Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
1.DOĞU AKDENİZ NÖROKÜTAN HASTALIKLAR GÜNLERİ TÜBEROSKLEROZ KOMPLEKSİ SEMPOZYUMU, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Çocuk Gastroenteroloji güncelleme Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sexual Violence Investigation Symposium, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
16. Ergen Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
9. Adli Bilimler Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2009
4. Çukurova Aile Hekimliği Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2007
4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2007
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 146
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 86
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 92
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Yolga Tahiroğlu A,Altun Varmış D, Avcı A, Çelik GG, Metin Ö, Matyar S, "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Kan Kortizol Düzeyleri ve Metilfenidat Uygulamasının Kortizol Düzeylerine Etkisi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015., Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Deneği, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2015 Araştırma Ödülü-ikincilik , Nisan 2015
Yolga Tahiroğlu A,Çelik G, Taş D, Avcı A, Ray PÇ, Erken E, "Epileptik Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Tedavi Yanıtı; İzlem Çalışması. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Abant, 2012., Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Deneği, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2012 Araştırma Ödülü-ikincilik, Nisan 2012
Yolga Tahiroğlu A,Çelik GG, Avcı A, Keskiner Ö, Ray Çam P, Bahalı K, Yoruldu B, "PANDAS & obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Deneği, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2011 Araştırma Ödülü-ikincilik, Nisan 2011
Yolga Tahiroğlu A,Çelik G, Taş D, Avcı A, Ray PÇ, Erken E, " Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda Mannoz Binding Lectin Gen Polimorfizmi., Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği 2011- Araştırma Proje Ödülü , Nisan 2011
Yolga Tahiroğlu A,Bahalı MK, Avcı A, Çetiner, S, Seydaoğlu G, Lüleyap, Ü, Yaman, A, Onatoğlu D, "Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda İmmün Etyoloji. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, Hatay, 2009, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Deneği, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2009 Araştırma Ödülü-birincilik, Nisan 2009
Yolga Tahiroğlu A,Ayşe Avcı, "İstismar olgularında hizmet veren Türkiye?nin ilk rezidental tedavi sisteminin tanıtımı; 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, 2007., Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Deneği, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı 2007 Araştırma Ödülü-birincilik, Nisan 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi