Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kantar Davran M., Özalp B., "OPINIONS AND PRACTICES OF TURKISH PRODUCERS ON THE USE OF CHEMICAL INPUTS: THE EXAMPLE OF YUREGIR PLAIN-TURKEY ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.6884-6893, 2018 (Link)
Kantar Davran M., Özalp B., Seçer A., "Socioeconomic and Environmental Sustainability of Goat Breeding in Taurus Mountain Villages Located in the Eastern Mediterranean Region of Turkey: A Review after Ten ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.7112-7121, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özalp B., Kantar Davran M., Sevinç M.R., Sevinç G., "Türkiye?de Mevsimlik Tarım İşçiliği Olgusunun Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk İşçiler Açısından Değerlendirilmesi", Researcher: Social Science Studies, vol.6, pp.295-316, 2018 (Link)
Özalp B., Güldal H.T. , "Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği", tarım ekonomisi dergisi, cilt.23, ss.13-24, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Abay C., Türkekul B., Ören M.N., Gürer B., Özalp B., "Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.3, pp.130-136, 2017 (Link)
Kantar Davran M., Özalp B., Yurt B. , Yıdız F., Fırat H., "Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.299-309, 2017
Kantar Davran M., Özalp B., Tok N., Öztornaci B., "Türkiye?de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği", Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.169-190, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Gürer B., Türkekul B. , Ören M.N., Abay C.F., Özalp B., "The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production", International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models , vol.2, pp.20-30, 2017 (Link)
Tok N., Seçer A., Kantar Davran M., Çobanoğlu F., "Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğreencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.1, ss.47-73, 2014 (Link)
Özalp B., Ören M.N., "DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TARIMI ÜZERİNE ETKİLERİ", tarım ekonomisi dergsi, cilt.20, ss.29-39, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Türkekul B., Abay C. , Gürer B., Ören M.N., Özalp B., "Sustainability of Cotton Production in Turkey: An Analysis of Efficiency Using Data Envelopment Analysis", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, vol.., no.., pp..-.
Abay C. , Türkekul B. , Ören M.N., Gürer B., Özalp B., "Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2017, pp..-.
Türkekul B., Abay C. , Gürer B., Ören M.N., Özalp B., "The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa, Turkey, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, vol.0, no.0, pp.8-8 (Link) (Abstract)
Özalp B., "Çifçilerde Yabancılaşma: Teorik Bir Tartışma", 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, cilt.1, no.1, ss.0-0 (Link)
Önal N.E., Özalp B., "Sustainability in Agriculture and Alienation in Peasantry: Arguments Derived from the Case of Turkey ", XIV WORLD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY 2016, Toronto, KANADA, 10-14 Ağustos 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Gürer B., Ören M.N., Türkekul B., Abay C. , Özalp B., "THE IMPACT OF TURKISH AGRICULTURAL POLICY ON COMPETITIVENESS OF COTTON PRODUCTION", Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, chania, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, vol.., no.., pp..-.
Özalp B., Ören M.N., "Tarımda Değer Zinciri Analizi", 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.594-604 (Link)
Özalp B., Kantar Davran M., Sevinç M.R., "ADANA KENT SORUNLARI AÇISINDAN GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ", Adana Kent Sorunları Sempozyumu 3, ADANA, TÜRKIYE, 22 Mayıs - 25 Haziran 2015, ss.425-437 (Özet) (Abstract)
Özalp B., Ören M.N., "DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3 Eylül 2014 - 5 Eylül 2015, cilt.II, ss.902-910 (Özet) (Abstract)
Özalp B., "DEVELOPMENTS IN CHERRY PRODUCTION AND TRADE IN TURKEY AND IN THE WORLD", New Approaches in Apple and Cherry Growing and Breeding Techniques, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, pp.25-43 (Link) (Abstract)
Özalp B., "Endüstriyel Tarımın Aile Çiftçiliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, cilt.I, ss.440-445 (Özet)
Özalp B., Ören M.N., "Recent Developments in WTO Negotiations on Agriculture and Position of Turkey", 25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.81-84 (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi