Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçiçek Dölekoğlu C., Şahin A., Giray H., "Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Akdeniz İlleri Örneği(Factor Influencing the Consumption of Functional Food in Women: A Study in the Mediteranean Region)", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.572-584, 2015
Özçiçek Dölekoğlu C., Yılmaz S., Gün S., Uysal O.K., "The food safety perception in Turkey: gender variation", REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, vol.36, pp.178-196, 2012
Gün S., Karahan Uysal Ö. , Özçiçek Dölekoğlu C., Yılmaz S., "European Union Membership Process Of Turkey: Perspective Of Rural Area", Review of research and social intervention, vol.34, pp.197-211, 2011 (Abstract)
Özçiçek Dölekoğlu C., Gün S., "Social Security In Rural Turkey", Actual Problems of Economics, vol.1, pp.273-284, 2011
Özçiçek Dölekoğlu C., Kara A., Deshields O.W., Erel G. , "A Conjoint Analysis Of Turkish Consumer Preferences For Energy Drinks", İktisat İşletme Finans Dergisi, vol.25, pp.89-108, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal D., Çoşkun H.İ. , Özçiçek Dölekoğlu C., Korkmaz O., "HAVACILIKTA İNSAN KAYNAKLI KAZALAR: HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN KAZALARDAKİ ETKİSİ ", the journal of academic social science, vol.4, pp.415-430, 2016
Özçiçek Dölekoğlu C., Keiyinci S., Veziroğlu P., "MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN AIR TRANSPORTATION", International journal of economics and finance studies, vol.8, no.2, pp.273-291, 2016 (Link)
Özçiçek Dölekoğlu C., Giray F.H., Şahin A., "Mutfaktan Çöpe Ekmek: Tüketim Ve Değerlendirme", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-15, 2014 (Link)
Özçiçek Dölekoğlu C., Albayrak M. , Kara A., Keskin G. , "Consumer Perception And Preferences Of National Versus Store Brands In Dairy Products: Some Empirical Results From Turkey", Journal of Euromarketing, vol.17, pp.109-125, 2008
Gül A., Akbay C., Özçiçek Dölekoğlu C., Özel R., Akbay A., "Expenditure Pattern For Food Away From Home Consumption In Turkey ", Journal of International Food & Agribusiness Marketing, vol.19, pp.31-43, 2007
Yalçin Mendi N.Y., Buzkan N., Özçiçek Dölekoğlu C., "Application And Commercialization Of Transgenic Ornamental Plants.Floriculture", Floriculture, Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology, vol.2, pp.133-139, 2006
Albayrak M. , Özçiçek Dölekoğlu C., "Gıda Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.204-218, 2006
Özçiçek Dölekoğlu C., "Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar", Kimya Teknolojileri Dergisi, cilt.12, ss.24-28, 2005
Özçiçek Dölekoğlu C., Yurdakul O. , "Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri Ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi İle Belirlenmesi", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.62-86, 2004
Özçiçek Dölekoğlu C., Akbay A., "Üniversite Gençliğinin Hazır Yiyecek Tercihleri: Çukurova Üniversitesi Örneği", Dünya Gıda Dergisi, cilt.8, ss.74-79, 2003
Akbay A., Özçiçek Dölekoğlu C., Bal T., Gül A., "Bireyin Çevre Bilinci Ve Gıda Ürünleri Tüketiminde Çevresel Duyarlılık: Adana İli Örneği, , Sayı:7, S.1-12, 2002.", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.7, ss.1-12, 2002
Özçiçek Dölekoğlu C., Yurdakul O. , "Franchising Dağıtım Kanalının Türkiye?Deki Gelişimi Ve Gıda Sektöründeki Durumu", Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.37-46, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özçiçek Dölekoğlu C., Kaya T., Bostan Budak D., Hayran S., "Tropic Fruit Consumption in Turkey", 1st European Conference of Post graduate Horticulture Scientists, Palermo, ITALYA, 12-13 Mayıs 2016, pp.23-23
Özçiçek Dölekoğlu C., "THE TRIANGLE OF MEDIA-FOOD-HEALTH (MEDYA ? GIDA - SAĞLIK DENKLEMİ)", 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, KONYA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.282-282
Özçiçek Dölekoğlu C., "Aile Çiftçiliğinde Agro-turizm ve Swot Analizi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.305-309
Özçiçek Dölekoğlu C., "Biyoteknolojik Ürünlerin Dünü Bugünü ve Geleceği", Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, ss.1-1
Özçiçek Dölekoğlu C., Gün S., Giray H., "Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı, , Cilt 1, s. 172-181, 3-5 Eylül", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.1, ss.172-181
Özçiçek Dölekoğlu C., Giray H., Şahin A., "Raflardaki Yeni Ürün; Fonksiyonel Gıdalar", 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, cilt.2, ss.948-955
Özçiçek Dölekoğlu C., Kara A., Erel G., Deshields O.W., "MODELING SOFT DRINK BUYERS' PREFERENCES FOR STIMULANT BEVERAGES: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET", Annual Conference of the Academy-of-Marketing-Science (AMS), Baltimore,Maryland, ABD, 20-23 Mayıs 2009, pp.231-231
Özçiçek Dölekoğlu C., Gün S., Karahan Uysal Ö., Yılmaz S., "Agricultural Products Supply Chain of Rural Women", 2nd International Congress on Food and Nutrition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2007, pp.218-218
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yalçin Mendi N.Y., Buzkan N., Özçiçek Dölekoğlu C., " Application and Commercialization of Transgenic Plants", in: Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology Book, Teixeira da Silva, J.A, Eds., Global Publications Science Books, Ltd. , Kagawa, pp.133-139, 2008
Akdemir Ş., Özçiçek Dölekoğlu C., Akbay A., "Institutions Et Organisation Du Développement Rural", in: Agriculture et alimentation en Méditerranée. Les défis de la mondialisation, Avignon V., Jouve A.M., Eds., CIHEAM, Paris, pp.277-325-, 2004
Yeni R., Özçiçek Dölekoğlu C., "Tarımsal Destekleme Politikasında Süreçler Ve Üretici Transferleri", TEAE, ANKARA, 2003
Gül A., Akbay A., Özçiçek Dölekoğlu C., Özel R., Akbay C., "Adana İli Kentsel Alanda Ailelerin Ev Dışı Gıda Tüketimlerinin Belirlenmesi", TEAE, ANKARA, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi