Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. CEM YOKSULER YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
Bölüm : BED.EĞT.ÖĞRETM.
Ana Bilm Dalı : SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : cyyilmazcu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905304190695
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/cyyilmaz/
Ofis : besyo
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi BESYO Sarıcam ADANA
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor ABD, 2010-2018
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN KİLOFOBİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği beden eğitimi ve spor ABD Şubat, 2009.
Araştırma Alanları
Eğitim
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Blimleri Temel Alanı
Spor Bilimleri
Spor Psikolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sport Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Okutman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BESYO , 2002 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uluöz E., Yilmaz C.Y., Kavasoğlu İ., Günsel A.M., Dinç Z.F., "A Study on the Sports Training and Instruction in Turkey An Overview of Higher Education Programs in the Area of Sports", World Applied Sciences Journal, vol.34, pp.250-255, 2016
Dinç Z.F., Yilmaz C.Y., Uluöz E., Kavasoğlu İ., Avluk A.İ. , "Determination of University Students' Situation in Undertaking Physical Activities and Factors Hindering Their Participation in Physical Activity", worl applied sciences journal, vol.2, pp.245-249, 2016 (Link)
Bilbek M., Yilmaz C.Y., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Spormetre, cilt.12(2), ss.105-112, 2014
Dinç Z.F., Yilmaz C.Y., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na Öğrenim Gören Genç Kadın ve Erkek Öğrencilerin Kilofobi Düzeylerinin Karşılaştırılması", Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi, cilt.8, ss.29-34, 2010
Bavli Ö., Yilmaz C.Y., Ari T., "Bilek Güreşi Sporculerının Profil ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi", Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2(1), ss.1-10, 2010
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kavasoğlu İ., Yikilmaz A., Yilmaz C.Y., "Şampiyonluk ve yenilgi arasında bir kimlik: Wushu?da üretilen erkeklik formları", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15 Kasım - 18 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Uluöz E., Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "Beden eğitimi ve spor bölümleri ile farklı bölümlerde okuyan son sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulamama kaygıları üzerine nitel bir araştırma", Uluslararası 9. beden eğitimi ve spor öğretmenliği kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, pp.1-1
Uluöz E., Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "An Investigation of Participation Status of Academicians in Different Faculties in Physical Activity", 2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, pp.1-1
Yilmaz C.Y., Toptumuş M., Dinç Z.F., "Güreşte Şiddet Eğiliminin Cinsiyetçi Kalıpları Güreşte Şiddet Ve Erkek(lik) İlişkisi", 10. SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.1-1
Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakultesi ve Eğitm Fakultesi Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algılarının karşılaştırılması", Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2017, pp.1-1
Şen C., Yilmaz C.Y., Girmen Z., "12-14 Yaş Gurubu Kadın Basketbolcularda Biyomotor Özelliklerin Belirlenmesi", 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongres, BURSA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2017, pp.1-1
Uluöz E., Yilmaz C.Y., Kavasoğlu İ., Günsel A.M., Dinç Z.F., "A STUDY ON THE SPORTS TRAINING AND INSTRUCTION IN TURKEY AN OVERVIEW OF HIGHER PROGRAMS IN THE AREA OF SPORTS", INTERNATIONAL SESSION OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PROMOTINGA HEALTHY LIFESTYLE, Bükreş, ROMANYA, 25-26 Mart 2016, pp.3-5
Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "). Kız Çocuklarının Spor Yaşantıları Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Analiz", 14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2016, pp.1-1
Uluöz E., Dinç Z.F., Avluk A.İ. , Yilmaz C.Y., Dönmez A., Çayirci M., et al., "An Investigation of Making Physical Activity Status and Prevent Factors of the Participation to Physical Activity among University Students", 13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ , KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, ss.1-1
Yilmaz C.Y., Saraç L., Acun A., Uluöz E., "An Investigation of Making Physical Activity Status and Prevent Factors of the Participation to Physical Activity among University Students", 13. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ , DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.1-1
Uluöz E., Yilmaz C.Y., Kavasoğlu İ., Dinç Z.F., "Determination of the gender distribution of academic staff in different faculties of universities in Turkey", Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, pp.1-1
Muştu Özyakan E., Toprak N., Yilmaz C.Y., Saraç L., "Examining undergraduate physical education teaching majors? attitudes toward women", Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, pp.1-1
Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "An analysis of sport participation rates of women and men at various sports between years ", Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, pp.1-1
Saraç L., Toprak N., Yilmaz C.Y., "Undergraduate PE teacher education major?s perceptions of gender appropriate sports", . Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, pp.1-1
Toprak N., Yilmaz C.Y., Saraç L., Muştu Özyakan E., "Correlates of happiness among Turkish physical education and sport majors.", Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2014, pp.1-1
Şen C., Yilmaz C.Y., Özsu B.N., Göz N., "12-14 Yaş Genç Kadın Basketbolcuların Üst ve Alt Ekstremite Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", 12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.1-1
Onuk C.E., Yilmaz C.Y., Yıldız N., Dinç Z.F., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", 12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.1-1
Özdemir İ., Yilmaz C.Y., Yeldan E., Dinç Z.F., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Namus Kavramına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", 12. ULUSLARARASI SPOR BiLiMLERi KONGRESi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.1-1
Yilmaz C.Y., Tunçer A., "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?na Hazırlanan Adayların 30 Metre Sürat Koşusu ve Dikey Sıçrama Testlerinin Karşılaştırılması", 12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.1-1
Dinç Z.F., Yilmaz C.Y., Pehlivan Z., Saraç L., "Correlation Between Perceived Body Weight and Fatphobic Attitudes of Teacher Education Majors in Turkey ", AIESEP 2011 International Conference , limerick, IRLANDA, 22-25 Haziran 2011, pp.14-14
Dinç Z.F., Yilmaz C.Y., Uyar A., Uluöz E., "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.255-255
Yilmaz C.Y., Dinç Z.F., "Adana Bölgesi Futbol Hakemlerinin Beden Kitle İndeksi ve Kilofobi Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", 12. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12 Aralık 2012 - 14 Aralık 2010, pp.1-1
Menteş T., Yilmaz C.Y., Şahan O., Saraç L., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Zararlı Madde Alışkanlıklarının İncelenmesi", 11. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.1-1
Yilmaz C.Y., Parsak B., Dinç Z.F., Yıldız N., "Rafting Sporuna Katılan Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerini Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi", 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.418-418
Yilmaz C.Y., Oskay K., Dinç Z.F., "Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kilolu Bireylere Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması", 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.454-454
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Biyografi
Biyografi (TR) :26.02.1974 Tarihinde Adana da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini adanada tamamladı. 1994 yılında ODTU Gıda Teknolojisi Bölümünü kazandı.İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra 1995 yılında ODTÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bölümünü kazandı. 1999 yılında beden eğitimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılı ocak ayında Muş ilinde İngilizce öğretmenliğine başladı. 2002 yılı aralık ayında Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okutman olarak göreve başladı.Yüksek lisansını Çukurova Universitesi BESYO tamamladı. Halen Çukurova  Üniversitesi BESYO da doktora eğitimine devam etmektedir.    
Biography (EN) :He was born at Adana in 26.02.1974. He finished his primary/secondary/and high school education in Adana. He started university education at Food Technology Department at METU in 1994. After METU english preperation class he started to METU Physical Education and Sport Department. he graduated in 1999. He started as an English Literatür teacher in MUŞ. He started to work as an instructor at Çukurova UNiversity BESYO in 2002. He completed master degree at Çukurova University and he is a doctora student in Çukurova University.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi