Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
İzmir Körfezi (İzmir-Doğu Ege Denizi) Geç Kuvaterner Sedimanlarının Organik ve İnorganik Özellikleri Organic and Inorganic Properties of the Late Quaternary Sediments in the Gulf of İzmir (İzmir, Eastern Aegean Sea) , Ankara, Nisan 2015
Doğu Ege Denizi?nde (Ildır-İzmir, Akköy-Aydın Ve Güllükmuğla) Balık Çiftliklerinin Foraminifer ve Ostrakod Topluluklarına Etkisi, The Effect of the Fish Farms on the Faunal Assemblages in the Eastern Aegean Sea , Ankara, Aralık 2015
Göçmen Foraminiferlerin Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz?deki Dağılımı, İstanbul, Mart 2014
Güney Afrika kıyılarındaki (Hint ve Atlantik Okyanusu) Bentik Foraminifer Toplulukları, Ankara, Mart 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi