Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koloren O., Uygur S., Bozdoğan O., Uygur F.N., Schaffner U., "POPULATION DENSITY AND REPRODUCTIVE OUTPUT OF ACROPTILON REPENS L., IN TURKEY", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.40, pp.2259-2263, 2008 (Link)
Koloren O., Uygur S., Bozdoğan O., Uygur F.N., Schaffner U., "DENSITY AND DYNAMICS OF ACROPTILON REPENS L., PATCHES IN TURKEY", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.40, pp.2265-2271, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bozdoğan O., Uygur F.N., "Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.7, ss.1-7, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çağlar B.K. , Satar S., Güneş A., Bozdoğan O., "Detection and Characterization of an Agent Causing Yellowing, Shortening of Internodes and Dwarfing on Maize.", Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.797-797 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Celepci E., Uygur F.N., "Possible Weed Hosts of Plant Protection Agents in Çukurova Region. ", Turkey 6th.Plant Protection Congress with Internanional Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.65-65 (Link)
Aksoy E., Aksoy A., Armağan G., Arslan Z.F., Arslan M., Başaran S., et al., "Significant Outputs of National Orobanche Project/Turkey. ", 16 th EWRS Symposium, SAMSUN, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2013, pp.337-338 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., "Çukurova Bölgesi?nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) Kapitulalarına Zarar Veren Önemli Böcek Türlerinin Etkinliği. ", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.138-138 (Link)
Aksoy E., Arslan Z.F., Başaran S., Boz Ö., Bozdoğan O., Bükün B., et al., "Türkiye?de Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Dağılımlarının Haritalanması ile İlgili Araştırmalar.", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.146-146 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Aksoy E., Yücel S., Öztemiz S., Uygur F.N., "Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.336-336 (Link)
Aksoy E., Aksoy A., Armağan G., Arslan M., Başaran S., Bayraktar O., et al., "National Broomrape Project in Turkey. ", 10th World Congress on Parasitic Plants, AYDIN, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, pp.82-83 (Link)
Bozdoğan O., Uygur F.N., Uygur S., "Çukurova Bölgesi'nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) 'in Yaşam Döngüsü Üzerine Çalışmalar. ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.269-269 (Link)
Avcı Ç., Bozdoğan O., Uygur F.N., "Çukurova Bölgesi Buğday Ekim Alanlarında Görülen Önemli Yabancı Otların Buğday Herbisitlerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması.", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.292-292 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Aksoy E., Uygur F.N., "Natural Phytomyza orobanchia Infestations on Broomrapes in Turkey.", 10th World Congress on Parasitic Plants, AYDIN, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2009, pp.88-88 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., "Çukurova Bölgesi' nde Kangal (Silybum marianum (L.) Gaertner) Yabancı Ot Türünün Kapitulalarına Zarar Veren Böcek Türleri ve Zarar Şekilleri. ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.371-371 (Link)
Uygur S., Bozdoğan O., Soyak A., Aksoy E., Uygur F.N., "Infestation of insect herbivores on Orobanche species in Turkey.", 2nd Internationa symposium ``Intractable Weeds and Plants İnvaders, Osijeck, HIRVATISTAN, 14-18 Eylül 2008, pp.58-58
Bozdoğan O., Uygur F.N., "İzmir ılgını (Tamarix smyrnensis Bunge)'nın Bazı Yabancı Ot Türleri ve Kültür Bitkileri Üzerindeki Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi. ", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.135-135 (Link)
Bozdoğan O., Uygur S., Sobhian R., Uygur F.N., "Tamarix (Saltcedar) species, their natural enemies and allelopatic effects in the eastern Mediterranean Region of Turkey. ", 13 th EWRS Symposium, Bari, ITALYA, 20-23 Haziran 2005, pp.28-28 (Link)
Uygur S., Smith L., Bozdoğan O., "Centaurea solstitialis L. (Sarı Peygamber Çiçeği)'in Doğal Düşmanları ve Bunlar İçerisinde Ceratapion Türlerinin (Coleoptera:Apionidae) Önemi.", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.53-53
Bozdoğan O., Uygur F.N., "Doğu Akdeniz Bölgesi Ilgın (Tamarix spp.) Türlerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, ss.245-245
DİĞER YAYINLAR
Uygur S., Uygur F.N., Smith L., Bozdoğan O., Özgür O., "Sarı Peygamber Dikeni, Centaurea solstitialis L.?nin Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar", Diger, ss.90, 2007 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi