Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. CEM CAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Ana Bilm Dalı : İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : cemcancu.edu.tr | cemcan01gmail.com
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/cemcan/
Ofis : 408
Posta Adresi : Cukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Blm 01330 Sarıçam Adana
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1998-2000
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1990-1996
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1985-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "The Accessibility of Universal Grammar in Turkish Adults Learning English as a Second Language: Head-Complement Parameter Resetting.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, "Acquisition of the Comprehension of Yes/No Question Particle -mI with Case Markers in Turkish: A Cross Sectional Study.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Haziran, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, İyi
Araştırma Alanları
Dilbilim
İngilizce Eğitimi
Uygulamalı Dilbilim
Derlem Dilbilim
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Dilbilim
İngiliz Dili Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Linguistics
Language & Linguistics
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2000 - 2012
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1998 - 2000
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1993 - 1998
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1989 - 1993
Verdiği Dersler
Contrastive and Corpus Driven Interlanguage Error Analysis, Doktora, 2017-2018
Dilbilim 1, Lisans, 2017-2018
Ruhdilbilim, Lisans, 2017-2018
Yabancı Dil Eğitiminde Derlem Okuryazarlığı, Lisans, 2017-2018
Dilbilimi II, Lisans, 2017-2018
Language, Mind, and Communication, Yüksek Lisans, 2017-2018
Dilbilimi I, Lisans, 2017-2018
Ruhdilbilim, Lisans, 2017-2018
Tartışma Becerileri, Lisans, 2017-2018
Special Studies, Doktora, 2017-2018
Special Studies, Yüksek Lisans, 2017-2018
İkinci Dil Edinimi, Lisans, 2016-2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
SLA Research for Language Teaching, Doktora, 2016-2017
Discourse and Communication Analysis, Doktora, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Doktora, F.Yuvayapan, "The PragmaticRole of Interactional Metadiscourse Markers in the Construal of Author Stance: A Cross-Linguistic Study off PHD Dissertations", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Ingiliz Dili ve Edebiyatı, Ocak, 2018.
Doktora, M.Muşlu, "Stance Lexical Bundles in Academic L2 Writing: A Contrastive Interlanguage Analysis", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, R.Ağçam, "A Corpus-Based Study on Author Stance in Academic English", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, M.Babanoğlu, "A Corpus-Based Study on Turkish EFL Learners? Written English: The Use of Adverbial Connectors by Turkish Learners.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, D.Dönük, "A Distant Implementation of Inset: A Teacher Training Platform for Contextual Grammar Teaching.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, E.Altunkol, "Acquisition of Causative/Inchoative Transitivity Alternations by Turkish Learners of L2 English.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, F.Şanal, "A Learner Corpus Based Study On Second Language Lexicology Of Turkish Students Of English", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, Y.Yaldır, "Nominalization in Turkish.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Aybek, "A Learner Corpus-based Study on theUse of English Prepositional Verbs of Turkish EFL Learners ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, T.Şimşek, "The Use of Linking Adverbials in Academic Writing of Turkish EFL Learners: A Corpus-Based Classroom Implementation on the Priming of Contrastive Adverbials", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Akyüz, "Improving the Motivation of 5th Grade Students in Learning English Through Using Automata as as Supporting Material", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, C.Balaban, "On the Use of English Reciprocal Pronouns: An Analysis of Native and Non-native Student Writing.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Akbana, "A Corpus Based Study On L2 English Hypothetical Conditionals. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Çoban, "The Use of Relative Clauses with the Relative Pronoun Which in Turkish University Students? Written English.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, F.İlerten, "L2 Influence on L1 Collocational Knowledge: The Case of Turkish in the USA.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, R.Ağçam, "Second Language Acquisition of any-type Negative Polarity Items (NPIs) in English by Turkish Adult Learners.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, P.Babanoğlu, "The acquisition of L2 English dative alternation by Turkish Adult Learners.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Altunkol, "Acquisition of L2 English Syntactic Movement by Turkish Adult Learners.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Çelik, "Acquisition of English Word Order by Adult Turkish Learners of English.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Can C., Yakut İ., "A CORPUS-DRIVEN APPROACH TO I THINK AS A PRAGMATIC MARKER IN NATIVE AND NON-NATIVE DISCOURSE", International Journal of Language Academy, vol.6, no.5, pp.210-229, 2018 (Link)
Can C., Yuvayapan F., "Stance-Taking through Metadiscourse in Doctoral Dissertations", International Journal of Languages? Education and Teaching (IJLET), vol.6, pp.128-142, 2018 (Link)
Can C., "Agreement Errors in Learner Corpora across CEFR: A Computer-Aided Error Analysis of Greek and Turkish EFL Learners Written Productions", Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.15, pp.77-84, 2018 (Link) (Abstract)
Can C., "A Learner Corpus-Based Study on Verb Errors of Turkish EFL Learners", Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.9, pp.167-175, 2017 (Link)
Can C., İnözü J., Papaja K., "Social Competencies of Polish and Turkish ELT students: A cross-cultural study", Konin Language Studies, vol.3, pp.313-326, 2015 (Link)
Can C., Papaja K., "The challenges of academic language: An analysis of academic key words studied in the written texts of university students.", LINGUISTICA SILESIANA, vol.35, pp.381-396, 2014
Can C., "Uluslararası Türk Öğrenci İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri", Dilbilim Araştırmaları, cilt.1, ss.35-47, 2012
Kilianska-Przybylo G. , Bedir H., Can C., "When a foreign language learner becomes a foreign language teacher - A cross-cultural study into the affective domain of teaching", Glottodidactica - An International Journal of Applied Linguistics, vol.39, no.2, pp.61-74, 2012 (Link)
Can C., "İkinci dil edinimi çalışmalarında bilgisiyar destekli bir Türk öğrenici İngilizcesi derlemi: ICLE'nin bir altderlemi olarak TICLE", Dil Dergisi, ss.16-34, 2009 (Link)
Bulut T., Can C., "The New Teacher Profile in Turkey", Çağ University Journal of Social Sciences, no.2, ss.48-58, 2005
Bulut T., Can C., "Acquiring a Pro-drop Language", Dil Dergisi, no.88, ss.54-59, 2000
Bulut T., Can C., Ekmekci F., "A Descriptive Study of Multicultural Education in İncirlik Schools", JAST - Journal of American Studies in Turkey, no.6, pp.43-56, 1997 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Can C., "Promoting Intercultural Awareness in Foreign Language Classrooms", International Seminar "Childhood Education and the Challenges for the 21st Century", Ponte de Sor, PORTEKIZ, 12-12 Temmuz 2018, pp.22-23
Kilimci A., Can C., "The Impact of Explicit Instruction and Metalinguistic Awareness on Cross-linguistic Interference: Path Framing in Motion Events", 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TURKISH LINGUISTICS, ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Şubat 2017, pp.1-2 (Link)
Can C., "Training our Students as Language Detectives", International Conference on Language Focus (LTTL2017), Urmia, IRAN, 5-6 Ekim 2017, pp.4-4
Can C., "A Learner Corpus Based -Study on Verb Errors of Turkish EFL Learners", ICONFLE 2017 - International Conference on Foreign Language and Education,, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 21-22 Ekim 2017, pp.23-23 (Link)
Can C., "Yabancı Dil Olarak Öngilizce Öğretiminde Derlem Kullanımı ve Hata Çözümlemesindeki Yeri", Türkiye'deYabanci Dil Olarak İngilizce Öğretimi Sempozyumu., GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-4 Nisan 2017, ss.1-1
Kilimci A., Can C., "The Impact of Explicit Instruction and Metalinguistic Awareness on Cross-linguistic Interference: Path Framing in Motion Events", 18th International Conference on Turkish Linguistics,, ADANA, TÜRKIYE, 24-26 Şubat 2017, pp.1-2
Can C., "Computer-Driven Error Analysis of Learners of English as a Foreign Language", 6. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, Bangkok, TAYLAND, 18-19 Şubat 2017, pp.1-1
Can C., Bozdağ F.Ü., "Computer Aided Error Analysis of Use of Present Simple Tense by Turkish EFL Learners", ICONFLE 2017 - International Conference on Foreign Language and Education, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 21-22 Ekim 2017, pp.26-26
Can C., "From Corpus to Classroom", 5. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, Londra, INGILTERE, 28-28 Mayıs 2016, pp.1-1
Can C., "Learner Corpora and Data-driven Teaching.", Yeditepe University Graduate Seminars, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-26 Şubat 2016, ss.1-1
Can C., "L1 Acquisition of the Production of Mental State Verbs in English", 3. International Conference on Language, Innovation, Culture and Education, Singapur, SİNGAPUR, 20-21 Şubat 2016, pp.24-24
Kilimci A., Can C., "Çok Boyutlu Çözümlemenin Kesite Özel Sözdizimsel ve İşlevsel Ayırıcı Özellikler Üzerine Ortaya Koydukları.", 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Mayıs 2016, ss.91-91
Can C., Kilimci A., "Agreement errors in learner corpora across CEFR: A computer?aided error analysis of Greek and Turkish EFL learners", Content Language Acquisition vs General Language Acquisition: IATEFL ESP SIG International Conference 2016, Atina, YUNANISTAN, 1-2 Ekim 2016, pp.11-11 (Link)
Can C., Papaja K., "To teach or not to teach: towards effective learning and teaching", Classroom Oriented Research: Towards Effective Learning and Teaching, Konin, POLONYA, 12-14 Ekim 2015, pp.3-3
Can C., Kilimci A., Papaja K., "Non-extrapositions versus it-extrapositions in written and spoken learner English corpora", Speaking in a Foreign Language: Enhancing the quality of classroom interaction, Konin, POLONYA, 11-13 Mayıs 2015, pp.6-6 (Link)
İnözü J., Can C., "A study on Pre-service English Teachers? Intercultural Competence. ", 14th Worldwide Forum on Education and Culture, Roma, ITALYA, 3-4 Aralık 2015, pp.2-2
İnözü J., Can C., "Light verb constructions in Turkish international corpus", International Conference on Teaching Formulaic Language, New York, ABD, 9-9 Nisan 2014, pp.3-3
İnözü J., Can C., Papaja K., "Trainee teachers competences in fostering context-sensitive language classrooms. ", Matters of the mind: Pyschology and language learning Conference, Graz, AVUSTURYA, 29-31 Mayıs 2014, pp.29-29
Can C., Babanoğlu M.P., "A learner corpus investigation on the use of negative and positive vocabulary by EFL learners", PALC 2014 - Practical Applications of Language Corpora, Lodz, POLONYA, 20-22 Kasım 2014, pp.8-8 (Link)
Papaja K., Can C., Kilimci A., "Light Verb Constructions in TICLE and PICLE: How should we accelerate their lexical priming in EFL Context?", PALC - Practical Applications of Language Corpora, LODZ, POLONYA, 20-22 Kasım 2014, pp.83-84 (Link)
İnözü J., Can C., "Intercultural competence and language teacher education", International Association of Social Science Research 5. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.7-7
Can C., Babanoğlu M.P., "Explicit and Implicit Types of Corrective Feedback in Turkish Primary Education", 2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 11-11 Aralık 2014, pp.80-80 (Link)
İnözü J., Can C., "Project Bazaar: Teaching and learning languages at the market place.", 13th Worldwide Forum on Education and Culture, Roma, ITALYA, 4-5 Aralık 2014, pp.4-4
Papaja K., İnözü J., Can C., "Social competences of Polish and Turkish ELT students.", International Conference on Classroom-oriented Research: reconciling theory and research, Konin, POLONYA, 14-14 Ekim 2013, pp.4-4
Can C., Papaja K., "The Challenges of Academic Language ? A Qualitative evaluation of Linguistic Features Studied in the Texts of University Students.", 25. International Conference on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. , Szczyrk, POLONYA, 23-25 Mayıs 2013, pp.8-8
Connolly T.M., Hainey T., Baxter G.J. , Stansfield M.H., Gould C., Can C., et al., "Teachers' views on Web 2.0 in education: An evaluation of a large-scale European pilot", 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices, Salamanca, ISPANYA, 19-21 Ekim 2011, pp.517-522 (Link)
Can C., Altunkol E., "To alternate or not to alternate? : L2 acquisition of English causative / inchoative transitivity alternations.", International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, MACARISTAN, 20-22 Ağustos 2010, vol.49, pp.161-172 (Link)
Can C., Cabaroğlu N., İnözü J., "Using WEB 2.0 Tools to cater for EFL Learners? Affective Differences.", 21st International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Szczyrk, POLONYA, 21-23 Mayıs 2009, pp.5-5
Kilimci A., Can C., "TICLE: Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derlemi", 22nd Ulusal Dilbilim Kurultayı, VAN, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2008, ss.1-11
Bulut T., Can C., "Çoklu Ne-sorularının edinimi: Kim niçin geldi", XV. Dilblim Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2001, ss.63-69
Can C., "Türk Yetişkinlerin İngilizceyi İkinci Dil Olarak Edinimlerinde Sözdizimi: ED?ye Erişim Savlarının Sınanması", XIV. Dilbilim Kurultayı , ADANA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2000, ss.171-180
Bulut T., Can C., "İkinci dil edinen yetişkilerde değiştirgen ayarlaması", XIII. Dibilim Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 1999, ss.179-188
Bulut T., Can C., "Türkçeyi anadili olarak edinen 4-6 yaş arası çocuklarda bilişsel kavramların gelişimi", XI. Dibilim Kurultayı, İÇEL, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 1998, ss.89-95
Ekmekci F., Can C., "Head parameter setting in the acquisition of Turkish as a first language", 9th International Conference on Turkish Linguistics, OXFORD, INGILTERE, 12-14 Ağustos 1998, vol.46, pp.275-282
Ekmekci F., Okan Z., Bada E., Can C., Bulut T., Sofu H., "Anadolu Liselerşi ve Özel Okullara Hazırlanan Öğrencilerin Anadil Kullanımlarında Karşılaştıkları Sorunlara Genel Bir Bakış", XI Dilbilim Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 1998, ss.297-319
Ekmekci F., Can C., "4-6 Yaş Grubu Çocukların Sözcük İçerisinde Ses Ayrımı Yapabilme Yetileri", X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, 22-22 Mayıs 1996, ss.215-221
Kitap ve Kitap Bölümleri
Babanoğlu M.P., Can C., "Adverbial Connectors in Turkish EFL Learners'? Argumentative Essays", in: Academic Studies in Educational Sciences, Yazıcı T., Hayırlı, O., Eds., Gece Kitaplıgı, Ankara, pp.17-31, 2018 (Link)
Papaja K., Can C., Rojczyk A., "An Insight into CLIL Motivation: A Questionnaire Study in Austria, Poland, Turkey and the Netherlands", in: Modernizing Educational Practice Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL), Papaja K., Swiatek A., Eds., Cambridge International Scholars Publications, Newcastle upon Tyne,, pp.199-220, 2016 (Link)
Can C., Kilimci A., "Social Sciences and Humanities: A Global Perspective", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2016 (Link)
Papaja K., Can C., Eds., "Language in Focus: Exploring the challenges and opportunities in Linguistics and English Language Teaching (ELT)", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016 (Link) (Abstract)
Can C., Papaja K., "To Exist or Not Exist: the Existential There in PICLE and TICLE", in: Language in Focus: Exploring the challenges and opportunities ?in Linguistics and English Language Teaching (ELT), Katarzyna P., Can, C., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.34-46, 2016 (Link) (Abstract)
İnözü J., Can C., "Intercultural Competence and Language TeacherEducation", in: Contemporary Studies in Humanities, İçbay M. A., Arslan H.,Stanciu S. M., Eds., Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.203-214, 2015 (Link)
Can C., "The Acquisition of English Dative Alternation by Turkish Adult Learners of English", in: Pragmantax II. The present state of linguistics and its branch disciplines., "Schöpe, K." "Belentschikow, R." "Ebeling, K.", Eds., Peter Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.469-486, 2014 (Link)
Can C., "Conjunctive Adverbs in Learner English: A Usage-based Approach.", in: The Dialogue of Language, the Dialogue of Culture, Lyda A., Baker D.G., Blaszak M., Wasza T. , Eds., University of Silesia, Zabrze, pp.92-105, 2011
Can C., Bedir H., Kilianska-Przybylo G. , "Is Teaching Culture-Bound? A Cross-Cultural Study on the Beliefs of ELT Teachers", in: Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Arabski J., Wojtaszek A., Eds., Springer-Verlag , Berlin, pp.107-120, 2011 (Link)
Can C., "Avrupa Birliği Dil Politikası ve Yabancı Dil Olarak Türkçe", Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler, Yaylı D., Bayyurt, Y, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.171-183, 2011 (Link)
Can C., Ağçam R., "Second Language Acquisition of Any-type NPIs by Turkish Adult Learners", in: The Dialogue of Language, the Dialogue of Culture, Lyda A., Baker D.G., Blaszak M., Wasza T., Eds., University of Silesia, Zabrze, pp.45-63, 2011
Kilimci A., Can C., "The Status of English in Turkey", in: International corpus of learner English, Granger S., Dagneaux, E., Meunier, F., Paquot, M., Eds., Université catholique de Louvain, Centre for English Corpus Linguistics, Louvain, pp.205-210, 2009 (Link)
Can C., Altunkol E., "Search of L2 English Evidence in L1 Collocational Patterns of Turkish EFL Learners", in: Philological Explorations, Socarras, G.M., Eds., Atiner, Atina, pp.132-143, 2009
Can C., Altunkol E., Kilimci A., "To Move or not to Move, Acquisition of L2 English Syntactic Movement Parameter.", in: Morphosyntactic Issues in Second Language Acquisition, Barker, D. G., Eds., Multilingual Books , Bristol, pp.132-143, 2008 (Link)
Ekmekci F., Can C., "Head Parameter Setting in the Acquisition of Turkish as a First Language", in: Studies on Turkish and Turkic Languages, Goksel A, Kerslake C, Eds., Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp.275-282, 2000
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"YouthSport.com - Youth in Sports", AB Destekli Diğer Projeler, 2014-2-IT03-KA205-004574, Proje Ekibinde Üye, 2017
"An integrated pedagogical approach to promote 21st century skills and a second language learning in Childhood Education. ", AB Çerçeve Programı Projesi, ERASMUS PLUS KA2- N.º 2015-1-PT01-KA201-013122, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Clockwork objects, enhanced learning: Automata Toys Construction in 1mary education for Learning to Learn promotion, creativity fostering & Key Competences acquisition /CLOHE", AB Destekli Diğer Projeler, 518288-LLP-1-2011-1-IT-COMENIUS-CMP, Araştırmacı, 2013
"Ulusal veya Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği ( LIF 2014 LANGUAGE IN FOCUS)", Diğer Projeler, YADYO2014DP1, Yönetici, 2014
"Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derlemesinde Yazar Duruşu", BAP Diğer, EF2013BAP20, Yönetici, 2016
"Acquisition of English Motion Verbs by Turkish EFL Learners An Experimental Stud y", BAP Doktora, SDK-2017-9786, Yönetici, Devam Ediyor
"18. U lu slararası Tü rk Dilb ilimi Ku ru ltayı", BAP Diğer, SB T-2016-6748, Araştırmacı, 2017
"Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Yazılı ve Sözlü Derlemlerinde Dışa Kaydırma Kuralının Uygulanmadığı ve it Adılı ile bu Kuralın Uygulandığı Yapılar ve İngiliz Dili Eğitimi Üzerine Yöntemsel Öneriler", BAP Diğer, SBA-2016-6047, Yönetici, 2017
"LIF2016 - 3rd Language in Focus Conference", BAP Diğer, SBT-2016-5996, Yönetici, 2016
"A Learn er Co rp u s-b ased Stu d y o n th e U se o f En g lish Verb al Prep o sitio n s o f Tu rkish EFL Learn ers", BAP Y.Lisans, SYL-2018-10017, Yönetici, Devam Ediyor
"L1 Acquisition of the Production Mental State Verbs in English", BAP Diğer, SED-2016-5829, Yönetici, 2016
"İngilizce Öğretiminde Sözcük Bilgisini Geliştirmeye Yönelik Eğitsel Gereçlerin Oluşturulması için Hedef Dil ve Öğrenici İngilizcesi Derlemlerine Dayalı Sözlüksel Eşdizimliliklerin Çıkarımı", BAP Diğer, SBA-2016-6915, Araştırmacı, 2017
"Erro r M ap p in g an d Remed ial In terven tio n Reg ard in g En g lish Ten se Asp ect Stru ctu res o f Tu rkish EFL Learn ers", BAP Doktora, SDK-2017-8823, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazaar: Learn and Exchange at the Marketplace", AB Destekli Diğer Projeler, 2013-2-527510-LLP-1-IT-GRUNDVIG-GMP, Araştırmacı, 2015
"INFO-ABLE", AB Destekli Diğer Projeler, 2014-1-UK01-KA200-001801, Araştırmacı, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
The Journal of Applied Languages and Linguistics, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Language in Focus - International Journal Of Studies In Applied Linguistics And Elt, , 01.05.2015 - Devam Ediyor
International Online Journal of Education and Teaching, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
International Journal of Language, Literature, Culture and Education, Yardimci Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Konin Language Studies, Editörler Kurulu Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
IATEFL, Teacher Training and Education, Üye, 01.01.2015 - 01.08.2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Seminar "Childhood Education and the Challenges for the 21st Century, , Temmuz 2018
ICONFLE 2017 - International Conference on Foreign Language and Education, Gazimagusa, Ekim 2017
18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, Şubat 2017
6. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, Krung-Thep, Şubat 2017
First International Conference on Language Focus (LTTL2017), Urmia, Ekim 2017
3. International Conference on Language, Innovation, Culture and Education, Singapore, Şubat 2016
IATEFL ESP SIG International Conference: Content Language Acquisition vs. General Language Acquisition, Athína, Ekim 2016
Yeditepe University Graduate Seminars, İstanbul, Şubat 2016
5. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, London, Mayıs 2016
30. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Mayıs 2016
14th Worldwide Forum on Education and Culture, Rome, Aralık 2015
Speaking in a Foreign Language: Enhancing the quality of classroom interaction, Kalisz, Mayıs 2015
Classroom Oriented Research: Towards Effective Learning and Teaching, Kalisz, Ekim 2015
International Association of Social Science Research 5. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Eylül 2014
PALC 2014 - Practical Applications of Language Corpora, Lodz, Ekim 2014
13th Worldwide Forum on Education and Culture, Rome, Aralık 2014
International Conference on Teaching Formulaic Language, New York, Nisan 2014
2. Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Dubai, Aralık 2014
Matters of the Mind: Psychology and Language and Learning, Graz, Mayıs 2014
International Conference on Classroom-oriented Research: reconciling theory and research, Kalisz, Ekim 2013
25. International Conference on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Bielsko-Biala, Mayıs 2013
7th International Conference on Next Generation Web Services Practices, Salamanca, Ekim 2011
International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Ağustos 2010
21st International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Bielsko-Biala, Mayıs 2009
22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van, Mayıs 2008
15. Dilblim Kurultayı, İstanbul, Mayıs 2001
14. Dilblim Kurultayı, Adana, Mayıs 2000
13. Dibilim Kurultayı, İstanbul, Mayıs 1999
9th International Conference on Turkish Linguistics, Oxford, Ağustos 1998
11. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Mayıs 1998
11. Dibilim Kurultayı, Mersin, Mayıs 1998
10. Dilbilim Kurultayı, İzmir, Mayıs 1996
Bilimsel Hakemlikler
Gaziantep University Journal of Social Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Konin Language Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Etkinlik Organizasyonu
LIF2018 - 5. Interational Language in Focus Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, , YUNANISTAN, Mayıs 2018
LIF2017 - 4. International Language in Focus Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Mart 2017
18. International Conference on Turkish Linguistics , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2017
LIF2016 - 3. International Language in Focus Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2016
LIF2015 - 2. International Language in Focus Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2015
SSHIF2015 - Social Sciences and Humanities in Focus, Düzenleme Kurulu Üyesi, , POLONYA, Eylül 2015
LIF2014 - 1. International Language in Focus Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mart 2014
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Applied Languages and Linguistics, Research Centre for Applied Languages and Linguistics, YUNANISTAN, https://www.als-edu.com/our-team, Ocak 2017 - Devam Ediyor
Corpus of Academic Learner English, Universitaet Bremen, ALMANYA, https://blogs.uni-bremen.de/cale/partners/, Ocak 2015 - Devam Ediyor
Longitudinal Database of Learner English, Katholieke Universiteit Leuven, BELÇIKA, https://www.uclouvain.be/en-314347.html, Ocak 2008 - Devam Ediyor
International Corpus of Learner English, Katholieke Universiteit Leuven, BELÇIKA, https://www.uclouvain.be/en-317605.html, Ocak 2005 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
First International Conference on Language Focus (LTTL2017), Davetli Konuşmacı, , IRAN, 2017
6. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, Davetli Konuşmacı, , TAYLAND, 2017
Türkiye'deYabanci Dil Olarak İngilizce Öğretimi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
5. International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, Davetli Konuşmacı, , INGILTERE, 2016
Yeditepe ELT Graduate Seminars, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 22
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi