Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fonksiyonel Derecelenmiş Malzemeli (FDM) Dairesel Plakların Burkulma ve Dinamik Analizi", BAP Doktora, FDK-2017-8254, Yönetici, Devam Ediyor
"İki Noktalı Sınır Değer Problemlerinin Etkin Sayısal Çözümleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 6007, Yönetici, 2016
"Viskoelastik Kompozit Plakların Laplace Uzayında Dinamik Analizi", BAP Doktora, MMF.2009-D8, Yönetici, 2012
"Güçlendirilmiş Plak Döşemelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Çözümü", BAP Arastırma Projesi, MMF.2002-BAP.49, Yönetici, 2004
"Viskoelastik, Anizotropik Eğri Eksenli Uzaysal Çubuk Sistemlerin Dinamik Analizi", BAP Doktora, FBE.2002.D-178, Yönetici, 2003
"Düzlemsel Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Sonlu Elemanlar ve Yapay Sınırlar İle Çözümü", BAP Arastırma Projesi, MMF.2000.36, Yönetici, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi