Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Deneysel Dietilnitrozamin Kaynaklı Hepatosellüler Karsinogenezis Üzerinde Geraniol ve Vitamin Cnin Karaciğer Yapısına Etkisi", BAP Doktora, TDK-2017-9717, Yönetici, Devam Ediyor
"ÇÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Araştırma Ve Öğrenimi Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi", BAP Alt Yapı, TAY-2017-7889, Yönetici, Devam Ediyor
"Bale Öğrencilerine Uygulanacak Alternatif Point Egzersizlerinde Etkinliğin Araştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-4847, Yönetici, 2017
"Kadınlarda Yüksek Topuklu Ayakkabı Kullanımının Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, TF2014D4, Yönetici, 2016
"Klasik Bale Eğitimine Uygunlukta Kullanılacak Fiziksel Özellikler", BAP Y.Lisans, TF2014YL4, Yönetici, 2015
" Ameliyat Öncesi Sesin Elektronik Ortamda Sentezlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2272468, Danışman, 2015
"Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Öğrencilerinin Supraglottik ve Subglottik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Akustik Analiz Sonuçları ile Karşılaştırılması", BAP Doktora, TF-2010D8, Yönetici, 2012
"Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Öğrencilerinin Supraglottik ve Subglottik Aktivitelerinin İncelenmesi ve Akustik Analiz Sonuçları ile Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 110S241, Yönetici, 2010
"Söyleyen Sesin Objektif Analizi", BAP Y.Lisans, TF2005YL10, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi