Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"2018 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YOK, Yönetici, Devam Ediyor
"İskenderun Körfezi Balon Balığı Lagocephalus suezenzis Clark and Gohar 1953 Stokunun Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-8338, Yönetici, 2018
"2017 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Yok, Yönetici, 2018
"İskenderun Körfezi Yumurtalık Kıyısal Alanında Dip Trolü ile Avlanan Bazı Su Omurgasızlarının Mevsimsel Bulunurluğu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-7982, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İskenderun Körfezi Yuvarlak Sardalye Sardinella aurita ve Hamsi Engraulis encrasicolus Larvalarının Beslenme Yoğunluğu ve Besin Kompozisyonun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-8477, Araştırmacı, Devam Ediyor
"UkranianTurkish Joint Antarctic Scientific Research Expedition Kapsamında Argentina Takımadaları Antarktikada İhtiyoplankton Örneklemeleri Gerçekleştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6205, Yönetici, 2016
"2016 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Yok, Yönetici, 2017
"İskenderun Körfezinde Kış Periyodunda Gözlenen Clupeiform (Teleostei-Actinopterygii) Larvalarında Beslenme Yoğunluğunun Çevresel Koşullarla İlişkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-5329, Araştırmacı, 2016
"Yumurtalık Kıyılarındaki İskenderun Körfezi Çizgili Gargur Balıklarının Pomadasys stridens Forsskal 1775 Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3850, Danışman, Devam Ediyor
"2015 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2016
"2013 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2014
"Yumurtalık Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Lesepsiyen Kemikli Balık Türlerinin Zamansal Değişimi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2013BAP17, Yönetici, 2015
"2014 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2015
"2012 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2013
"İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonunun Zamansal ve Alansal Değişimi", BAP Doktora, SÜF2011D5, Danışman, 2015
"2011 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2012
"MERSİN KÖRFEZİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN AYLIK DEĞİŞİMİ", BAP Doktora, SÜF2010D2, Danışman, 2018
"2010 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2011
"İskenderun Körfezi?ndeki Küçük Pelajik Balıkların Yumurtlama Alan ve Zamanlarının Belirlenmesi Projesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2010BAP-5, Yönetici, 2012
"2009 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2010
"Yumurtalık Kıyısal Zonu Iskarmozlarında (Saurida undosquamis RICHARDSON, 1848) Besin ve Beslenmenin Mevsimsel Değişimi Projesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2008BAP-1, Yönetici, 2010
"2008 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2008
"2007 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2008
"2006 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Yönetici, 2007
"YUMURTALIK KIYISAL ZONU (İSKENDERUN KÖRFEZİ) İHTİYOPLANKTONUNDA MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 2009
"Türkiye?nin Doğu Akdeniz Kıyılarındaki Kemikli Balıkların Otolit Morfolojilerinin Belirlenmesi Projesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP-2, Yönetici, 2007
"2005 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLENE, Yönetici, 2006
"2004 Yılı İSKEN-Sugözü Enerji Üretim Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKEN-EKOLOJİK İZLEME, Koordinatör, 2005
"İskenderun Demir Çelik Fabrikası?nın Döküm Sahasındaki Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü ve Cüruf Döküm Alanındaki Denizel Ortama Olabilecek Etkisinin Araştırılması Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, CURUF PROJESİ, Koordinatör, 2003
"İSKENDERUN KÖRFEZİ VE KARATAŞ KIYILARINDAKİ KIRLANGIÇ BALIĞI (CHELIDONICHTHYS LUCERNUS (LINNAEUS, 1758)) POPULASYONUNUN ÜREME, BÜYÜME VE ÖLÜM ORANLARININ BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 2005
"Seyhan Baraj Gölü?ndeki Sazan (Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758) ve Sudak (Sander lucioperca BOGUSTKAYA & NASEKA, 1996) Stoklarından Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi Projesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP-12, Yönetici, 2003
"İskenderun Körfezi?nde Geleneksel Olarak Kullanılan Akdeniz Tipi Dip Trollerinde Torba Seçiciliğinin Belirlenmesi Projesi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP-7, Yönetici, 2003
"KARATAŞ (ADANA) AÇIKLARINDA DİP TROLLERİYLE AVLANAN EKONOMİK POTANSİYELE SAHİP TÜRLERİN İNCELENMESİ", BAP Doktora, BAP-Doktora, Danışman, 2006
"BABADILLIMANI KOYU?NDA (SILIFKE-MERSIN) DIP TROLÜ ILE AVLANAN EKONOMIK ÖNEME SAHIP BAZI DEMERSAL BALIK TÜRLERI İÇİN UYGUN AG GÖZ GENISLIGININ BELIRLENMESİ", BAP Doktora, BAP-Doktora, Danışman, 2003
"Akkuyu Nükleer Santralı Mevcut Durumun Saptanması Deniz Ortamı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ, Koordinatör, 2000
"TATEYAMA KÖRFEZİ?NDE (CHIBA EYALETİ, JAPONYA) BAZI ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE BU FAKTÖRLERİN ZOOPLANKTON YOĞUNLUĞU VE DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 2000
"BABADILLIMANI KOYU?NDAKİ (SILIFKE-MERSIN) DERİN SU PEMBE KARİDESİNİN (PARAPENAEUS LONGIROSTRIS LUCAS, 1846) BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİ", BAP Doktora, BAP-Doktora, Danışman, 2008
"SEYHAN BARAJ GÖLÜ SAZAN (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) VE SUDAKLARI (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) İÇİN UYGUN AĞ GÖZ GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 2000
"Seyhan Baraj Gölü?ndeki Sazan (Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758) ve Sudakların (Sander lucioperca BOGUSTKAYA & NASEKA, 1996) Biyokütle Tahmini Projesi", BAP Arastırma Projesi, BAP, Yönetici, 2000
"İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNDEN AVLANAN VATOZLARIN (RAJA CLAVATA (LINNAEUS, 1758), RAJA ASTERIAS (DELAROCHE, 1809) RAJA RADULA (DELAROCHE, 1809), DASYATIS PASTINACA (LINNAEUS, 1758), GYMNURA ALTAVELA (LINNAEUS, 1758)) BİYOEKOLOJİH ÖZELLİKLERİNİN BELIRLENMESİ", BAP Doktora, BAP-Doktora, Danışman, 2005
"YUMURTALIK (ADANA) KOYUNDAKİ EKSİ BALIĞI (Leiognathus klunzingeri) VE KÜÇÜK DİLBALIĞI (Arnoglossus laterna) POPULASYONLARINDA ÜREME, BÜYÜME VE ÖLÜM ORANLARININ BELİRLENMESİ", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 1999
"Yumurtalık Koyu Kıyısal Zonundaki Kemikli Balık Larvalarının Dağılımı ve Bolluğu Projesi", BAP Arastırma Projesi, BAP, Yönetici, 1999
"Yumurtalık Koyu?ndaki Medüzlerin Aylık Dağılımı, Bolluk ve Çeşitliliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP, Yönetici, 1998
"Mersin Körfezi?ndeki Sardalyalar (Sardinella aurita ve Sardinella maderensis)?ın Üreme, Büyüme ve Ölüm Oranlarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP, Yönetici, 1998
"KUZEYDOĞU AKDENİZ?DEKİ SOKAR BALIĞI (Siganus rivulatus (FORSSKAL, 1775))?NIN ÜREME VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ", BAP Y.Lisans, BAP-YL, Danışman, 1996
"Karadeniz Stok Tespiti Projesi, Balıkçılık Araştırmaları", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK DEBÇAG 74/G, DEBÇAG 139/G ve DEBÇAG 115/G , Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi