Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Lüfer avcılığında tercih edilen olta yemlerinin kimyasal ve fiziksel karekterizasyonlarının belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-7834, Yönetici, Devam Ediyor
"Some Physical Properties of Microencapsulated Fish Oil withBay Leaf Extracts", BAP Diğer, FED-2017-8547, Yönetici, Devam Ediyor
"Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7290, Yönetici, Devam Ediyor
"Erugosquilla massavensis'den hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6727, Yönetici, Devam Ediyor
"Eksi balığından (Equulites klunzingeri) geliştirilen fermente silajların besin kalitesi ve karakterizasyonlarının asit silajlarla karşılaştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-3067, Yönetici, 2016
"Su ürünleri atıklarının doğal laktik asit bakterileri ile fermentasyonu sonucu biyodönüşümü; fermentasyon ürünlerinin kalitesi ve hayvan beslenmesinde kullanılabilirliği", TÜBITAK Projesi, 213O166, Yönetici, 2016
"Eksi Balığı ( Leiognathus kluzingeri ) Proteinlerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss ) Filetolarında Yenilebilir Kaplama olarak kullanımının soğuk depolama süresince duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine etkileri", BAP Diğer, SÜF2013BAP4, Yönetici, 2015
"Biberiye Ekstraktı İlavesinin Farklı Metotlarla Pişirilen, Dondurulan ve Yeniden Isıtılan Çipura?nın (Sparus aurata) Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 107O896, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi