Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boğa A., "Evaluating the teratogenicity of the selective ß3-adrenoceptor agonist, CL 316.243 hydrate by employing FETAX (frog embryo teratogenesis assay).0.3109/01480545.2016.1165244", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.40, pp.7-11, 2017
Boğa Pekmezekmek A., Emre M., Sertdemir Y., Uncu İ. , Binokay U.S., Demirhan O., "Effects ofGSM-likeradiofrequencyirradiationduringtheoogenesis and spermiogenesisof Xenopuslaevis", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.129, pp.137-144, 2016 (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., "The effect of 900 and 1800 MHz GSM-like radiofrequency irradiation and nicotine sulfate administration on the embryonic development of Xenopus laevis", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.113, pp.378-390, 2015 (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., Sertdemir Y., Doğan A., "Evaluating the teratogenicity of the selective ß3-adrenoceptor agonist, CL 316.243 hydrate by employing FETAX (frog embryo teratogenesis assay)", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.40, no.1, pp.7-12, 2015 (Link) (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., "Evaluating the Teratogenicity of Ritodrine and Nifedipine using a Frog Embryo Teratogenesis assay (FETAX)", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.38, pp.254-265, 2015 (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Akillioğlu K., Sertdemir Y., "Evaluation of E330-induced developmental toxicity using FETAX", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.37, pp.265-272, 2013
Boğa Pekmezekmek A., "Effect of ketamine on exploratory behaviour in BALB/C and C57BL/6 mice", PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR, vol.100, pp.513-517, 2012
Boğa Pekmezekmek A., "Effect of ketamine on exploratory behaviour in BALB/C and C57BL/6 mice", PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR, vol.100, pp.513-517, 2012
Boğa Pekmezekmek A., "Effect of ketamine on exploratory behaviour in BALB/C and C57BL/6 mice ", PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR, vol.100, pp.513-517, 2012
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Emre M., Sertdemir Y., "The embryonic development of Xenopus laevis under a low frequency electric field", IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL, vol.48, pp.385-391, 2012
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Sertdemir Y., "The toxicity and teratogenicity of gibberellic acid (GA(3)) based on the frog embryo teratogenesis assay-Xenopus (FETAX)", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.33, pp.181-188, 2009
Boğa Pekmezekmek A., Erdoğan Ş., Sertdemir Y., "Effect Of Spesific Dosages Of Magnesium And Zinc On The Teratogenicity Of Cadmium, Nickel, And Cobalt In Xenopus Embryos, As Assessed By The Fetax Test", Dose- Response, vol.6, pp.16-29, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yalçın S., Boğa Ö., Boğa Pekmezekmek A., "The Role of St John's Wort (Hypericum Perforatum) and Orphanin Interaction on Depression Treatment", Archives Medical Review Journal, cilt.24, ss.531-541, 2015
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., "Gıda Katkı maddelerinin İnsan sağlığına Etkileri", Archives Medical Review Journal, cilt.19, ss.141-154, 2010
Boğa Pekmezekmek A., "Ağır Metallerin Özellikleri ve Etki Yolları", Ç.Ü ARŞİV, cilt.16, ss.216-234, 2007
Boğa Pekmezekmek A., "Bazı Metallerin Teratojenik Etkisinin Fetax (Kurbağa Embriyo Teratojenite Testi- Xenopus) Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Ç.Ü Sağlık Bil.Dergisi, cilt.23, ss.28-35, 2007
Boğa Pekmezekmek A., "Magnezyum ve Çinko İlavesi ile Kadmiyum, Nikel Ve Kobalt?ın Embriyotoksik Ve Teratojenik Etkisinin Azalmasının Fetax Testi ile Değerlendirilmes", Ç.Ü Saşlık Bil.Dergisi, cilt.23, ss.19-27, 2007
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Özgünen T., "Çevre Kirliliği ve Kirliliklerin Etki Biçimleri", Ç.Ü ARŞİV, cilt.15, ss.1-15, 2006
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Özgünen T., "Çevre Kirliliğini Saptamada Kullanılan Yöntemler ve FETAX (Frog Embryos Teratogenesis Assay: Xenopus) Testi", Ç.Ü ARŞİV, cilt.15, ss.16-28, 2006
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Kizilkanat E.D., Kendirci A. , Özgünen T., "Morphological Changes in Xenopus laevis Embryos with Lithium and Evaluation of the Fetax Test", Turkish journal of Biology, cilt.24, ss.177-188, 2000 (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Kendirci A. , Özgünen T., "Effects of Lithium on Formation of the Larval Body Pattern of Xenopus Laevis", Turkish journal of Biology, cilt.21, ss.423-431, 1997 (Abstract)
Boğa Pekmezekmek A., Binokay U.S., Kendirci A. , Özgünen T., "Experimental Embryology in Xenopus Laevis", Turkish journal of Biology, cilt.21, ss.141-148, 1997 (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Boğa Pekmezekmek A., "", , TÜRKİYE,
Emre M., Boğa Pekmezekmek A., "The effect of 900 MHz GSM ?like radiofrequency irradiation and nicotine administration on the apoptosis of human fetal cells", World Immunology Congress, DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 14-15 Kasım 2017, vol.8, pp.7-7
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi