Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. BUKET TURHAN TÜRKKAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ
Ana Bilm Dalı : EĞİTİM PROĞRAMI VE ÖĞRETİMİ
Sabit Telefon : +90 322 3386733 | Dahili : 2772
E Posta Adresi : bturhancu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/bturhan/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sarıçam/ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim, 2012-2017
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, 2008-2011
Lisans, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Matematik Öğretmenliği, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık ile Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, "Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik görüşlerine etkisininin incelenmesi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim Eylül, 2011.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education, Scientific Disciplines
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 - 2017
Mesleki ve İdari Deneyimler
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı Cengiz Topel İlköğretim Okulu, , 19.03.2009 - 23.08.2012
Verdiği Dersler
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Eğitime Giriş, Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sari M., Turhan Türkkan B., Yolcu E., "Reflections from Women Doctoral Students Lives Regarding Gender Roles", International Journal of Education & Literacy Studies, vol.7, pp.50-58, 2019 (Link)
Turhan Türkkan B., "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.374-390, 2018 (Link)
Turhan Türkkan B., Arslan Namli N., "Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımı Kullanmaya Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, pp.0-0, 2018 (Link)
Turhan Türkkan B., Karakuş M., "The Opinions of Middle School Mathematics Teachers on the Integration of Mathematics Course and Social Issues", European Journal of Educational Research, vol.7, pp.397-406, 2018 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Karakuş F., "Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.509-524, 2017 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Öztürk F., "Examination of Social Studies Curriculum and Course Books in the Context of Global Citizenship", Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.472-487, 2017 (Link)
Turhan Türkkan B., Yeşilpinar Uyar M., Yolcu E., "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin ?Pedagojik Formasyon? Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.41-60, 2017 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Investigating the needs for measurement and evaluation course: a case study on English language teaching program", Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.227-239, 2017 (Link)
Turhan B., Yeşilpinar M., "The Metaphors of Secondary School Students towards the Concept of "Mathematical Problem"", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.99-130, 2016 (Link)
Doğanay A., Taş M., Yeşilpinar M., Yolcu E., Turhan B., Sari M., et al., "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, vol.5, pp.1-21, 2015
Turhan B., Kaptan A., Kahveci H., "İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenler Odasına Yönelik Görüşleri", Turkish Studies, vol.10, pp.993-1008, 2015 (Link)
Turhan B., Güven M., "Problem Kurma Yaklaşımıyla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Problem Çözme Başarısı, Problem Kurma Becerisi Ve Matematiğe Yönelik Görüşlere Etkisi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.43, pp.217-234, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Turhan Türkkan B., Arslan Namli N., Karaduman B., Karakuş M., "A Case Study on Gender Equality Education", 7th International Congress on Curriculum and Instruction, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2019, pp.361-362
Turhan Türkkan B., Karaduman B., "Pre-Service Teachers' Views on Introduction to Education Course", 7th International Congress on Curriculum and Instruction, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2019, pp.255-256
Turhan Türkkan B., Karakuş M., "Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Sorunların Belirlenmesi: Bir Doküman İncelemesi Çalışması", 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, pp.0-0
Turhan Türkkan B., Karakuş M., Arslan Namli N., Karaduman B., "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması:Öğretmenlerden Yansımalar ", 6. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, ITALYA, 4-6 Eylül 2018, pp.0-0
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Arslan Namli N., "Web 2.0 Araçlarıyla Dijital Öykü Oluşturma Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı Ve Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", 6. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, ITALYA, 4-6 Eylül 2018, pp.0-0
Turhan Türkkan B., Eti İ., Karaduman B., "Eğitim Bilimleri Alanında Bilimsel Araştırmaya Yönelik Eğilim ve İhtiyaçların Belirlenmesi: Araştırma Görevlilerinden Yansımalar", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.182-185
Turhan Türkkan B., Karaduman B., Arslan Namli N., Karakuş M., "Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.98-101
Turhan Türkkan B., Karakuş M., Karaduman B., Arslan Namli N., "Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik disiplinlerarası bir öğretim programı geliştirme çalışması", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.725-726
Turhan Türkkan B., "Problem kurma çalışmalarına ilişkin bir içerik analizi çalışması", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.2398-2399
Karataş T., Turhan Türkkan B., Yolcu E., "Yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar yapmaya yönelik ihtiyaçları", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.42-42
Yolcu E., Karataş T., Turhan Türkkan B., "Eğitim programları ve öğretim doktora programına yönelik bir inceleme", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.41-41
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.46-46
Yolcu E., Karataş T., Turhan Türkkan B., "Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: öğretmen adaylarına bakış", 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.273-275
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Alanla İlişkilendirilmiş ve Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğrencilerin Ders Başarısı ve Derse Yönelik Metaforik Algılarına Etkisi", International Conference on New Horizons in Education 2017, BERLİN, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.1-1
Turhan Türkkan B., Karataş T., Yolcu E., "Eğitim bilimleri alanında eylem araştırması içeren doktora tezlerinin incelenmesi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.441-443
Turhan Türkkan B., Arslan Namli N., "Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin incelenmesi: bir meta-sentez çalışması", 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.1-1
Turhan Türkkan B., Karakuş M., "Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık ile Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.368-369
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Alanla İlişkilendirilmiş ve Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.239-240
Turhan Türkkan B., Yolcu E., Karataş T., "Okullarda eşitliğe ve sosyal adalete yönelik yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri: ortaokul öğretmenlerinden yansımalar", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.434-436
Turhan Türkkan B., Boran B., "Fine Arts Preservice Teachers' Opinions on Learning Critical Pedagogy Subjects", VI. International Conference on Critical Education, LONDRA, INGILTERE, 10-13 Ağustos 2016, pp.142-142
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Perceptions of preservice mathematics teachers towards the concept of justice, social justice and equality", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 18-18 Ağustos 2016, pp.172-182 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "The Opinions of Middle School Math Teachers on the Integration of Math Course and Social Issues", VI. International Conference on Critical Education, LONDRA, INGILTERE, 10-13 Ağustos 2016, pp.93-94
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Problem Kurma Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.232-234
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Karakoç Öztürk B., "6. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel ve Dilsel Olarak İncelenmesi", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.361-363
Karakuş M., Turhan B., "Türkiye ve Ontario Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.116-116
Doğanay A., Turhan B., "Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Ders Önerisi: Eğitime Farklı Bakış", XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.296-296
Karakuş M., Turhan B., "Bir Modül Olarak Eşitlik Temasının Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Tasarlanması", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.90-91
Karakuş M., Turhan B., "Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.485-487 (Link)
Yolcu E., Turhan B., Sari M., "Reflections From Women Doctoral Students' Lives Regarding Gender Roles", 5th International Conference on Critical Education, WROCLAW, POLONYA, 15-18 Haziran 2015, pp.218-218
Karakuş M., Turhan B., Kanatli F., "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Küresel Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.744-745 (Link)
Karakuş M., Turhan B., "Perceptions of Preservice Mathematics Teachers towards the Concepts of Justice, Social Justice and Equality", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.218-220
Turhan B., Yeşilpinar M., Yolcu E., "The Metaphors pf Pedagogical Formation Students toward the Concept of "Pedagogical Formation" Education", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.275-277
Karakuş M., Turhan B., Karakuş F., "Fen Bilgisi Ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Program Tasarımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.98-99 (Link)
Turhan B., "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1175-1176 (Link)
Karakuş M., Turhan B., "Determining General Professional Competencies Of An Elementary Maths Teacher: A Case Study", European Conference on Curriculum Studies, BRAGA, PORTEKIZ, 18-19 Ekim 2013, pp.452-462
Turhan B., Kaptan A., Kahveci H., "İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenler Odasına Yönelik Görüşleri", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.105-105
Turhan B., Güven M., "Problem Kurma Yaklaşımı İle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları Ve Problem Kurma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi", 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.23-24
Turhan B., Yeşilpinar M., "İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin ?Matematik Problemi? Kavramına Yönelik Metaforları", 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.496-496
Kitap ve Kitap Bölümleri
Eti İ., Turhan Türkkan B., "Nitel Araştırmaların Desenlenmesi", Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Bütün, M. & Demir S. B., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.207-257, 2018 (Link)
Yolcu E., Karataş T., Turhan Türkkan B., "Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: Öğretmen adaylarına bakış", Küreselleşen dünyada eğitim, Demirel, Ö., Dinçer, S., Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.763-778, 2017 (Link)
Diğer Yayınlar
Turhan Türkkan B., "", , ss.,
Desteklenen Projeler
"Bir İlköğretim Matematik Öğretmeninin Genel Mesleki Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması", BAP Diğer, EF2013BAP12, Araştırmacı, 2015
"Alanla İlişkilendirilmiş Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Program Geliştirme Çalışması", BAP Diğer, SBA-2017-8456, Araştırmacı, Devam Ediyor
"SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM KURMA BECERİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ", BAP Diğer, SBA-2016-6792, Araştırmacı, 2016
"6. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel ve Dilsel Olarak İncelenmesi", BAP Diğer, SED-2016-7568, Araştırmacı, 2016
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi: Bir Program Geliştirme Çalışması", BAP Diğer, SBA-2018-10028, Yönetici, Devam Ediyor
"Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık İle Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", BAP Doktora, SDK-2014-2862, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yardimci Editör, 01.03.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, , Üye, 15.08.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Etkinlik Organizasyonu
The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Ekim 2015
Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı: Diploma mı, Sertifika mı?, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Eylül 2014
11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Eylül 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 3
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 12
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi