Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
İzmir Körfezi (İzmir-Doğu Ege Denizi) Geç Kuvaterner Sedimanlarının Organik ve İnorganik Özellikleri Organic and Inorganic Properties of the Late Quaternary Sediments in the Gulf of İzmir (İzmir, Eastern Aegean Sea) , Ankara, Nisan 2015
Doğu Ege Denizi?nde (Ildır-İzmir, Akköy-Aydın Ve Güllükmuğla) Balık Çiftliklerinin Foraminifer ve Ostrakod Topluluklarına Etkisi, The Effect of the Fish Farms on the Faunal Assemblages in the Eastern Aegean Sea , Ankara, Aralık 2015
Göçmen Foraminiferlerin Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz?deki Dağılımı, İstanbul, Mart 2014
Güney Afrika kıyılarındaki (Hint ve Atlantik Okyanusu) Bentik Foraminifer Toplulukları, Ankara, Mart 2014