Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Seçkin G., Yilmaz T., Guven A., Yüceer A., Başibüyük M., Ersü Ç.B., "Modeling The Performance Of Upflow Anaerobic Filters Treating Paper-Mill Wastewater Using Gene-Expression Programming", ECOLOGICAL ENGINEERING, vol.37, pp.523-528, 2011
Yilmaz T., Seçkin G., Yüceer A., "Modeling Of Effluent Cod In Uaf Reactor Treating Cyanide Containing Wastewater Using Artificial Neural Network Approaches", ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, vol.41, pp.1005-1010, 2010
Davutluoglu O.I., Yilmaz T., Seçkin G., Ersü Ç.B., Yüceer A., "Monitoring Of Seasonal Variation Of Heavy Metal Concentrations In Bed Sediments Of Lower Seyhan River, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.1567-1576, 2008
Yilmaz T., Yüceer A., Başibüyük M., "A Comparison Of The Performance Of Mesophilic And Thermophilic Anaerobic Filters Treating Papermill Wastewater", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.99, pp.156-163, 2008
Keskinkan O., Goksu M.Z.L., Yüceer A., Basibuyuk M., "Comparison Of The Adsorption Capabilities Of Myriophyllum Spicatum And Ceratophyllum Demersum For Zinc, Copper And Lead", ENGINEERING IN LIFE SCIENCES, vol.7, pp.192-196, 2007
Keskinkan O., Goksu M., Yüceer A., Basibuyuk M., Forster C., "Heavy Metal Adsorption Characteristics Of A Submerged Aquatic Plant (Myriophyllum Spicatum)", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.39, pp.179-183, 2003
Başibüyük M., Yilmaz T., Kayranli B., Yüceer A., Forster C., "The Use Of Waterworks Sludge For The Treatment Of Dye Wastes", ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.23, pp.345-351, 2002
Hanbury W., Yüceer A., "Constriction Of B-10 Hollow Fiber Bore Diameters Under Operating-Conditions", DESALINATION, vol.54, pp.27-44, 1985
Hanbury W., Yüceer A., Tzimopoulos M., Byabagambi C., "Pressure Drops Along The Bores Of Hollow Fiber Membranes - Their Measurement, Prediction And Effect On Fiber Bundle Performance", DESALINATION, vol.38, pp.301-318, 1981
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keskinkan O., Yüceer A., "Su Altı Bitkisi (Myriophyllum Spicatum) Kullanılarak Sentetik Atık Sudan Kadmiyum Giderilmesi", Çevre Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilimsel Ve Teknik Yayın Organı, cilt.2004, ss.7-15, 2007
Yılmaz T., Yüceer A., "Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Örtü Reaktöründe Siyanür Giderimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.255-266, 2006
Atlı A., Yüceer A., "Hava Kirliliği Dağılımının Belirlenmesinde Iscst3 Model Programının Kullanımı: Açs Örneği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.177-186, 2004
Yüceer A., Bingöl D., "Bitkisel Yağ Endüstrisi Atıksularının Arıtılması Ve Bir Uygulama Örneği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.187-196, 2003
Yüceer A., Gök O., "Osmaniye Atıksularının Özellikleri Ve Arıtma Tesisi Planlanmasında Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.197-208, 2003
Yüceer A., Başibüyük M., Yilmaz T., "Anaerobik Biyoteknolojik Arıtmanın Kağıt Endüstrisi Atıksularına Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.129-135, 2003
Yüceer A., Ersü Ç.B., "Adana Kanalizasyon Sularının Karakterizasyonu Ve Sıcak İklimlerde Arıtma Alternatiflerinin Uygulanabilirliği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.219-230, 2003
Yüceer A., Işık F., "Peyniraltı Atıksularının Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Örtü Reaktörü İle Arıtılabilirliği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.209-218, 2003
Yüceer A., Keskinkan O., "Sentetik Atıksuda Mikroalg (Chlorella Vulgaris) Populasyon Büyümesinin Hidrolik Bekletme Süresi Ve Sıcaklıkla Değişimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.233-239, 2003
Kabak H., Selek Z., Yüceer A., "Adana Kenti Yüzeysel Akışa Geçen Yağmur Sularının Karakterizasyonu", Su Kirliliği Kontrolü Dergisi, cilt.17, ss.177-190, 2002
Yüceer A., Selek Z., "Seri Bağlı Model Nitrifikasyon Ve Denitrifikasyon Prosesinde Evsel Atıksulardan Azot Giderimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.111-121, 2001
Yüceer A., Başibüyük M., Yilmaz T., "İçme Suyu Arıtma Tesisleri Atık Çamurlarının Yağ Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Koagülant Olarak Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.141-148, 2001
Yüceer A., Keskinkan O., "Kum Filtrelerinde Filtrasyonla Bakteri Gideriminin Derinlikle Değişimi", Su Kirliliği Kontrolü Dergisi, cilt.11, ss.17-24, 2001
Dulkadiroğlu H., Yüceer A., "Aktif Çamur Atıksu Arıtma Tesislerinde Maliyet Analizi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.33-42, 2001
Keskinkan O., Yilmaz T., Yüceer A., "Deniz Suyu Çökeltmesi Ve Balık Kullanımı İle Alg Giderimi", Su Kirliliği Kontrolü Dergisi, cilt.10, ss.37-45, 2000
Keskinkan O., Yüceer A., "Stabilizasyon Havuzu Çıkış Sularında Alg Gideriminde Balık Kullanımının Bazı Kirlilik Parametrelerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.113-120, 1998
Yüceer A., Sarıaslan D., "Katı Atık Bertaraf Teknolojilerinin Adana İçin Uygulanabilirliği", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.105-120, 1997
Yüceer A., Dulkadiroğlu H., "Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemlerinde Arıtma Veriminin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.243-253, 1996
Yüceer A., "Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.105-120, 1994
Yüceer A., Ardıçlıoğlu M., "Yeraltı Su Kaynaklarının Korunmasında Öncelikler Ve Seyhan Nehri", Ekoloji Ve Çevre Dergisi, ss.23-25, 1992
Yüceer A., Çelik O.N., "Polimerlerin Asfalt Betonunda Kullanılması Ve Atık Plastiklerin Değerlendirilmesi", İMO Teknik Dergisi, ss.227-234, 1991
Yüceer A., Dizdar Ö.C., "Evsel Atıksularda Askıda Katı Madde Oranları Ve Çökelme Özellikleri", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.99-110, 1991
Yüceer A., "Septik Atıksuların Çökelmesi Ve Atıksu Çökelme Verimi Üzerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.66-64, 1991
Yüceer A., "Atıksu Çökelme Deneyleri Ve Seyhan Nehri Kirlenme Kontrolü İçin Bazı Önlemler", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.15-24, 1991
Yüceer A., "Atıksu Çökelme Oranlarının Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.79-89, 1988
Yüceer A., "Ters Osmos Membranlarda Su Transport Mekanizması", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.629-645, 1988
Yüceer A., "Ters Osmos Ve Kılcal Borulu Membranların Borularında Basınç Dağılımının İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.16-27, 1987
Yüceer A., "Çökelme Ve Aktif Çamurun Atıksu Çökelmesine Etkisi", Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.11-21, 1987
Yüceer A., "Laminer Akımın Geçirgen Borularda İncelenmesi Ve Kılcal Borulu Ters-Osmos Membranların Analizlerinde Uygulanması", Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 1987
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi