Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Elektrokimyasal yöntemle katalitik elektrot üretimi ve alkalisuyun elektroliz ile hidrojen eldesindeki performans degerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi, FEA20166498, Araştırmacı, 2017
"TİTANYUM VE ALAŞIMINLARININ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI", BAP Y.Lisans, FYL-2016-6657 , Yönetici, 2017
"TİTANYUM VE ALAŞIMINDA Tİ6AL4V OLUŞTURULAN OKSİTLERİN YÜZEY GERİLİMİ VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ DEĞİŞİMİ ", BAP Y.Lisans, 6459 FYL-2016-6459 , Yönetici, 2017
"Titanyum ve alaşımının biyouyumluluk davranışları", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-5876, Yönetici, 2016
"Aluminyumun Eloksal İşleminde Yeni Bir Yaklaşım", TÜBITAK Projesi, 214Z169, Yönetici, 2015
"AL-HAVA PİLİ İÇİN VERİMLİ ELEKTROT-ELEKTROLİT ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, FDK-2015-5386, Yönetici, Devam Ediyor
"FOTOKİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ATIK SULARDAKİ ORGANİK MADDELERİN OKSİDASYONU", BAP Doktora, FDK-2015-5385, Yönetici, Devam Ediyor
"Al/Al2O3ün sülfürik asit +glikol içerisinde değişik derişim ve potansiyelde geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FEF2014YL1, Yönetici, 2015
"Al/Al2O3ün sülfürik asit +Na2MoO4 içerisinde değişik derişim ve potansiyelde geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FEF2014YL2, Yönetici, 2015
"Ti/TiO2, Ti/TiO2-Ag, Ti/TiO2/Ag/co(PIn-PHT) Elektrotların Elektrokimyasal Sentezi ve Elektrokimyasal Karekterizasyonu ", BAP Doktora, FEF2013D29, Yönetici, 2016
"Yumuşak Çelik Yüzeyinde Poli ( 3-amino-1,2,4-triazol ) Kaplamanın Sentezi Karakterizasyonu ve Korozyon Davranışının Belirlenmesi", BAP Diğer, FEF2013BAP7, Yönetici, 2015
"Sol Jel Yöntemiyle TiO 2 Kaplanmış Paslanmaz Çelik Elektrotlar Üzerindeki Poli(anilin-koindol) Filminin Elektrokimyasal Davranışları", BAP Doktora, feb, Yönetici, 2012
"METANOLÜN ELEKTROOKSİDASYONUNA FARKLI ELEKTROTLARIN ( Pt, Cu, Cu/PPy, Cu/PPy-Pd-Ru ) ETKİSİ", BAP Y.Lisans, FEF2009YL53 , Yönetici, 2010
"Aluminyum ve aluminyum/bakır'ın iletken polimerler ile kaplanması, kaplamanın karakterizasyonu ve korozyon özelliklerinin incelenmesi", BAP Doktora, FEF2009D8, Yönetici, 2012
"ATIK SULARDAKİ FENOLÜN ELEKTROOKSİDASYON İLE ARITILMASI İÇİN ELEKTROAKTİF ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ", BAP Y.Lisans, FEF209YL21, Yönetici, 2010
"GELECEĞİN TEMİZ ENERJİSİ HİDROJEN GAZININ ELEKTROLİZLE ELDESİNDE TİYOÜRE VE NİKEL KATODUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMAS", BAP Y.Lisans, FEF2008YL37, Yönetici, 2009
"Elektrokimyasal olarak oluşturulacak polipirol(PPy), poli n-metil pirol(PmPy) ve PPy/PmPy filmlerini", BAP Arastırma Projesi, bap, Yönetici, 2010
"ALUMİNYUM YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ BORİK ASİT SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ", BAP Y.Lisans, FEF2007YL12 , Yönetici, 2007
"Aluminyum yüzeyindeki oksit tabakasının okzalik asit anodizing yöntemiyle geliştirilmesİ", BAP Y.Lisans, FEF2007YL11, Yönetici, 2007
"ALUMİNYUM YÜZEYİNDEKİ OKSİT TABAKASININ SODYUM DİKROMAT ve SÜLFÜRİK ASİT ANODIZING YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ", BAP Y.Lisans, FEF2007YL7, Yönetici, 2007
"ELEKTROKİMYASAL OLARAK OLUŞTURULACAK POLİPİROL(PPy), POLİ N-METİL PİROL(PmPy) VE PPy/PmPy FİLMLERİNİN DEMİRLİ MALZEMELERİN KOROZYON DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", BAP Doktora, FEF-2006D10 , Yönetici, 2008
"Anodik ve Katodik Tepkimeler İçin Elektrokatalitik Yüzeyli Elektrot Seçimi, ", TÜBITAK Projesi, 1533, Yönetici, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi