Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Yerel Domates Genotiplerinin Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi, Morfolojik, Fizyolojik ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM13/AR-GE24, Yönetici, Devam Ediyor
"Sera topraksız hıyar yetiştiriciliğinde selenyum (Se) ve silisyum (Si) un kullanılması", TÜBITAK Projesi, 113O609, Yönetici, 2014
"Mikronize-Bentonitli-Kükürde Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Mikro Elementlerinin Eklenmesi ve Bunların Bitki Yetiştiriciliğinde Etkinliklerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-12/AR-GE/29, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Taze fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) tuz stresi altında ABA-etkileşen proteinlerin tanımlanması ", TÜBITAK Projesi, 110T922, Araştırmacı, 2014
"Türkiye F1 hibrit ve nitelikli hat geliştirme projesi", TÜBITAK Projesi, 109G099, Yönetici, 2014
"Akdeniz iklim koşullarında karık ve dmla yöntemleriyle uygulanan kısmi kök kuruluğu (PRD) ve geleneksel kısıntılı sulama stratejilerinin salçalık biberin verim ve kalitesine etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 109O693, Araştırmacı, 2012
"Tuz Gölü çevresinden toplanan bazı kavun genotiplerinin kuraklık ve tuzluluğa tolerans seviyelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF2010BAP8, Yönetici, 2012
"Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı yöresel sebze genotiplerinin seçilmesi ve korunması", Diğer Projeler, MDGF1680, Koordinatör, 2010
"Sera Topraksız Hıyar Yetiştiriciliğinde Kısmi Kök Kuruluğunun Etkileri", TÜBITAK Projesi, 105O566, Yönetici, 2008
"Turunçgil ve Asma Anaçları ile Fasulyelerde Demir (Fe) Eksikliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2002K120180, Yönetici, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi