Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gül Çelik G., Taş Arslan D., Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Vitamin D insufficiency in a boy with obsessive?compulsive disorder", PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.4, pp.646-648, 2016
Metin Ö., Tufan A.E., Binici N., Saraçlı Ö., Atalay A., Yolga Tahiroğlu A., "Frontal Lob Sendromunda Yönetici İşlevler: Bir Olgu Sunumu", TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.27, pp.1-5, 2016
Gül Çelik G., Taş Arslan D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Yüksel B., "Vitamin D Deficiency in Obsessive?Compulsive Disorder Patients with Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections: A Case Control Study", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.53, pp.33-37, 2016
Kiriş N., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Hergüner M., Altunbaşak Ş., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Metilfenidatın Nöropsikolojik İşlevler Üzerine Etkisi", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.33, pp.797-805, 2013
Celik G.G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Çekin N., Evliyaoğlu N., Yoruldu B., "Sexual Abuse in a Classroom of Ten Male Students: A Group Victimization", JOURNAL OF CHILD SEXUAL ABUSE, vol.21, pp.543-552, 2012
Luleyap H.U., Onatoglu D., Yolga Tahiroğlu A., Alptekin D., Yilmaz M.B., Cetiner S., et al., "ASSOCIATION BETWEEN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER AND TUMOR NECROSIS FACTOR-alpha GENE-308 (G > A) AND-850 (C > T) POLYMORPHISMS IN TURKISH CHILDREN", BALKAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, vol.15, pp.61-66, 2012
Nasiroglu S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Celik G.G., Ozturk Z., "Inpatient treatment of abused children and adolescents", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.13, pp.285-291, 2012
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., "Aripiprazole Improved Obsessive Compulsive Symptoms in Asperger's Disorder", CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE, vol.9, pp.134-136, 2011 (Link)
Yolga Tahiroğlu A., Celik G.G., Avci A., Seydaoğlu G., Uzel M., Altunbas H., "Short-Term Effects of Playing Computer Games on Attention", JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, vol.13, pp.668-676, 2010
Bahalı K., Akcan R., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Child Sexual Abuse: Seven Years in Practice", JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.55, pp.633-636, 2010
Yolga Tahiroğlu A., Celik G.G., Fettahoglu C., Yildirim V., Toros F., Avci A., et al., "Problematic Internet Use in the Psychiatric Sample Compared Community Sample", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.241-246, 2010
Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K., Avci A., Seydaoglu G., "The investigation of domestic violence in child psychiatric sample", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.10, pp.71-76, 2009
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Pretibial Edema Induced by Risperidone Monotherapy: A Case Report", TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.20, pp.305-307, 2009
Yolga Tahiroğlu A., Celik G.G., Avci A., "Atypical Symptoms Before the First Episode in Bipolar Children and Adolescents", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.46, pp.34-36, 2009
Demirhan O., Pazarbasi A., Tunc E., Karahan D., Tanriverdi N., Avci A., et al., "THE EFFECT OF A DE NOVO PERICENTRIC INVERSION (10)(p11.1;q22.1) ON AGGRESSIVE BEHAVIOR AND HYPERACTIVITY", GENETIC COUNSELING, vol.20, pp.69-71, 2009
Celik G.G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Meral D., Çekin N., "False allegation in abuse cases: a case report", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.9, pp.49-53, 2008
Yolga Tahiroğlu A., "Internet Use Among Turkish Adolescents", Cyberpsychol Behav, vol.11:537-43., pp.125-125, 2008
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Imipramine, methylphenidate and valproic acid-related EPS in a child: a case report", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.10, pp.705-707, 2007
Gül Çelik G., Diler R.S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Fluoxetine in posttraumatic eating disorder in 2-year-old twins", JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.17, pp.233-236, 2007
Diler R., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Scahill L., "Risperidone-induced obsessive-compulsive symptoms in two children", JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.13, pp.S89-S92, 2003
Diler R., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Fluoxetine-induced extrapyramidal symptoms in an adolescent: a case report", SWISS MEDICAL WEEKLY, vol.132, pp.125-126, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Çekin N., "Yaşadığımız Kültürde Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Çocuk İstismarı ve İhmali", Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, cilt.2, ss.36-46, 2016
Yolga Tahiroğlu A., "Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Psikofarmakolojik Tedaviler", Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi , cilt.1, ss.43-66, 2015
Metin Ö., Saraçli Ö., Atasoy N., Şenormanci Ö., Çakir Kardeş V. , Açikgöz H.O., et al.,"Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının DEHB ve tütün/alkol kullanma ile ilişkisi", Düşünen Adam Dergisi, cilt.28, ss.204-212, 2015
Lüleyap H.Ü., Onatoğlu D., Yılmaz M., Alptekin D., Yolga Tahiroğlu A., Çetiner S. , et al., "Association between pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections disease and tumor necrosis factor-? gene-308 g/a, -850 c/t polymorphisms in 4-12-year-old children in Adana/Turkey", Indian J Hum Genet, vol.19, pp.196-201, 2013
Musa Ş., Gül Çelik G., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Prezente Olan Bir Corpus Callosum Agenezisi: iki olgu bildirimi", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.759-764, 2013
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Atomoxetine Induced Separation Anxiety; A Case Report", Cukurova Medical Journal, cilt.38, ss.503-505, 2013
Gül Çelik G., Taş Arslan D., Yolga Tahiroğlu A., Erken E., Çam Ray P., Avci A., et al., "PANDAS OKB HASTALARINDA AİLESEL KOLLAJEN DOKU HASTALIĞI VE SERUM OTOANTİKOR DÜZEYLERİ", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.19, ss.25-33, 2012
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Pharmacological Management of Sexually Abused Adolescents with Comorbid PTSD and Bipolar Disorder: A Case Series", Journal of Mood Disorders , cilt.2, ss.133-138, 2012
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "?ocuk ve Ergenlerde Atipik Antipsikotik İlaçların Metabolik ve Endokrin Yan Etkileri", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.3, ss.232-250, 2011
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Bahalı K., Avci A., "Medyanın Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; Şiddet Eğilimi ve İnternet Bağımlılığı", New Symposium Journal, cilt.48, ss.19-30, 2010
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., "School Refusal: Clinical Features, Diagnosis and Treatment", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.2, ss.362-383, 2010
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Seydaoğlu G., "Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergen Hastaların Özellikleri", Yeni Symposium, cilt.47, ss.142-146, 2009
Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K. , Avci A., Seydaoğlu G., Uzel M., "AİLEDEKİ DİSİPLİN YÖNTEMLERİ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ÇOCUKLARDAKİ DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.16, ss.67-82, 2009
Yolga Tahiroğlu A., Önenli Mungan H., Firat S., Avci A., "Autism symptoms related to Tyrosinemia type III: a case report", Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.12, ss.55-56, 2008
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "Ergenlik Döneminde Beynin Yap?sal ve Nörokimyasal De?i?imi", klinik psikiyatri, cilt.11, ss.42-47, 2008
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., İncecik F., "Döngüsel Kusma Sendromu Tedavisinde Olanzapin ve Penisilin Kullan?m?: Bir Olgu Sunumu", Klinik Psikiyatri, cilt.11, ss.200-207, 2008
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Çekin N., "?Çocuk istismarı, ruh sağlığı ve adli bildirim zorunluluğu", Anadolu Psikiyatri, cilt.9, ss.1-7, 2008
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çocukluk çağı şizofrenisinde obsesif kompulsif semptomlar: bir olgu sunumu", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.14, ss.33-37, 2007
Yolga Tahiroğlu A., "Imipramine, Methyphenidate And Valproic Acid Related Eps In A Child: A Case Report", Int J Neuropsychopharmacol,, cilt.10:705-7, ss.125-125, 2007
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Meral D., Çekin N., Avci A., "Çocuk istismar olgularında hekimin yasal sorumlulukları, etik ikilemler ve farklı uzmanlık gruplarının görüşleri", Adli Tıp Bülteni, cilt.12, ss.101-105, 2007
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çocukta cinsel istismar", Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, cilt.2, ss.76-79, 2006
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., Yüksel B., "Bir diyabet kampı etkinliği", Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.7, ss.218-222, 2006
Güzel E., Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K., Avci A., "Çocukluk çağı bipolar bozukluğu: olgu sunumları", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.11, ss.200-205, 2005
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Güzel E., Avci A., "Enürezisli çocukların sosyodemografik özellikleri ve tedavi yaklaşımları", Yeni Symposium, cilt.43, ss.97-100, 2005
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Kafa travması, otistik belirtiler ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: bir olgu sunumu", Yeni Symposium, cilt.43, ss.24-27, 2005
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Diler R.S., Avci A., "Erkek çocuklarda yeme bozuklukları; bir anoreksiya nevroza vakası", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.48, ss.151-157, 2005
Yolga Tahiroğlu A., Uzel M., Avci A., Firat S., "Öğretmenlerin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna bakışları ve öğretmen eğitimi", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.11, ss.123-129, 2005
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., Seydaoğlu G., "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Alt tipleri", Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.6, ss.5-10, 2005
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Diler R.S., Avci A., "Otistik belirtilerle başvuran iki çocukta farklı klinik seyir ve bozukluklar: olgu sunumu", Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.6, ss.235-239, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çam Ray P., Firat S., Gül Çelik G., Nasiroglu S., İncecik F., Hergüner M., et al., "Baş ağrısı olan çocuklarda bağlanma özellikleri ve ruhsal tanılar", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, - , ss.78-
Yolga Tahiroğlu A., "", , TÜRKİYE,
Yolga Tahiroğlu A., "", , TÜRKİYE,
Eynalli E., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., Avci A., "Travmatik Çevrenin Ergen Ruh Sağlığına Etkisi: Olgu Sunumu", 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Nisan 2016, ss.216-217
Şamhalova Ü., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., Avci A., "Clinical characteristics of Suicide and its Associated Sociodemographic Factors in Adolescent Patients", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2016, pp.194-194
Metin Ö., Eynalli E., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., "Acute Ataxia And Hypotonia Associated With Methylphenidate Introduction", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.445-445
Aksoy B.P., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., Metin Ö., "Skin Rash as a Side Effect in ADHD Patient Who treated OROS-Methylphenidate ", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2016, pp.146-146
Metin Ö., Tunç Z., Kılıçaslan B., Aksoy B.P., Şamhalova Ü., Eynalli E., et al., "Antipsychotic use among children and adolescents in an outpatient clinic; a retrospective chart review", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2016, pp.164-165
Metin Ö., Sevince O. , Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., "Menstrual Psychosis In An Adolescent Girl", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.29-30
Kılıçaslan B., Metin Ö., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "psychotropic drugs use among autistic spectrum disorders in an outpatient clinic", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Nisan 2006 - 24 Nisan 2016, pp.179-179
Metin Ö., Eynalli E., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Unclassified Persistant Visual Phenomen (Visual Snow) In An Adolescent Case", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.426-426
Yapça Kaypakli G., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Metin Ö., "Treatment of Pathological Internet Use with Aripiprazole, In An Adolescent with ADHD Comorbid OCD", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.347-347
Süzer İ., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., Avci A., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Ev İçi Olumsuz Yaşantının Semptom Şiddetine Etkisi", Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Nisan 2016, ss.220-220
Kuygun Karcı C., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., Avci A., "A Case Report: The Role Of Methylphenidate At School Refusal Therapy", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2016, pp.440-440
Kuygun Karcı C., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., Avci A., "Paliperidone Extended-Release Treatment Effect On Complex Posttraumatic Stress Disorder In An Adolescent Case", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2016, pp.443-443
Metin Ö., Yapça Kaypakli G., Şamhalova Ü., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., ". Effects Of Methylphenidate And Atomoxetine On Encopresis In Children With Adhd; Case Series", 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.11-12
Aksoy B.P., Kiliçaslan B., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çölyak Tanılı Çocuk Ve Ergenlerin Nöropsikiyatrik Özellikleri", 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Nisan 2016, ss.227-228
Sevince O. , Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Deposilin Enjeksiyonu İle Düzelen Pandas İlişkili Beden Dismorfik Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu", 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Nisan 2016, ss.207-208
Eynalli E., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Chocking Phobia Treatment with Low Dose Haloperidol; A Case Report", 8th International Congress on Psychopharmacology & 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2016, pp.245-245
Kuygun Karcı C., Güzel E., Samberk S., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Gül Çelik G., et al., "Bir Çocuk Ve Ergen Kliniğine Başvuran Özürlü Sağlık Kurulu Hastalarının Değerlendirilmesi", 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi., İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Nisan 2016, ss.232-233
Şamhalova Ü., Metin Ö., Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A. , Gül Çelik G., "Methylphenidate-induced gynecomastia in a preadolescent boy", 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2015, vol.25, pp.S407-S407
Eynalli E., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Avci A. , Gül Çelik G., "Differential diagnosis and treatment in an adolescent case with complex posttraumatic stress disorder. ", 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2015, vol.25, pp.S429-S429
Aksoy B.P., Gül Çelik G., Avci A. , Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., "OROS-methylphenidate treatment in narcoleptic patient who resisted to modafinil and immediate released methylphenidate: case report. ", 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2015, vol.25, pp.S481-S482
Kiliçaslan B., Süzer İ., Gül Çelik G., Avci A. , Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., "Quetiapine responsive catatonia with autoimmune encephalitis; a case report. ", 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2015, vol.25, pp.S466-S467
Metin Ö., Tunç Yeşildağ Z., Şamhalova Ü., Sevince O. , Yapça Kaypakli G., Eynalli E., et al.,"Teknoloji Aracılı Cinsel İstismar Olgularının Değerlendirilmesi: Siber-İstismar. ", 25. Ulusal Çocuk Psikiyatri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, no.SB1, ss.40-40
Süzer İ., Gül Çelik G., Sevince O. , Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Avci A. , et al.,"Electroconvulsive Therapy Experience In Adolescence: Case Series.", 7th International Congress on Psychopharmacology & 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2015, vol.25, pp.S414-S415
Süzer İ., Eynalli E., Metin Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avci A. , Gül Çelik G., "Ç.Ü.T.F. Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarında Ücretle İlgili Düzenlemenin Etkisi: 2012-2014 Verilerinin Karşılaştırılması. ", 25. Ulusal Çocuk Psikiyatri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, no.PB116, ss.165-165
Şamhalova Ü., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Metin Ö., "Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı ve Akomodasyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu", 20. Ergen Günleri, MALATYA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.49-50 (Link)
Kılıçaslan B., Yolga Tahiroğlu A., Çam Ray P., Metin Ö., Avci A., Gül Çelik G., "İnternet Bağımlılığı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu", 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, ss.147-148
Süzer İ., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Metin Ö., Avci A. , "Şizoobsesif Bozukluk Tanılı Bir Ergende N-Asetil Sistein Güçlendirme Tedavisi: Olgu Sunumu", 20. Ergen günleri, MALATYA, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.36-37 (Link)
Çam Ray P., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Metin Ö., Çekin N., et al., "Psikojenik Polidipsi ile Giden Travma Sonrası Stres Bozukluğu", 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2014, ss.89-90
Gül Çelik G., Yüreğir Ö. , Yolga Tahiroğlu A., Bozdoğan S., Avci A., Çam Ray P., et al.,"DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA TALASEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN NÖROPSİKİYATRİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI", 24. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Nisan 2014, cilt.21, ss.50-51
Metin Ö., Karaci M., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "Yaygın Gelişimsel Bozuklukta Semptom Şiddetinde Vitamin D Eksikliğinin Olası Rolü", 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Nisan 2014, ss.43-43
Altun Varmiş D., Metin Ö., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "Serum vitamin D levels in ADHD patients", 6th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, no.PP-424, pp.S356-S356
Süzer İ., Yolga Tahiroğlu A., Tunç Z., Avci A., Gül Çelik G., Çekin N., et al., "Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu: Olgu Sunumu", 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2014, ss.108-108
Çam Ray P., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Tik Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Pandas Tanı Alt Gruplarına Göre Tiklerin ve Anatomik Dağılımlarının Özellikleri", 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1 Nisan 2015 - 4 Nisan 2014, ss.73-74
Gül Çelik G., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., Çam Ray P., Süzer İ., Tunç Z., et al., "Adana li Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri?ne Yönelik İntihara Yaklaşım Konulu Eğitim: Anket Çalması", 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2014, ss.86-86
Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., Metin Ö., Matyar S., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Kan Kortizol Düzeyleri ve Metilfenidat Uygulamasının Kortizol Düzeylerine Etkisi", 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1 Nisan 2015 - 4 Nisan 2014, ss.53-54
Tunç Yeşildağ Z., Gül Çelik G., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., Süzer İ., "Supplementation of vitamin E and N-acetylcysteine with quetiapine in tardive dyskinesia: a case report", 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, pp.356-356
Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., Metin Ö., Matyar S., "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum Vitamin D Düzeyleri", 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1 Nisan 2015 - 4 Nisan 2014, ss.58-58
Tunç Z., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., Süzer İ., Çekin N., et al., "Cinsel İstismar İddias İle Başvuran Psikotik Atak Olgusu", 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2014, ss.89-90
Çam Ray P., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Özkıyım girişimi olan ergenlerde serum Vitamin B12 düzeyleri", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2013, ss.57-58
Avci A., Çam Ray P., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., "Ebeveyn yabancılaştırma sendromu (parental alienation syndrome): olgu sunumu", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2013, ss.98-98
Çam Ray P., Gül Çelik G., Tunç Z., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "İnternet bağımlılığı ve disosiasyon: olgu sunumu", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2013, ss.98-98
Süzer İ., Yolga Tahiroğlu A., Çam Ray P., Avci A., Gül Çelik G., "Nöroleptik malign sendromu: olgu sunumu", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2013, ss.83-84
Çam Ray P., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., "Yeme bozukluğu belirtileri ile giden Morfea (Lokalize Skleroderma): olgu sunumu", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2013, ss.97-98
Gül Çelik G., Gülderen Özlü F., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Satar M., Süzer İ., et al., "Yenidoğanlarda kan oksijen saturasyon değişimi ve annelerin bağlanma biçimi", 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2013, ss.31-15
Çam Ray P., Taş Arslan D., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluğunda PANDAS ve hiper immünglobulin D sendromu birlikteliği: olgu sunumu", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.48-49
Çam Ray P., Taş Arslan D., Gül Çelik G., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "Çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluğunda PANDAS ve hiper immünglobulin D sendromu birlikteliği: olgu sunumu", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.48-49
Altun Varmiş D., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çoğul kişilik ile giden disosiyatif bozukluk tanılı Erkek olgu: olgu bildirimi", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.48-48
Çam Ray P., İncecik F., Avci A., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., "Obsesif Belirtilerle Giden Döngüsel Kusma Sendromu Ve Epilepsi Tanısı Alan Bir Olgu Sunumu", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.71-71
Altun Varmiş D., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "EPS gelişen olgularda kan bihokimyasal değerleri", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.48-48
Gül Çelik G., Taş Arslan D., Yolga Tahiroğlu A., Erken E., Avci A., Çam Ray P., "Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda Mannoz Binding Lectin Gen Polimorfizmi; Ön Sonuçlar", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.86-86
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Süzer İ., Hergüner M., "Epileptik Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Tedavi Yanıtı; İzlem Çalışması", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2012, ss.98-99
Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., "Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.123-123
Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., "Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.122-122
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Arıkan Ö., Avci A., Çekin N., Evliyaoğlu N., "Sociocultural Consequences Of Child Sexual Abuse, A Study Of Multidisciplinary Child Abuse Team In Turkey", 14th International Congress of Europan Society for Child and Adolescent Psychiatry, Helsinki, FINLANDIYA, 11-15 Haziran 2011, vol.20, pp.153-153
Nasiroglu S., Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "İstismar olgularının yatarak tedavisinde klinik izlem bulguları", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.116-117
Yolga Tahiroğlu A., Karacaoğlan G., Gül Çelik G., Avci A., Bahalı K., Lüleyap H.Ü., "The Role of HLA Genes in the Etiology of Childhood OCD and PANDAS", 14th International Congress of ESCAp Europan Society for Child and Adolescent Psychiatry, Helsinki, FINLANDIYA, 11-15 Haziran 2011, pp.138-139
Bahalı K., Yılmaz S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) konuşma gecikmesi olan çocukların annelerindeki ruhsal belirtilerin değerlenirilmesi", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.156-157
Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., "İsmi ile cismi müsemma; nomen est omen", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.120-120
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., Keskiner Ö. , Çam Ray P., Bahalı K., et al., "PANDAS & obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.234-234
Altun Varmiş D., Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "İlköğretimdeki genç kızların cinselliğe ilişkin bakış açıları", 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.173-174
Çam Ray P. , Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Arıkan Ö., Evliyaoğlu N., Çekin N., et al., "Cinsel İstismar Olgularında Fiziksel İstismar ve İhmal", 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2010, ss.150-150
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Gül Çelik G., "Methylphenidate Treatment in an Adolescent ADHD and Analgesic Dependent", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Pekin, ÇIN HALK CUM., 2-6 Haziran 2010, vol.123, pp.114-114
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Arıkan Ö., Evliyaoğlu N., Çekin N., et al., "İstismar Olgularının Adli Değerlendirme Sonuçları", 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2010, ss.121-121
Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Tedavi Yanıtlarını Etkileyen Durumlar", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.138-138
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Atomoxetine induced separation anxiety: A case report", 2nd International Congress on ADHD, viyana, AVUSTURYA, 21-24 Mayıs 2009, pp.124-124
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., "Different symptom before first episode in bipolar children and adolescents", 11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Eylül 2008 - 29 Eylül 2009, pp.151-151
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Keskiner Ö., Avci A., "TV exposure, problematic internet use and inattention", 2nd International Congress on ADHD, Viyana, AVUSTURYA, 21-24 Mayıs 2009, pp.111-111
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Çalış N., Uzel M., Avci A., "Speech delay and developmental/behavioral problems in toddlers", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.128-128
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Seydaoğlu G., "Okul Reddi Olan Çocuk ve Ergenlerin Ailesel Özellikleri", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.170-170
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Seydaoğlu G., "Okul Reddi Olan Çocuk ve Ergenlerin Ailesel Özellikleri", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.170-170
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Cognitive functions of children with ADHD and epilepsy", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.192-192
Keskiner Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., "Çevresel Etmenler ve Ruhsal Belirtiler Üzerine Etkileri", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.190-190
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Bipolarity among abused girls: case series", 11. Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Eylül 2008 - 29 Eylül 2009, pp.151-151
Pazarbaşi A., Demirhan O., Tanriverdi N., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "Perisentrik İnversiyon (10)(p11.1;q22.1)?un Agresif Davranış ve Hiperaktivite Üzerine Etkisi", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.134-134
Nasıroğlu S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Biçakci Ş., "A PANDAS case improved after tonsillectomy operation", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.145-145
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Seydaoğlu G., "The factor related to symptom severity and treatment responds in adolescents", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.148-148
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Yasak-Sevi Olgusunda Asılsız Bildiri", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.169-169
Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K., Avci A., Çetiner S. , Seydaoğlu G., Lüleyap H.Ü., et al., "Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğunda İmmün Etyoloji", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.137-137
Nasıroğlu S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., "Kohlear İmplantasyon Sonrası Ortaya Çıkan Otistik Belirtiler: Bir Olgu Sunumu", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.206-206
Yolga Tahiroğlu A., Yıldırım V., Fettahoğlu Ç., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., Toros F., et al., "Problematic internet use in a psychiatric sample including adolescents", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Abstract Book (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2009, pp.116-116
Firat S., Çekin N., Avci A., Yolga Tahiroğlu A., Evliyaoğlu N., Keskin E. , et al., "Ways of child sexual deception", 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, pp.45-45
Gül Çelik G., Yıldırım V., Metin Ö., Yolga Tahiroğlu A., Toros F., Avci A., "Suisidal Girişimi Olan Ergenlerde Benlik İmgesi ve Aile Etkeni", 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.161-161
Gül Çelik G., Yildirim V. , Metin Ö., Yolga Tahiroğlu A., Toros F., Avci A., et al.,"Özkıyım Girişimi Olan Ergenlerde Benlik İmgesi ve Aile Etkeni.", 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2009, ss.161-161
Firat S., Çekin N., Avci A., Keskin E., Evliyaoğlu N., Yolga Tahiroğlu A., et al., "Evaluation of child prostitution in child psychiatry department in Cukurova University", 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, pp.45-46
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Uzel M., Özcan N., Avci A., "Internet SSE among Turkish adolescents", 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2008, pp.75-75
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Uzel M., Avci A., Altunbaş H., "Çocuk ve ergenlerde bilgisayar oyunlarının dikkat üzerine etkileri", 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2008, ss.12-12
Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K., Avci A., "Bilgisayar oyunları ve çocuklarda şiddet eğilimi", 12. Ergen Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2007, ss.78-78
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Meral D., Çekin N., "İstismar olgularında asılsız bildiri: bir olgu sunumu", 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2007, ss.163-163
Gül Çelik G., Meral D., Yolga Tahiroğlu A., Çekin N., Avci A., "İstismar olgularında hekimin yasal sorumlulukları, etik ikilemler ve farklı uzmanlık gruplarının görüşleri", 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2007, ss.130-130
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Yatarak tedavi alan istismar olguların takip bilgileri, takip bulguları", 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2007, ss.124-124
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "İstismar olgularında hizmet veren Türkiye?nin ilk rezidental tedavi sisteminin tanıtımı", 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2007, ss.123-123
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvuran olguların özellikleri", 12. Ergen Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2007, ss.77-77
Yolga Tahiroğlu A., Uzel M., Avci A., Bahalı K., Seydaoğlu G., "Ailelerin disiplin uygulamaları, bu uygulamalar ile sorunlu davranışlar arasındaki ilişkiler; Türk Toplumunda Disiplin Yöntemleri", 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2007, ss.122-122
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "EEG bozukluğu ile giden çocukluk çağı pisikotik bozukluğu: bir olgu sunumu", 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2006, ss.34-34
Gül Çelik G., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Hergüner M., Altunbaşak Ş., "15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ", Geç başlangıçlı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir olgu sunumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.50-50
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Firat S., Avci A., "Yarık damak/dudaklı çocuklarda psikiyatrik değerlendirme ve aile işlevleri", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.48-48
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Tirozinemi tip-III metabolik hastalık ve yaygın gelişimsel bozukluğun klinik ayrıcı tanısı: bir olgu sunumu", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.50-50
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Avci A., Yüksel B., "Bir diyabet kampı etkinliği", 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2005, ss.49-49
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "İşitme kaybı ile ortaya çıkan otistik belirtiler: olgu sunumu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.98-98
Firat S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Kafa travması, otistik belirtiler ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.97-97
Yolga Tahiroğlu A., "Çocukluk çağı bipolar bozukluğu: olgu sunumu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.54-54
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S., "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğunda aile içi şiddet", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.60-60
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S. , "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu tanısı ile izlenen olgularda komorbidite", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.153-153
Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Firat S., Diler R.S., "Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu; alt tipleri", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.153-153
Bahalı K., Yolga Tahiroğlu A., Güzel E., Avci A., "Enürezisli çocukların sosyodemografik özellikleri ve tedavi yaklaşımları", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.111-111
Güzel E., Yolga Tahiroğlu A., Bahalı K., Diler R.S., Avci A., "Çocukluk çağı bipolar bozukluğu: olgu sunumu", 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2004, ss.54-54
Çam Ray P., Firat S., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., İncecik F., Hergüner M., et al., "Kronik baş ağrısı olan çocuklarda ruhsal tanılar ve nöropsikiyatrik değerlendirme", 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24 Nisan 2012 - 24 Nisan 2004, ss.79-79
Yolga Tahiroğlu A., Diler R.S., Avci A., "Risperidon ve obsesif kompulsif belirtiler", 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Mart 2002, ss.38-38
Yolga Tahiroğlu A., Firat S., Diler R.S., Avci A., "Cinsel istismar ve psikososyal sorunlar", V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, ss.32-32
Firat S., Diler R.S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Cinsel istismar ve psikososyal sorunlar", V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, ss.32-32
Yolga Tahiroğlu A., Diler R.S., Avci A., "Okul korkusu olan çocuklarda terapi süreci", 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2000, ss.35-35
Firat S., Avci A., Diler R.S. , Yolga Tahiroğlu A., Seydaoğlu G., "Otistik ve zihinsel özürlü çocukların annelerinde kaygı, depresyon, aleksitimi ve genel psikolojik değerlendirme ortalamalarını etkileyen faktörler", 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2000, ss.32-32
Yolga Tahiroğlu A., Küçükosmanoğlu O., Diler R.S., Avci A., "Metilfenidat kullanan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda EKG değişiklikleri", 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2000, ss.34-34
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., Çekin N., Keskin E., Çam Ray P., et al., "A Working Model of Multidisciplinary Teamwork in the Child Abuse Cases; Factors Related to Decision Making Processes", 57. Annual meeting of American Academia Child And Adolescent Psychiatry (AACAP), New York, ABD, 26 Ekim 2010 - 31 Ekim 210, pp.310-311
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar", Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Akay A., Ercan ES., Ed., Hekimler Yayın Birliği, Ankara, ss.269-310, 2016
Yolga Tahiroğlu A., "Anksiyolitikler", in: Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.169-187, 2010
Yolga Tahiroğlu A., "Kötüye Kullanılan İlaçlar", in: Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.231-256, 2010
Gül Çelik G., Diler R.S., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., "Fluoxetine in posttraumatic eating disorder in two years old twins", in: Advances in Preschool Psychopharmacology, Luby JL, Riddle MA , Eds., Mary Ann Liebert Inc. Publishers, New York, pp.75-78, 2009
Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "Obsesif Kompulsif Bozukluk", Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Kitabı, Çetin F., Ed., Hekimler Yayın Hekimler Yayın Birliği Yayınevi, Ankara, ss.337-350, 2008
Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "Cinsel İstismar", Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı, soykan aysev A, Işık Taner Y, Ed., golden print, istanbul, ss.271-275, 2007
Avci A., Yolga Tahiroğlu A., "İstismar ve İhmal", Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı , Soykan Aysev A, Işık Taner Y, Ed., Golden Print, İstanbul, ss.713-718, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi