Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 1994 - 1995
Arş.Gör.Dr., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1993 - 1994
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1980 - 1993
VERDİĞİ DERSLER
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ, Lisans, 2013-2014
OKYANUS VE YAŞAM, Lisans, 2013-2014
İLERİ BALIK EKOLOJİSİ, Doktora, 2013-2014
İHTİYOPLANKTONA GİRİŞ, Lisans, 2013-2014
DENİZ KİRLİLİĞİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İLERİ OŞİNOGRAFİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İLERİ BALIK POPÜLASYONLARI DİNAMİĞİ, Doktora, 2013-2014
İÇ DENİZ OŞİNOGRAFİSİ VE ÜRETİM OLANAKLARI, Doktora, 2013-2014
BALIKLARDA YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
POPÜLASYON BİYOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
SUCUL EKOSİSTEMLERDE ÜRETİM, Yüksek Lisans, 2013-2014
OSEANOLOJİ, Lisans, 2013-2014
EKONOMİK DENİZ BALIKLARI VE BALIKÇILIĞI, Lisans, 2013-2014
BALIK POPÜLASYON DİNAMİĞİ, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Mavruk, "İSKENDERUN KÖRFEZİ İHTİYOPLANKTONUNUN ZAMANSAL VE ALANSAL DEĞİŞİMİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, M.Manaşirli, "BABADILLIMANI KOYU?NDAKİ (SILIFKE-MERSIN) DERİN SU PEMBE KARİDESİNİN (PARAPENAEUS LONGIROSTRIS LUCAS, 1846) BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
Doktora, E.Çiçek, "KARATAŞ (ADANA) AÇIKLARINDA DİP TROLLERİYLE AVLANAN EKONOMİK POTANSİYELE SAHİP TÜRLERİN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Doktora, H.Yeldan, "İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNDEN AVLANAN VATOZLARIN (RAJA CLAVATA ()LINNAEUS, 1758), RAJA ASTERIAS (DELAROCHE, 1809) RAJA RADULA (DELAROCHE, 1809), DASYATIS PASTINACA (LINNAEUS, 1758), GYMNURA ALTAVELA (LINNAEUS, 1758)) BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELIRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Doktora, C.Özyurt, "BABADILLİMANI KOYU?NDA (SİLİFKE-MERSİN) DİP TROLÜ İLE AVLANAN EKONOMIK ÖNEME SAHİP BAZI DEMERSAL BALIK TÜRLERİ İÇİN UYGUN AĞ GÖZ GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, S.Mavruk, "YUMURTALIK KIYISAL ZONU (İSKENDERUN KÖRFEZİ) İHTİYOPLANKTONUNDA MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, S.Bastaci, "İSKENDERUN KÖRFEZİ VE KARATAŞ KIYILARINDAKİ KIRLANGIÇ BALIĞI (CHELIDONICHTHYS LUCERNUS (LINNAEUS, 1758)) POPULASYONUNUN ÜREME, BÜYÜME VE ÖLÜM ORANLARININ BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, E.Çiçek, "TATEYAMA KÖRFEZİ?NDE (CHIBA EYALETİ, JAPONYA) BAZI ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE BU FAKTÖRLERİN ZOOPLANKTON YOĞUNLUĞU VE DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, C.Özyurt, "SEYHAN BARAJ GÖLÜ SAZAN (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) VE SUDAKLARI (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) İÇİN UYGUN AĞ GÖZ GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, M.Özütok, "YUMURTALIK (ADANA) KOYUNDAKİ EKSİ BALIĞI (Leiognathus klunzingeri) VE KÜÇÜK DİLBALIĞI (Arnoglossus laterna) POPULASYONLARINDA ÜREME, BÜYÜME VE ÖLÜM ORANLARININ BELİRLENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
Yüksek Lisans, H.Yeldan, "KUZEYDOĞU AKDENİZ?DEKİ SOKAR BALIĞI (Siganus rivulatus (FORSSKAL, 1775))?NIN ÜREME VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 1996.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Akademik Kadroya Atama Jürisi, İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2016
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Mayıs, 2016
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ekim, 2016
Atama, ÜYELİK, FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Ocak, 2015
Atama, Üyelik, ÇUKUROAVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Ocak, 2015
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2014
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Ekim, 2013
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Ekim, 2013
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2013
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2013
Doçentlik, Üyelik, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2013
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Mart, 2013
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Mart, 2013
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Ağustos, 2013
Doçentlik, ÜYELİK, ÜAK BAŞKANLIĞI, Ekim, 2013
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Eylül, 2013
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2012
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2012
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Haziran, 2012
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Haziran, 2012
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Haziran, 2011
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Haziran, 2011
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Şubat, 2010
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2010
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Şubat, 2008
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Aralık, 2007
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Aralık, 2007
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Aralık, 2007
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2006
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2006
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Şubat, 2006
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Mart, 2006
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2006
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2006
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Şubat, 2005
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Ocak, 2005
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mayıs, 2005
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mayıs, 2005
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mayıs, 2005
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Ocak, 2005
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ekim, 2004
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Ocak, 2004
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, KTÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ocak, 2004
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Temmuz, 2004
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2003
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Haziran, 2003
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Mart, 2003
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Mayıs, 2002
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2002
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2002
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİ, ÜAK BAŞKANLIĞI, Nisan, 2002
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Haziran, 2000
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ocak, 2000
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Nisan, 2000
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Temmuz, 1999
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Kasım, 1999
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ocak, 1998
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Temmuz, 1998
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Temmuz, 1997
Atama, AKADEMİK KADROYA ATAMA JÜRİSİ, MKÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, Temmuz, 1997
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Aralık, 1997
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Aralık, 1996
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Ocak, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi