanization: Spatial ? Temporal Analysis", 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.80-87
Akcin H., Şekertekin A., "Investigating Sedimentologic Water Pollution Due to Coal in Black Sea By Geostatistical Modelling of Thermal Satellıte Images", 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.589-602
Marangoz A.M., Şekertekin A., Gormus K.S., "COASTAL EVALUATION OF 125-YEAR ZONGULDAK CITY REGION USING OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS", 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, BULGARISTAN, 30 Haziran - 6 Temmuz 2016, pp.831-838
Akcin H., Şekertekin A., "Sürdürülebilir Havza Yönetimi İçin Kömüre Dayalı Kirliliğin Landsat 8 Görüntüleri ve Jeoistatistiksel Analizlerle Zamansal İncelenmesi", 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.78-89
Şekertekin A., Marangoz A.M., Abdikan S., Esetlili M.T., "PRELIMINARY RESULTS OF ESTIMATING SOIL MOISTURE OVER BARE SOIL USING FULL-POLARIMETRIC ALOS-2 DATA", 3rd International GeoAdvances Workshop / ISPRS Workshop on Multi-dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2016, vol.42-2, no.W1, pp.173-176
Marangoz A.M., Şekertekin A., Oruç M., Gormus K.S., "Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri İle Zonguldak İli Merkezine Ait 125 Yıllık Kıyı Şeridi Analizi", 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.652-663
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., Marangoz A.M., "MONITORING THE SURFACE HEAT ISLAND (SHI) EFFECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES", 23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.41, no.B6, pp.289-293
Ustaoğlu M., Marangoz A.M., Oruç M., Şekertekin A., "Zonguldak İli Kilimli İlçesi ve Termik Santral Bölgesinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi", 4th International Geography Symposium (GEOMED 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.709-718
Özen M., Şekertekin A., Marangoz A.M., Oruç M., "Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2015, ss. -
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., Marangoz A.M., "ANALYSING THE EFFECTS OF DIFFERENT LAND COVER TYPES ON LAND SURFACE TEMPERATURE USING SATELLITE DATA", International Conference on Sensors and Models in Remote Sensing and Photogrammetry, Kish Island, IRAN, 23-25 Kasım 2015, vol.41, no.W5, pp.665-667
Yılmaz S., Marangoz A.M., Şekertekin A., Oruç M., Kutoglu S.H., "Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Kentsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi", TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.398-405
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., Marangoz A.M., "Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi: Zonguldak Örneği, Türkiye", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2015, ss. -
Akcin H., Uzun A.G., Atalay C., Şekertekin A., "Endüstriyel Alanlarda Risk Haritalarının Oluşturulması", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2015, ss. -
Akcin H., Şekertekin A., "Açık İşletme Madenciliği Uygulamalarında GNSS ölçülerinden Yükseklik Farklarının Geometrik Nivelman Ölçmelerinden Yükseklik Farkları Yerine Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma", 7. Ulusal Mühendislik ölçmeleri Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, ss. -
Gormus K.S., Marangoz A.M., Oruç M., Şekertekin A., "Temporal Analysis And Environmental Effects Of Ash Dam Construction Of Çatalağzi Thermoelectric Power Plant (ÇATES)", The 5th GEOBIA Conference, Thessaloniki, YUNANISTAN, 21-24 Mayıs 2014, pp.563-566
Şekertekin A., Marangoz A.M., Oruç M., Kutoglu S.H., Keskin Çıtıroğlu H., "The Examination of Geologic Formations In Terms Of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) By Using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey", The 5th GEOBIA Conference, Thessaloniki, YUNANISTAN, 21-24 Mayıs 2014, pp.555-558
Bhattacharya D., Şekertekin A., Kutoglu S.H., Mekik Ç., "Distributed GIS for Smart Cities : ArcGIS for Sustainable Society", 19. Esri Kullanıcıları Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Ekim 2014, ss. -
Marangoz A.M., Oruç M., Şekertekin A., Gormus K.S., "Investigation Of Temporal Changes Of Urban Details Using Object-Based Image Analysis", The 5th GEOBIA Conference, Thessaloniki, YUNANISTAN, 21-24 Mayıs 2014, pp.545-548
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., Marangoz A.M., "Analysing Regional Land Surface Temperature Changes by Satellite Data, A Case Study of Zonguldak, Turkey", AGU Fall Meeting 2014, San Francisco, ABD, 15-19 Aralık 2014, pp.B31A-0003-B31A-0003
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., "Investigating Local Climate Change Effects of Thermal Power Plants By Remote Sensing: A case study of Zonguldak, Turkey", Environmental Health 2013 Science and Policy to Protect Future Generations, Boston, ABD, 3-6 Mart 2013, pp.446-446
Şekertekin A., Kutoglu S.H., Kaya S., "Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2013, ss. -
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şekertekin A., "Development of a Geospatial Model for Automated Retrieval of Land Surface Temperature from Landsat 8 Satellite Imagery", in: Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, Turgut OZSEVEN, Eds., Ekin Publishing House, Bursa, pp.143-156, 2019
Şekertekin A., "Mapping of Surface Water Resources: A Comparative Analysis of Eight Image Classification Methods", in: Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, Turgut OZSEVEN, Eds., Ekin Publishing House, Bursa, pp.269-284, 2019
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kaya Düşmesi ve Heyelan gibi Ani Gelişen Doğal Afetlere Müdahalede AB Mesleki Eğitimi", AB Destekli Diğer Projeler, 2013-1-TR1-LEO02-49588, Araştırmacı, 2015
"Uydu Görüntüleri Kullanarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı", BAP Y.Lisans, 2014-47912266-03, Araştırmacı, 2015
"Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Proje Ekibinde Üye, 2017
"Yüzey Isı Adası Etkisinin Zamansal Analizi: Ceyhan/Adana Örneği", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-10799, Yönetici, Devam Ediyor
"Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-47912266-02, Araştırmacı, 2016
"Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2015-47912266-04, Araştırmacı, 2016
"Developing a Built-Up Index for Automated Extraction of Built-Up Areas Using Worldview Satellite Imagery", Diğer Projeler, 46050, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Earth Sciences (ISSN Print: 2328-5974), Editörler Kurulu Üyesi, 06.05.2019 - Devam Ediyor
Remote Sensing (ISSN:2315-4675), Editörler Kurulu Üyesi, 26.09.2018 - Devam Ediyor
Satellite Oceanography and Meteorology, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
SDRP Journal of Earth Sciences & Environmental Studies, Editörler Kurulu Üyesi, 15.01.2016 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB HARiTA VE KADASTRO MÜHENDISLERI ODASI, , Üye, 30.12.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
ISPRS International Journal of Geo-Information, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Acta Astronautica , Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Turkish Journal of Engineering, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Comptes Rendus Geoscience, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Geomatik Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Geomatik Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Şubat 2019
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Science of the Total Environment, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Journal of Remote Sensing & GIS, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Sustainable Cities and Society, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Ecological Indicators, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Journal of Cleaner Production, Dergide Hakemlik, Mart 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
GIScience & Remote Sensing, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Etkinlik Organizasyonu
RAST 2019 - Recent Advances in Space Technologies, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2019
Görüntü ve Nokta Bulutundan Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
Ödüller ve Burslar
Şekertekin A, "Onur Belgesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eylül 2010
Şekertekin A, "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 1.liği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ağustos 2010
Şekertekin A, "Onur Belgesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eylül 2009
Şekertekin A, "Onur Belgesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eylül 2008
Şekertekin A, "Onur Belgesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eylül 2007
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
22/10/2019 11:10 Sunum TBT_Internet_Kullanimi (6. Hafta)
22/10/2019 11:10 Sunum TBT_Eposta_Yönetimi (6. Hafta)
22/10/2019 11:10 Sunum TBT_Isletim_Sistemleri (5. Hafta)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi