Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tavlamanın Silar yöntemi ile hazırlanan Cu2O ince filmlerin fiziksel özelliklerine etkisi", BAP Doktora, FDK-2015-3778, Yönetici, 2016
"Kimyasal Depolama Yöntemi ile SnS ince Filmlerinin Üretimi, Karakterizyasyonu ve Güneş Piline Uygulanması. ", BAP Doktora, FDK-2014-2712, Yönetici, 2016
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (9 Adet)", BAP Diğer, FEF2013DP13, Yönetici, 2015
"Kimyasal Depolama Yöntemi ile Hazırlanan ZnS:Mn ve ZnS:Cu Filmlerin Termolüminesans Özellikleri", BAP Doktora, FEF2012D9, Yönetici, 2015
"Kimyasal Depolama Yöntemi İle Hazırlanan ZnS:Mn Elektolüminessans Çalışması", BAP Doktora, FEF94.94, Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi