Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye'de Hane Halkı Gıda İsrafının Boyutları", TÜBITAK Projesi, 115K564, Yönetici, Devam Ediyor
"Tarım Ekonomisinde Disiplinler Arası Proje Yazma Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 2237, Koordinatör, Devam Ediyor
"Havayolu Ulaştırmacılığında Gıda Hizmetleri Güvenilirliği; Tüketici Memnuniyeti", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-2360, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya İli Balık Tüketiminde Gıda Güvenliğine Yönelik Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 01.01.2013-01.01.2015, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Davranışları ", TÜBITAK Projesi, 110K072, Yönetici, 2011
"Türkiye'nin AB'ye Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi ", TÜBITAK Projesi, KAMAG, Proje Ekibinde Üye, 2008
"Türkiye'de Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyetin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyi,Tutumu ve Rolünün Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 105K028, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi