Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Nitrilaz enziminin farklı destekler üzerine immobilizasyonu ve enantiyo saf mandelik asit ve türevlerinin sentezinde kullanılması", BAP Doktora, FDK-2015-5054, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çeşitli Lipazların Gözenekli Silika SBA15 Desteğine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lipazların Dokosaheksaenoik Asit ve Eikosapentaenoik Asitin Transesterifikasyonlarında Kullanımı", BAP Doktora, FDK-2015-5052, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İmmobilize Mucor miehei lipazı ile süperkritik karbondioksit ortamında izoamil asetat sentezi", BAP Diğer, FBA-2015-4932, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prunus armeniaca Hidroksinitril Liyazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Enantiyosaf Mandelonitril Sentezinde Kullanılması", BAP Diğer, FBA-2015-5067, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi", BAP Alt Yapı, FAY-2015-2999, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Rhizomucor miehei Lipazının Proteinkaplı Mikrokristallerinin Hazırlanması ve Metil Mandelatın Kinetik Rezolusyonunda Kullanılması", BAP Diğer, FBA-2015-4934, Yönetici, Devam Ediyor
"Aspergillus niger Epoksit Hidrolazının Sporopollenin, Kitin ve Selit Üzerine İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enziminlerin Rasemek Sitiren Oksitin Kinetik Rezolusyonunda Kullanımalrının Araştırılması", BAP Diğer, CMYO2013BAP1, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi