Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi CEVAT BİLGİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : EKONOMETRİ
Ana Bilm Dalı : EKONOMETRİ
Sabit Telefon : +90 322 3387254 | Dahili : 163
E Posta Adresi : cbilgincu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/cbilgin/
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Balcalı Kampüsü-Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2001-2007
Yüksek Lisans, State University of New York at Albany, COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES , ECONOMICS, ABD, 1996-1998
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ , 1989-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU VE İKTİSAT POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT İKTİSAT Ekim, 2007.
Yüksek Lisans, "The Relationship Between Unemployment and Inflation: Phillips Curve Perspective The Case of USA 1952-1995 ", State University of New York at Albany College of Arts and Sciences Economics Mayıs, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM, UNIVERSITY OF ARIZONA, 1996
Araştırma Alanları
Ekonometri
İktisat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Ekonometri
İktisadi Modeller ve Programlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2008 - 2018
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1999 - 2008
Arş.Gör., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1995 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Erasmus Koordinatörü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, Ekonometri, 03.02.2009 - 11.02.2014
Verdiği Dersler
Ekonometride Araştırma Yöntemleri ve Etik , Yüksek Lisans, 2016-2017
Ekonometri I, Lisans, 2016-2017
Mathematical Economics I, Lisans, 2014-2015
Applied Econometrics I, Lisans, 2014-2015
Econometrics ı, Lisans, 2014-2015
ECONOMETRICS II, Lisans, 2013-2014
MATEMATİKSEL İKTİSAT II, Yüksek Lisans, 2013-2014
EKONOMETRİ II, Lisans, 2013-2014
ECONOMETRICS I, Lisans, 2013-2014
EKONOMETRİ I, Lisans, 2013-2014
TIME SERIES MODELS I, Lisans, 2012-2013
APPLIED ECONOMETRICS I, Lisans, 2012-2013
ZAMAN SERİSİ MODELLERİ I, Lisans, 2012-2013
UYGULAMALI EKONOMETRİ I, Lisans, 2012-2013
APPLIED ECONOMETRICS II, Lisans, 2012-2013
MATEMATİKSEL İKTİSAT II, Lisans, 2012-2013
UYGULAMALI EKONOMETRİ II, Lisans, 2012-2013
MATEMATİKSEL İKTİSAT I, Yüksek Lisans, 2011-2012
MATHEMATICAL ECONOMICS I, Lisans, 2011-2012
MATEMATİKSEL İKTİSAT I, Lisans, 2011-2012
İKTİSATTA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER, Lisans, 2011-2012
MATHEMATICAL ECONOMICS II, Lisans, 2011-2012
TIME SERIES MODELS II, Lisans, 2011-2012
MATHEMATICS I, Lisans, 2011-2012
MATEMATİKSEL İKTİSAT II, Yüksek Lisans, 2010-2011
MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS, Lisans, 2010-2011
MATHEMATICAL ECONOMICS I, Lisans, 2009-2010
MATEMATİK II, Lisans, 2009-2010
ZAMAN SERİSİ MODELLERİ II, Yüksek Lisans, 2009-2010
MATHEMATICS II, Lisans, 2009-2010
ZAMAN SERİSİ MODELLERİ II, Lisans, 2009-2010
ZAMAN SERİSİ MODELLERİ I, Yüksek Lisans, 2009-2010
MATHEMATICS IN SOCIAL SCIENCES, Lisans, 2009-2010
MATEMATİK I, Lisans, 2009-2010
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DEMOGRAFİK GEÇİŞ VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2013
Tez Savunma, OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ağustos, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN BOSNIA-HERZEGOVINA", Balkan Journal of Social Sciences, vol.5, no.9, pp.166-183, 2016
Bilgin C., "Determinants Of Tax Morale In Spain And Turkey: An Empirical Analysis ", European Journal of Government and Economics, vol.3, pp.60-74, 2014
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Vergi Ahlakının Belirleyicileri ", Sakarya İktisat Dergisi, cilt.3, ss.113-144, 2014
Bilgin C., Akça H., "Harca-Vergilendir veya Vergilendir-Harca: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Business and Economics Research Journal , cilt.4, no.1, ss.143-157, 2013
Bilgin C., Şahbaz A., "Türkiye'De Büyüme Ve İhracat Arsındaki Nedensellik İlişkileri", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.177-198, 2009
Bilgin C., "İktisatta Matematiksel Yaklaşım Sorunu", Sosyo Ekonomi, no.2006/2, ss.69-84, 2006 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "The Effects of Socio-economic, Ideational and Demographic Factors on Having Children in Turkey in the Context of Demographic Change", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp.70-70 (Link)
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "An Empirical Analysis of Tax Smoothing Hypothesis for Turkey", Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2015 (MAC-EMM2015), Prag, CEK CUM., 7-8 Ağustos 2015, pp.82-91 (Abstract)
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., ": The Experience Of Turkish Economy On Tax Smoothing ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.250-256
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "Determinants Of Tax Moral In Bosnia-Herzegovina", XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 23-29 Mayıs 2013, pp.25-32
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "Tax Moral In Euro-Metiderranean Countries", XXII. Mediterranean Research Meeting , Montecatini Terme, ITALYA, 6-9 Nisan 2011, pp.43-55
Bilgin C., Şengül S., "Bireysel Mutluluk Düzeyini Sosyal Adalet Algısı Ve Bireysel Sosyo-Ekonomik Düzey Nasıl Etkiler? Türkiye Ve Avrupa Birliği Karşılaştırması", 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.555-562
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bilgin C., Kaynar Bilgin H., "The Effects of Socio-economic, Ideational and Demographic Factors on Having Children in Turkey in the Context of Demographic Change", in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan , Eds., E-Bwn , Varşova, pp.257-266, 2017 (Link)
Bilgin C., Kaynar H. , "Tax Moral In Euro-Mediterranean Countries ", in: Tax Law and Mediterranean Area, Greggi M., Edrey Y., Eds., University of Ferrara, Ferrara, pp.43-60-, 2012
Bilgin C., "Kısıtlanmamış Ve Kısıtlanmış Uç Değerler", Matematiksel İktisat , Selçuk Akçay, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.185-212-, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tax Moral in Euro-Mediterranean Countries", BAP Arastırma Projesi, İİBF2011BAP1, Yönetici, 2012
"The Experience of Turkish Economy on Tax Smoothing", BAP Diğer, SED-2014-2665, Yönetici, 2014
"Türkiye için Vergi Düzleştirme Hipotezinin Analizi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-2646, Yönetici, 2016
"An Empirical Analysis of Tax Smoothing Hypothesis for Turkey", BAP Diğer, SED-2015-4443, Yönetici, 2015
"Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde Vergi Ahlakının Belirleyicileri", BAP Arastırma Projesi, İİBF2012BAP6, Yönetici, 2014
"The Effects of Socio-economic, Ideational and Demographic Factors on Having Children in Turkey in the Context of Demographic Change ", BAP Diğer, SED-2016-7137, Yönetici, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Eylül 2016
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2015 (MAC-EMM2015), Prag, Ağustos 2015
International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Temmuz 2014
XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Mayıs 2013
VI. Alhambra Experimental Economics Workshop , Granada, Ekim 2011
XXII. Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, Nisan 2011
11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , Sakarya, Mayıs 2010
Bilimsel Danışmanlıklar
TÜBİTAK, 3001_2_293403, Proje Danışmanlığı, Ocak 2016 - Ocak 2016
Bilimsel Hakemlikler
European Journal of Government and Economics, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Yönetim Bilimleri dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Yükseköğretim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
METU STUDIES IN DEVELOPMENT, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 28
Web Of Science H İndeksi : 2
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 23
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 17
Ödüller ve Burslar
YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURSU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Mart 1995
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi