Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1995 - 1999
Arş.Gör., Texas A&M University, Department of Geology & Geophysics, 1989 - 1994
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1985 - 1985
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 1984 - 1984
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Laboratuvar Asistanı, Henley Johnston & Associates, Inc., Texas, USA , , 01.06.1992 - 01.09.1992
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Gökoğlu, "Killi zeminlerde üç eksenli deney sonucu oluşan kayma düzlemleri boyunca fabrik değişimleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Doktora, O.Günaydın, "Aktif faylar üzerinde stres dağılımının casagrande yöntemiyle belirlenmesi ; kuzey anadolu fay sistemi gerede (Bolu) segmenti", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Doktora, M.Fener, "Zemin Granülometrisinin Ön Konsolidasyon Basıncı ve Zemin Hafızasına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Doktora, C.Şahinoğlu, "Yayladağı (Hatay) Projesi (Yayladağı Barajı, Sulaması Ve İçmesuyu Tesisleri) Jeoteknik Sorunları Ve Çözümleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Doktora, M.Söylemez, "Killi Zeminlerde Kayma Düzlemleri Boyunca Oluşan Dokusal (Fabrik) Değişimler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Doktora, İ. Yeşilnacar, "GAP Bölgesindeki Tehlikeli Atıklar İçin Jeolojik Yer Seçimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Doktora, Y.Bal, "Türkiye?nin Kıyı Çizgisi Değişimleri İle Bunların Çevre Ve Mühendislikteki Etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, G.Çevik, "Afşin-Elbistan Bölgesi (Kahramanmaraş) Çöllolar Linyit Sahası Gidya Biriminin Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, N.Şeflek, "Ceyhunkent toplu konutları (Ceyhan/Adana) inşa sahasının jet grout yöntemi ile ıslahı ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, M.Kılıç, "Nergizlik Barajı (Adana) Kil Çekirdek Malzemesinin Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, E.Pınarcı, "Haç Gediği heyalanının (Karaisalı/Adana) ağaç halkaları yöntemiyle analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, R.Gören, "Çatalan İçme Suyu İletim Hattında Kazık Temel Uygulaması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Yüksek Lisans, F.Duygun, "Dikilitaş Göleti (Niğde) Islah Çalışması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, B.Kayhan, "Adana bölgesindeki killi zeminlerin hassasiyet özelliği ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, E.Erdeve, "100. Yıl (Seyhan-Adana) Heyelanı Jeolojik - Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, S.Karanlık, "Hatay Altınköy Çevresinin Zemin Sıvılaşma Riskinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, H.Güzel, "Evaporitik Mineraller İçeren Killi Zeminlerin Jeoteknik Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2005.
Yüksek Lisans, B.Derin, "Kohezyonlu Zeminlerde Kayma Düzlemleri Boyunca Oluşan Rotasyon", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2005.
Yüksek Lisans, A.Afşin, "Menteş (Adana-İmamoğlu) Hidroelektrik Santrali Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, E.Ölmez, "Zemin Hafızasına Adana Metrosundan Bir Örnek", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Yüksek Lisans, A.Gökoğlu, "Eğlence (Karaisalı-Adana) Heyelanı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Yüksek Lisans, F.Ayhan, "Bursa-Emek Belediyesi İmar Sahasının Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2001.
Yüksek Lisans, H.Sarıgöz, "Adana İçme Suyu Projesi T4 İletim Tüneli Ve B Depoları Jeoteknik İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, H.Belikli, "Adana Çimento Fabrikasının Hammaddesinin Jeoteknik Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2001.
Yüksek Lisans, E.Özer, "Tarsus Ayrımı-Mersin Otoyolu İnşaatı Tarsus Bağlantısı Km: 04+650 ? Km:06+782 Arasındaki Zeminlerin Kum Dren ve Serbest Drenaj Malzemesi İle Islahı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Yüksek Lisans, A.Serin, "Eskimiş Oto Lastik Talaşlarının Zeminlerin İyileştirilmesinde Kullanılma Olasılıkları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, Ş.Koç, "Adana İli Sınırları İçerisinde Evsel Atıklar İçin Uygun Depolama Sahalarının Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, E.Kılınç, "Konsolidasyon Sırasında Killi Zeminlerin Mikro Yapısındaki Değişiklikler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi