Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
İdari Personel OLCAY BOZDOĞAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA
Ana Bilm Dalı : FİTAPATOLOJİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : bolcaycu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/bolcay/cv/ | http://aves.cu.edu.tr/bolcay/
Ofis : Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ, BİTKİ KORUMA-HERBOLOJİ, 2004-2017
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ, BİTKİ KORUMA-HERBOLOJİ, 2000-2004
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çukurova Bölgesi'nde Sorun Olan Meryem Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner]'nin Yabancı Ot Olarak Önemi ve Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ BİTKİ KORUMA-HERBOLOJİ Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, "Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Saptanması ile Allelopatik Etkilerinin ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ BİTKİ KORUMA-HERBOLOJİ Ağustos, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Herboloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bitki Koruma
Herboloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Agriculture, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koloren O., Uygur S., Bozdoğan O., Uygur F.N., Schaffner U., "POPULATION DENSITY AND REPRODUCTIVE OUTPUT OF ACROPTILON REPENS L., IN TURKEY", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.40, pp.2259-2263, 2008 (Link)
Koloren O., Uygur S., Bozdoğan O., Uygur F.N., Schaffner U., "DENSITY AND DYNAMICS OF ACROPTILON REPENS L., PATCHES IN TURKEY", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.40, pp.2265-2271, 2008 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bozdoğan O., Uygur F.N., "Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.7, ss.1-7, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çağlar B.K. , Satar S., Güneş A., Bozdoğan O., "Detection and Characterization of an Agent Causing Yellowing, Shortening of Internodes and Dwarfing on Maize.", Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.797-797 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Celepci E., Uygur F.N., "Possible Weed Hosts of Plant Protection Agents in Çukurova Region. ", Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.65-65 (Link)
Aksoy E., Aksoy A., Armağan G., Arslan Z.F., Arslan M., Başaran S., et al., "Significant Outputs of National Orobanche Project/Turkey. ", 16 th EWRS Symposium, SAMSUN, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013, pp.337-338 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., "Çukurova Bölgesi?nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) Kapitulalarına Zarar Veren Önemli Böcek Türlerinin Etkinliği. ", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.138-138 (Link)
Aksoy E., Arslan Z.F., Başaran S., Boz Ö., Bozdoğan O., Bükün B., et al., "Türkiye?de Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Dağılımlarının Haritalanması ile İlgili Araştırmalar.", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.146-146 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Aksoy E., Yücel S., Öztemiz S., Uygur F.N., "Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.336-336 (Link)
Aksoy E., Aksoy A., Armağan G., Arslan M., Başaran S., Bayraktar O., et al., "National Broomrape Project in Turkey. ", 10th World Congress on Parasitic Plants, AYDIN, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, pp.82-83 (Link)
Bozdoğan O., Uygur F.N., Uygur S., "Çukurova Bölgesi'nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) 'in Yaşam Döngüsü Üzerine Çalışmalar. ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.269-269 (Link)
Avcı Ç., Bozdoğan O., Uygur F.N., "Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Otların Buğday Herbisitlerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.292-292 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Aksoy E., Uygur F.N., "Natural Phytomyza orobanchia Infestations on Broomrapes in Turkey.", 10th World Congress on Parasitic Plants, AYDIN, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, pp.88-88 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., "Çukurova Bölgesi' nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) Yabancı Ot Türünün Kapitulalarına Zarar Veren Böcek Türleri ve Zarar Şekilleri. ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.371-371 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Soyak A., Aksoy E., Uygur F.N., "Infestation of insect herbivores on Orobanche species in Turkey.", 2nd Internationa symposium ``Intractable Weeds and Plants İnvaders, Osijeck, HIRVATISTAN, 14-18 Eylül 2008, pp.58-58
Bozdoğan O., Uygur F.N., "İzmir ılgını (Tamarix smyrnensis Bunge)'nın Bazı Yabancı Ot Türleri ve Kültür Bitkileri Üzerindeki Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi. ", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.135-135 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., Sobhian R., Uygur F.N., "Tamarix (Saltcedar) species, their natural enemies and allelopatic effects in the eastern Mediterranean Region of Turkey. ", 13 th EWRS Symposium, Bari, ITALYA, 20-23 Haziran 2005, pp.28-28 (Link)
Uygur S., Smith L., Bozdoğan O., "Centaurea solstitialis L. (Sarı Peygamber Çiçeği)'in Doğal Düşmanları ve Bunlar İçerisinde Ceratapion Türlerinin (Coleoptera:Apionidae) Önemi.", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.53-53
Bozdoğan O., Uygur F.N., "Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.245-245
Diğer Yayınlar
Uygur S., Uygur F.N., Smith L., Bozdoğan O., Özgür O., "Sarı Peygamber Dikeni, Centaurea solstitialis L.?nin Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar", Diger, ss.90, 2007 (Link)
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiye Herboloji Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 16.03.2004 - 31.07.2009
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Herboloji Derneği, , Üye, 18.11.2005 - Devam Ediyor
Türkiye Herboloji Derneği, , Üye, 31.07.2001 - Devam Ediyor
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, , Üye, 02.07.2000 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Turkey 6 th. Plant Protection Congress with Internanional Participation, Konya, Eylül 2016
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi , Kahramanmaraş, Haziran 2011
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , Van, Temmuz 2009
Mersin Sempozyumu, Mersin, Kasım 2008
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , Isparta, Ağustos 2007
Ulusal Tarım Kurultayı, Adana, Kasım 2006
13 th EWRS Symposium, Bari, Haziran 2005
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Eylül 2004
7 th EWRS (European Weed Research Society) Mediterranian Symposium, Adana, Mayıs 2003
Bilimsel Hakemlikler
Türkiye Herboloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Etkinlik Organizasyonu
3.Yabancı Ot ve Herbisit Günü (Herbisitlerde Ruhsatlandırma), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2014
1.Yabancı Ot ve Herbisit Günü (Buğday Yabancı Otları ve Herbisitleri) , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2008
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Young Scientist Subsidy, European Weed Research Society (Avrupa Yabancı Ot Araştırmaları Derneği) , Haziran 2005
Katalog Bilgileri