Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 2004 - 2010
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2004
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1999 - 1999
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenlği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 25.02.2014 - Devam Ediyor
Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü Adana Bölge Müdürlüğü, , 01.01.2013 - Devam Ediyor
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühedislik Mimarlık Fakültesi, , 26.12.2012 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, , 30.12.2011 - 26.04.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma Uyglama Merkezi, , 16.04.2005 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, , 01.04.2005 - 01.05.2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendsilik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 01.04.1999 - 01.05.2003
VERDİĞİ DERSLER
İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans, 2016-2017
Organik Kimya, Lisans, 2013-2014
Organik Kimya, Lisans, 2008-2009
Anaerobik Arıtmanın Temel Prensipleri, Lisans, 2008-2009
Yıliçi Proje II, Lisans, 2008-2009
İleri Çevre Kimyası II, Yüksek Lisans, 2008-2009
Biyofilm Prosesler, Yüksek Lisans, 2008-2009
Yıliçi Proje, Lisans, 2008-2009
Çevre Kimyası I, Lisans, 2008-2009
Endüstriyel Atıksuların Arıtılması, Lisans, 2008-2009
Anaerobik Arıtma, Yüksek Lisans, 2008-2009
Biyofilm Prosesler, Yüksek Lisans, 2007-2008
Endüstriyel Atıksular, Yüksek Lisans, 2007-2008
Bitirme Projesi, Lisans, 2007-2008
Çevre Kimyası I, Lisans, 2007-2008
Yıliçi Proje I, Lisans, 2007-2008
Anaerobik Arıtma, Yüksek Lisans, 2007-2008
Organik Kimya, Lisans, 2007-2008
Endüstriyel Atıksuların Arıtılması, Lisans, 2007-2008
Biyofilm Prosesler, Yüksek Lisans, 2006-2007
İleri Çevre Kimyası II, Yüksek Lisans, 2006-2007
Organik Kimya, Lisans, 2006-2007
İleri Çevre Kimyası, Yüksek Lisans, 2006-2007
Anaerobik Arıtma, Yüksek Lisans, 2006-2007
Endüstriyel Atıksuların Arıtılması, Lisans, 2006-2007
Bitirme Projesi, Lisans, 2006-2007
Yıl İçi Proje, Lisans, 2006-2007
Çevre Kimyası I, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Erkurt, "BAZI FARMASOTİK MADDELERİN FARKLI DENEYSEL KOŞULLARDA KOAGÜLASYONLA GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, A.Erkuş, "BAZI TIBBİ KİMYASALLARIN AEROBİK SİSTEMLERDE FARKLI İŞLETİM KOŞULLARINDA GİDERİMİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, S.Savcı, "Bazı Farmasotik Maddelerin ve Kişisel Bakım Ürünlerinin Canlı Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorblanma Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, H.Kabak, "KULLANILAN BAZI TIBBİ İLAÇLARIN CANLI AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTLESİ TARAFINDAN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Kanat, "Yaygın Kullanılan Bazı Ağrı Kesici İlaçların Koagülasyon İle Giderim Verimlerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, S.Dereci, "Bazı Farmosetik Maddelerin Koagülasyon İle Giderim Özelliklerinin İncelenmes", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Naz, "Bazı Farmasetik Maddelerin Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorblanma Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, Ş.Barışık, "Bazı Endüstrilerden çıkan atık çamurların boyar madde gideriminde adsorban olarak kullanımının incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, S.Savcı, "Bazı boyar maddelerin inaktif hale getirilmiş sucul bitki Myriophyllum spicatum tarafından adsorblanma özelliğinin incelenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, A.Şahan, "Farmosetik maddelerin aktif çamur arıtma prosesinde abiyotik giderimin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, F.Erkurt, "Reaktif Boyar maddelerin canlı aktif çamur biyokütlesi tarafından adsorblanabilme özelliklerinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Bülbül, "Kireç-Koagülasyon Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen Proses Sularının Hazırlanması Sonucu Ortaya Çıkan Atık Çamurun Bazı Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Yüksek Lisans, M.Çakmak, "Bazı boyar maddelerin anaerobik ve aktif çamur biyokütlesi tarafından adsorblanma özelliğinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, H.Arslan, "Bazı Boyar Madde Gruplarının Aktif Çamur Biyokütlesi Tarafından Adsorblanabilme Özelliği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, S.Çot, "Bazı boyar maddelerin adsorbsiyonunda içme suyu atık çamurlarının kullanılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Yüksek Lisans, S.Ünlü, "Kağıt endüstrisinden kaynaklanan atıksularının arıtımında içme suyu atık çamurlarının koagulant olarak kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, D.Kalat, "Bitkisel yağ sanayii atıksularının arıtımında içme suyu arıtma tesisi çamurlarının kullanımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, E.Pirgün, "Kağıt endüstrisinden kaynaklanan atıksularının anaerobik arıtımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, B.Kayranlı, "İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA KOAGÜLANT OLARAK KULLANIMI ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ?Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul,, Ocak, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ocak, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mart, 2014
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2013
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Eser İnceleme, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Atama, Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2012
Atama, Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Mersin Üniversitesi, Ağustos, 2012
Atama, Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Mersin Üniversitesi, Aralık, 2012
Atama, Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Eylül, 2012
Atama, Yardımcı Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ocak, 2012
Atama, Yardımcı Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Cumhuriyet Üniverstesi, Kasım, 2012
Atama, Profesörlük Atama Jüri Üyesi, Mersin Üniversitesi, Aralık, 2012
Atama, Yardımcı Doçetlik Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Mart, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi, Nisan, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Juri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2007
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Mayıs, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Temmuz, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ekim, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Şubat, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Nisan, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Kasım, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Eylül, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Temmuz, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans JÜri Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, Ağustos, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi