Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen ve Edebiyat, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen ve Edebiyat, 2014 - 2018
Diğer, Sana'a Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2012
Yrd.Doç.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2001
Uzman, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Rektörlük, 1997 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırmacı, Yemen Amerikan Araştırmaları Enstitüsü Enstitü, Sosyal ve Beşeri Bilimler, 15.02.2009 - 28.12.2012
Arkeolog, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler, 20.06.1989 - 15.06.1997
Müze Araştırmacısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Iş İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Dairesi, 11.11.1986 - 14.06.1989
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 1, Lisans, 2017-2018
Seramik Sanatının Gelişimi 1, Lisans, 2017-2018
Prehistorik Sanat 1, Lisans, 2017-2018
Prehistorik Teknolojiler 1, Lisans, 2017-2018
Anadoluda Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri, Lisans, 2017-2018
Arkeolojide Kıtalar Etnografyası 1, Lisans, 2017-2018
Bitirme Tezi 1, Lisans, 2017-2018
Arkeolojide Kıtalar etnografyası 2, Lisans, 2016-2017
Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 2, Lisans, 2016-2017
Prehistorik Teknolojiler 2, Lisans, 2016-2017
Prehistorik Sanat 2, Lisans, 2016-2017
Anadolu'da Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri, Lisans, 2016-2017
Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 1, Lisans, 2016-2017
Prehistorik Sanatı 1, Lisans, 2016-2017
Prehistorik Teknolojiler 1, Lisans, 2016-2017
Arkeolojide Kıtalar Etnografyası 1, Lisans, 2016-2017
Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri, Lisans, 2015-2016
Prehistorik Sanat 2, Lisans, 2015-2016
Arkeolojide Kıtalar Etnografyası 2, Lisans, 2015-2016
Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 2, Lisans, 2015-2016
Anadolu'da Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri, Lisans, 2015-2016
Arkeolojide Kıtalar Etnografyası 1, Lisans, 2015-2016
Prehistorik Sanat 1, Lisans, 2015-2016
Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 1, Lisans, 2015-2016
Seramik Sanatının Gelişimi 2, Lisans, 2014-2015
Prehistorik Sanatı 2, Lisans, 2014-2015
Sosyal Antropoloji, Lisans, 2014-2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi