Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 2017 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Habiboğlu, "KİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN CuS YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN YAPISAL, OPTİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Doktora, D.Özaslan, "TAVLAMA SICAKLIĞININ FARKLI KALINLIKLARDA HAZIRLANAN Cu2O İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Doktora, G.Altındemir, "SILAR YÖNTEMİ İLE FARKLI BAKIR TUZ KAYNAKLARI KULLANILARAK YARIİLETKEN Cu2O İNCE FİLMLERİN DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, Ö.Filazi, "KİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN ZnS VE Zn1-xSMnx (0.01 x 0.1) YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN OPTİKSEL, YAPISAL, ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ??", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Doktora, G.Akgül, "Co Katkılı ZnO Nanokristallerin Yapısal Karakterizasyonunun X-Işını Soğurma Spektroskopisi İle İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, C.Ulutaş, "Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilmiş MnS İnce Filmlerin Özelliklerine Isısal Tavlamanın Etkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Doktora, E.Güneri, "Kimyasal Depolama Yönemiyle Elde Edilmiş SnS İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, G.Altındemir, "Güneş Pili Yapımında Kullanılan SnS2 İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karekterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, F.Kırmızıgül, "CdO İnce Filmlerin Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, F.Mansur, "Püskürtme Yöntemi İle Hazırlanan SnO2 İnce Filmlerin Özellikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, C.Ulutas, "Kimyasal Depolama Yöntemi İle MnS İnce Filmlerin Eldesi ve Karekterizasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi