Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Nitrilaz enziminin farklı destekler üzerine immobilizasyonu ve enantiyo saf mandelik asit ve türevlerinin sentezinde kullanılması", BAP Doktora, FDK-2015-5054, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çeşitli Lipazların Gözenekli Silika SBA15 Desteğine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lipazların Dokosaheksaenoik Asit ve Eikosapentaenoik Asitin Transesterifikasyonlarında Kullanımı", BAP Doktora, FDK-2015-5052, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İmmobilize Mucor miehei lipazı ile süperkritik karbondioksit ortamında izoamil asetat sentezi", BAP Diğer, FBA-2015-4932, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prunus armeniaca Hidroksinitril Liyazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Enantiyosaf Mandelonitril Sentezinde Kullanılması", BAP Diğer, FBA-2015-5067, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-2999, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Rhizomucor miehei Lipazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Metil Mandelatın Kinetik Rezolusyonunda Kullanılması", BAP Diğer, FBA-2015-4934, Yönetici, Devam Ediyor
"Aspergillus niger Epoksit Hidrolazının Sporopollenin, Kitin ve Selit Üzerine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enziminlerin Rasemek Sitiren Oksitin Kinetik Rezolusyonunda Kullanımalrının Araştırılması", BAP Diğer, CMYO2013BAP1, Yönetici, 2015