Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Anxiety ?like behaviors in the neonatal ketamine treatment in C57BL/6 and BALB/c mice. 13th Turkish Neuroscience Congress, Konya, Nisan 2015
Effects of maternal deprivation and enriched environment on NMDAR level and memory in adult mice. 13th Turkish Neuroscience Congress,. , Konya, Nisan 2015
Xenopus laevis `ın embriyonik gelişimi üzerine selektif ß3 adrenerjik reseptör agonist, CL-316.243 hidrat?ın etkisinin Fetax testi (the Frog Embryo Teratogenesis Assay?Xenopus) ile değerlendirilmesi., Çanakkale, Eylül 2015
Ketamin uygulamasının tekrarlayan yükseltilmiş artı düzenek testinde anksiyete benzeri davranışlar üzerine etkisi. , Kayseri, Eylül 2014
Xenopus laevis?in embriyonik gelişimi üzerine 900 ve 1800 MHz GSM-benzeri radyofrekans radyasyonu ve nikotin muamelesinin etkisi. , Kayseri, Eylül 2014
. İnsan fötal hücrelerinin apopitozu üzerine 900 MHz GSM-benzeri radyasyon ve nikotinin etkisi. , Kayseri, Eylül 2014
..Preterm doğumu önlemekte kullanılan Ritodrin ve Nifedipin?in Embriyo teratojenitesinin FETAX (Kurbağa Embriyo teratogenezis Testi :Xenopus) testi ile değerlendirilmesi, Trabzon, Eylül 2012
Evaluation of citric acid (E330) as food additives by using frog embryo teratogenesis assay (FETAX).Turkish , İstanbul, Eylül 2011
Magnezyumun Divalan Katyonlarla Karşılıklı Etkileşiminin Xenopus laevis Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi??, İzmir, Eylül 2002
Xenopus laevis Türü Kurbağada Döllenmenin İnvitro Fertilizasyonla Gerçekleştirilmesi? , İzmir, Eylül 2002
Xenopus leavis Üretiminde Çeşitli Laboratuvar Koşullarına Uyumun Araştırılması?, Kayseri, Mayıs 2000
Ergin Xenopus laevis İndüklenmesinde Hormon Dozlarının Karşılaştırılması?. 26. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslarararası Katılımlı), Eskişehir, Eylül 2000
Xenopus laevis İribaşlarının Gelişimi Sırasında Zemin Renk Tercihleri'' (Uluslar arası Katılımlı), Eskişehir, Eylül 2000
Xenopus laevis Embriyoları Üzerine Elektriksel Akımın Etkisinin Değerlendirilmesi, , Kayseri, Mayıs 2000
Dış Ortamdaki Kimyasal Kirliliklerin FETAX (Frog Embryos Teratogenesis Assay: Xenopus) testi Kullanılarak değerlendirilmesi. XVIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Kongre Kitapçığı, (Sözlü Bildiri) , Kayseri, Mayıs 2000
Farklı Xenopus Embriyolarının Gelişmesine Elektriksel Akımın Etkileri?. ., Adana, Eylül 1997
Dış Ortamda Yer Alan Çeşitli Kimyasal Kirliliklerin Etkisinin Değerlendirilmesinde FETAX Testinin Değeri?. , Bursa, Eylül 1996
Çinko Klorür?ün Zebra Balığının (Bracydania Rerio) Embriyolojik Gelişimi Üzerine Etkileri?.., Bursa, Eylül 1996
Deneysel Embriyolojide Xenopus laevis Kullanımı, Ankara, Eylül 1995
Kronik Hiperoksinin (%80) Sıçan Sperm Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, İzmir, Eylül 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi