Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 1999-2005
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 1995-1999
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 1991-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Farklı Avlama Mevsimlerinin, Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L., 1758)?nin Kimyasal Kompozisyonu ve Dondurularak Depolamada (-18 oC) Kimyasal ve Duyusal Kalite Kriterlerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, "Alabalık Yemlerine Yapılan DL-Alanin ve Betain Katkısının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Fingerliklerinin Gelişme ve Karkas Kompozisyonu Üzerine Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ocak, 1999.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi