Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2011 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, İ.Süzer Gamlı, "12-18 yaş arası yıkıcı davranış sorunları olan ergenlerde genel ve klinik özellikler ve izlem bulguları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2015.
Tıpta Uzmanlık, D.Altun Varmış, "dikkat eksikliği hiperaktivite olgularında kan kortizol düzeyleri ve metilfenidat tedavisinin kortizol düzeylerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Tıpta Uzmanlık, B.Yoruldu, "Cinsel İstismara Uğrayan Mağdurlarda Gebelik Öyküsünün Ruhsal Bozuklukla İlişkis", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Tıpta Uzmanlık, S.Nasıroğlu, "İstismar olgularının yatarak tedavisinde klinik izlem bulguları. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Tıpta Uzmanlık, K.Bahalı, "Okul reddi olan çocuk ve ergenlerin ailesel özellikleri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Tıpta Uzmanlık, G.Çelik, "Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Ergenlerin Özellikleri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, D.Keniş, "Adana ilinde denetimli serbestliğe tabi olan gençlerin aile değerlendirmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, uzmanlık sınavı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Ocak, 2016
Tez Savunma, pediatri uzmanlık sınavı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Bölümü, Temmuz, 2016
Tez Savunma, pediatri uzmanlık sınavı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Bölümü, Kasım, 2016
Tez Savunma, pediatri uzmanlık sınavı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Bölümü, Temmuz, 2016
Tez Savunma, pediatri uzmanlık sınavı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Bölümü, Haziran, 2016
Tez Savunma, pediatri uzmanlık sınavı, Adana numune eğitim ve araştırma hastanesi pediatri bölümü, Kasım, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Kasım, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Eylül, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Kasım, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Nisan, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Şubat, 2014
Tez Savunma, taz Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Mayıs, 2012
Tez Savunma, tez savunma jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Mayıs, 2011
Tez Savunma, tez Savunma Jürisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Mart, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Nisan, 2009
Tez Savunma, tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Haziran, 2009
Tez Savunma, tez Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Haziran, 2008
Tez Savunma, Taz Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Mart, 2007
Tez Savunma, Taz Savunma Jürisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Şubat, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi