Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Adana yöresi keçilerinde Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması", BAP Diğer, TSA-2017-8036, Yönetici, 2018
"Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan Patojenlerin Multipleks Real-Time PCR Yöntemi ile Tanımlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2017, Danışman, Devam Ediyor
"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Hastalığının CCHFV Seroprevalansının Adana İl Sınırları İçerisinde Keçi Koyun ve Sığırlarda Saptanması", BAP Diğer, TSA-2017-7862, Araştırmacı, 2018
"Adana Yöresi Sığırlarında Anti-Neospora caninum Antikorlarının Araştırılması", BAP Diğer, TSA-2017-9127, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Moleküler Çalışmalarda Kullanmak Üzere Sarf Malzeme, Kit ve Hizmet Alımı", BAP Diğer, TYD-2016-5967, Yönetici, 2016
"Hayvanat Bahçesi Tavşanlarında Tespit Edilen Eimeria Türleri", BAP Diğer, TED-2016-7710, Yönetici, 2017
"Sığırlarda Hypoderma bovis Enfestasyonu İçin Tanı Kiti Geliştirilmesi ve Aşı Adayı Rekombinant Proteinlerin Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Araştırmacı, 2017
"The World Organisation for Animal Health (OIE) Twinning Project For West Nile Disease", Bilimsel Araştırma Projesi, OIE twinning project, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Piyasada Satışa Sunulan Koyun Etlerinde Toxoplasma gondii Doku Kistlerinin Yaygınlığının Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2011/32, Araştırmacı, 2013
"Damızlık Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae İnfeksiyonlarının Multiplex-PCR ile Teşhisi ve Mycoplasma gallisepticum Aşı ve Saha Suşlarının Moleküler Biyolojik Tekniklerle Karşılaştırmalı Ayrımı ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HS/10/13/01/166, Araştırmacı, 2013
"Akdeniz Bölgesinde Mavi Dil Hastalığı ve Culicoides Türlerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, (TAGEM/HS/01/02/08/131), Araştırmacı, 2010
"Türkiye'de Sığırlarda Babesia bovis ve B. bigemina'nın Epidemiyolojisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/ HS/05/01/02/98, Araştırmacı, 2010
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Echinococcus granulosus'un Sığır, Koyun ve Keçi İzolatlarının Moleküler Ayrımı ", TÜBITAK Projesi, TOVAG?104-O?294 , Araştırmacı, 2006
"Köpeklerde Dirofilaria immitis?in Moleküler ve Serolojik Tanısı", TÜBITAK Projesi, TOVAG?106-O?014 , Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi