Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ana Bilm Dalı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Sabit Telefon : +90 322 3386084 | Dahili : 2443
Faks : +90 322 3386070
E Posta Adresi : cderdiyokcu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/cderdiyok/
Ofis : Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina
Posta Adresi : cderdiyok@cu.edu.tr
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 1988-1994
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 1985-1988
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 1975-1979
Yaptığı Tezler
Doktora, "XV. YÜZYIL ŞÂİRLERİNDEN MESÎHÎ'NİN GÜL-İ SAD-BERG'İ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Haziran, 1994.
Yüksek Lisans, "CEMÂLÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Haziran, 1988.
Yabancı Diller
Farsca, Orta
Fransızca, Orta
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Sertifika Programı, ab-ilan-com, 2012
Değerlendirici Eğitimi, FEDEK ÖĞRETİM PROĞRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ, 2012
Traditional Turkish Theatre, Turkish State Theatres / Türkiye Devlet Tiyatroları, 2010
Intensive English / Pre-Intermediate, Berlitz Language Centre, Brighton, 2009
Photoshop ile Grafik Tasarımı, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2004
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YABANCI DİL GELİŞTİRME KURSU, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ /ESKİŞEHİR, 1988
Araştırma Alanları
Eski Türk Edebiyatı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Eski Türk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Web Of Science Araştırma Alanları
Literature
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2002
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1999 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1994 - 1999
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1988 - 1994
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1985 - 1988
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 04.03.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 04.09.2009 - 04.09.2018
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 04.01.2003 - 11.12.2006
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 04.09.2002 - 04.09.2003
Akademik Kurul Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 04.11.2000 - 04.08.2001
Verdiği Dersler
Türk Şiirinde Vezin, Lisans, 2017-2018
Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi, Lisans, 2017-2018
Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri I, Doktora, 2017-2018
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi I, Lisans, 2017-2018
Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Divan Şiiri Geleneğinin Günüm T. Şiirine Yansıması, Doktora, 2015-2016
Eski Türk Edebiyatı, Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi II, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri II, Doktora, 2014-2015
XVII.Yüzyıl Mesnevileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi I, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Yüksek Lisans, 2014-2015
XVI. Yüzyıl Mesnevileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatı, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Karga, "Seyyid Mehmed Efendi'nin (Hâkim) Şerh-i Dîvân-ı Şevket'i: inceleme-tenkitli metin.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, M.Turan, "Şem'î Şem'ullah Şerh-i Mantıku't-Tayr", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, D.Karaca, "Muhîtî'nin Kısmet-Nâmesi (inceleme-metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Doktora, F.Aydin, "Abdülmecid Sivasî, Şerh-i Müşkilât-ı Mesnevi (İnceleme-Metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Gülen, "Abdulmecid Sivâsî'nin Şerh-i Mesnevîsi: inceleme-metin", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Şahan, "Menâkıb-ı Şâd u Gam (İnceleme-Metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, A.Tunç, "Şânî Divanı (İnceleme-Metin", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, A.Köroğlu, "Esrâr Dede Tezkiresi?nde İstitrâd ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, V.Kurt, "Sâdık Kemâlî Dürretü'l-'Uşşâk: İnceleme-metin", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, H.Nayir, "Künhü?l Ahbâr?ın Tezkire Kısmında İstitrâd", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, G.Ersöz, "Nimetî Divanı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Aydin, "Divanlardaki Manzum Mektuplar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, D.Akarca, "Şita'iyye nesiplerinde dil, anlatım ve muhteva özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, H.Gökalp, "Fasihi Divanı (inceleme-metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, M.Yücel, "Va'di Divanı (tenkitli metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, B.Akçaat, "Baki Divanı'nın dil ve üslup bakımından tahlili", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, M.Kipçak, "Şeyhi'nin Hüsrev ü Şirin mesnevisindeki kişiler ve eserin şekil, dil ve üslup incelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1999.
Yüksek Lisans, S.İzzi Gedikoğlu, "Kıssa-i İbrahim b.Edhem", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1998.
Yüksek Lisans, S.Karabacak, "Târîh-i Selâtîn (İnceleme-Metin)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Altun, "Fâik Reşâd", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Atama, Profesörlük Atama jürisi, T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Şubat, 2018
Atama, Profesörlük Atama jürisi, R.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Ağustos, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Temmuz, 2014
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Aralık, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Aralık, 2014
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Aralık, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Aralık, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Ekim, 2013
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Ağustos, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Ağustos, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Ağustos, 2013
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Aralık, 2012
Atama, Akademik Kadroya Atama, Üniversite, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Ekim, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yavuz M.C., Sümbül M., Elpeze Ergeç N., Derdiyok İ.Ç., "Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.1, no.2, pp.63-72, 2016
Derdiyok İ.Ç., "Dilçin, Cem (2001). Fuzulî Divanı Üzerine Notlar( Studies On Fuzulî'S Divan) Cambridge: The Department Of Near Eastern Languages And Civilizations, Harvard University, Xxviii+366 P.", Zarf, pp.126-133, 2001
Derdiyok İ.Ç., "Adana İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Bir Hikâye-İ İbrâhim Edhem Nüshasi", TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, ss.125-139, 1997
Derdiyok İ.Ç., "Xvi. Yüzyıl Şâirlerinden Azîz'Nin Nigâr-Nâmesi'Nin Yeni Bir Nüshası", TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, no.9075-8018-03-5, ss.141-154, 1997
Derdiyok İ.Ç., "Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Tarihi- Metinler", BİLGE, ss.76-78, 1996
Derdiyok İ.Ç., "Mine Mengi, Mesihi Divanı", TÜRK DİLİ, DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, ss.370-372, 1996
Derdiyok İ.Ç., "Miftâhü'L-Ferec'In İki Yeni Nüshası", BİR , ss.61-66, 1995
Derdiyok İ.Ç., "Hoca Dehhânî'Nin Kasidesi'Ne Tematik Bir Bakış", YEDİ İKLİM, cilt.VIII, ss.59-63, 1994
Derdiyok İ.Ç., "Ahmed-I Dâî'Nin Teressül'Ü", Toplumsal Tarih, cilt.I, ss.56-59, 1994
Derdiyok İ.Ç., "Fâtih Devri Şâirlerinden Cemâlî'Nin Dîvânı'Nda Yer Alan İki Tarih", Tarih ve Toplum, cilt.XX, ss.57-58, 1993
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Derdiyok İ.Ç., "Mesnevî-I Manevî'De Leylâ Ve Mecnûn", IX. MİLLÎ MEVLÂNÂ KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, - , ss.75-
Derdiyok İ.Ç., "Nigâr Hanım'ın Safahat-ı Kalb'inde Sanatlı Anlatım", NİGÂR HANIM'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATINDA ŞÂİR KADINLAR, GAZİMAĞUSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-28 Nisan 2018, pp.1-13
Derdiyok İ.Ç., "NİGÂR BİNTİ OSMÂN?IN SAFAHÂT-İ KALB?İ Nigâr Binti Osman?s Safahât-ı Kalb", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında "Kadın" Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.347-352 (Link)
Derdiyok İ.Ç., "Orhan Kemal'in Önce Ekmek Öyküsünde Mecazlı Anlatım", Doğumunun 100. Yılında ORHAN KEMAL SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, ss.99-108
Derdiyok İ.Ç., ""Rû Be-Kafâ Gelmek Deyimi Üzerine"", Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2011, ss.109-117
Derdiyok İ.Ç., "Sultan Ahmed Bin Veys'In "Eylemez" Redifli Gazeli", ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ULUSAL ESKİ TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2009, ss.241-250
Derdiyok İ.Ç., "Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'nda Gece", Fuzûlî'nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-31 Mayıs 2008, vol.1, pp.33-55 (Özet)
Derdiyok İ.Ç., "Musa Bigiyef Ve Türkçe Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi", TİKA I. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, KIRIM, UKRAYNA, 31 Mayıs - 4 Haziran 2004, pp.222-226
Derdiyok İ.Ç., "Xv. Yüzyıl Şâirlerinden Cemâlî'Nin Dîvânı'Nda Fatih Sultân Mehmet Ve İstanbul'Un Fethi", XIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 1999, pp.62-62
Derdiyok İ.Ç., "Cemâlî Ve Eserleriyle İlgili Çalışmalar", KÜTAHYALI ŞÂİRLER SEMPOZYUMU I, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 1998, ss.204-211
Derdiyok İ.Ç., "Eski Edebiyatımızdan Günümüze Mektuplarda Biçim", KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMPOZYUMU III, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 1997, ss.665-671
Derdiyok İ.Ç., "Nev'Î'Nin Gül-İ Sad-Berg'İ", IX. MİLLÎ TÜRKOLOJİ KONGRESİ , İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-19 Eylül 1997, ss.524-533
Derdiyok İ.Ç., "Mesîhî'Nin Münşe'Âtı İçerisinde Yer Alan Ve Yavuz Sultân Selim'In Kendi Ağzından Mısır Fethini Anlatan Bir Mektup ", XII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 1994, pp.1111-1119
Kitap ve Kitap Bölümleri
Derdiyok İ.Ç., "",
Derdiyok İ.Ç., "Ma'nâ Şâiri Nâbî: Nâbî'nin Tarihlerinde Ma'nâ", Nâbî'ye Armağan, Ölümünün 300. Yılında., İbrahim Çetin DERDİYOK - H. Dilek BATİSLAM, Ed., Türk Dil Türk Devrim Kurumu Yayınları, Ankara, ss.51-65, 2016 (Link)
Derdiyok İ.Ç., "", "Derdiyok Ç", "Batislam H. D., Ed., Türk Türk Dil Kurumu, İstanbul, ss.1-225, 2016 (Link)
Çetin Baycanlar S., Apaydin M., Aydoğan B., Abik A.D., Yüceol Özezen M., Sözer H., et al.,Ed., "Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu", Seyhan Belediyesi Adana, ADANA, 2016
Yavuz M.C., Derdiyok İ.Ç., Elpeze Ergeç N., Sümbül M., Ed., "Adana Markası'nın Öyküleri ", Adana Ticaret Odası, ADANA, 2015
Derdiyok İ.Ç., Yavuz M.C., Sümbül M., Ergeç N.E., Akdağ İ., Taniş M.I., Eds., "Stories of The Brand of Adana", Adana Chamber of Commerce, Adana, 2015 (Link)
Derdiyok İ.Ç., Ed., "Ölümünün 500. Yılında Necatî Bey'e Armağan", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2011 (Link)
Derdiyok İ.Ç., "Hâlet Efendi Divançesi İnceleme-Metin-Tipkibasim", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2005
Derdiyok İ.Ç., "Cemâlî Miftâhü'L-Ferec (Tenkitli Metin)", TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, ADANA, 1998 (Link)
Derdiyok İ.Ç., "Hikâye-İ Câbir (İnceleme-Metin-Tipkibasim)", TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, ADANA, 1998
Derdiyok İ.Ç., "Cemâlî Hayatı, Eserleri Ve Dîvânı", Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, 1994
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Editör, 04.03.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu Marmara Üniversitesi Türkiyat A. U. M., İSTANBUL, Kasım 2004
XIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, Ekim 1999
XII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, Eylül 1994
Etkinlik Organizasyonu
KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE?NİN ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, ABAY DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ ve Kazakhstan Hotel Almaty/KAZAKİSTAN , KAZAKISTAN, Mayıs 2007
Nevruz Paneli, Düzenleme Kurulu Üyesi, ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN), KAZAKISTAN, Mart 2006
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 33
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Derdiyok İ, "Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Dekanlığı Bilimsel Aktiviteler Ödülü Altın, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mayıs 2015
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Eski Türk Edebiyatı
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi