Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Mayıs 2012
Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Ankara, Kasım 2012
56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Aralık 2012
IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Mayıs 2012
1. PUADER Kongresi, Antalya, Nisan 2012
Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun bakım Kursu, Ankara, Aralık 2010
Yoğun Bakım Kursu, İstanbul, Ocak 2010
Konuşmacı. 15. Ulusal Yoğun bakım Kongresi, İzmir, Mayıs 2010
Konuşmacı. 46. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Mayıs 2010
Konuşmacı. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, Antalya, Ekim 2010
Konuşmacı. VII. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana, Mart 2010
Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Kocaeli, Aralık 2009
Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Erzurum, Aralık 2009
53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Ekim 2009
Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Isparta, Mayıs 2009
Çocuklarda sepsis ve septik şok tedavisi. VI. Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Isparta, Mayıs 2009
Çocuklarda mekanik ventilasyon endikasyonları ve yönetimi. VI. Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Isparta, Mayıs 2009
Çocuklarda mekanik ventilasyon sırasında sedasyon ve analjezi. VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Nisan 2009
Çocuklarda mekanik ventilasyon endikasyonları ve yönetimi. VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Nisan 2009
. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Nisan 2009
Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Haziran 2009
Çocuk yoğun bakım ünitelerinde sedasyon ve analjezi. 45. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Haziran 2009
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 45. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Haziran 2009
. Çocuklarda mekanik ventilasyon sırasında sedasyon ve analjezi. VI. Çocuk Yoğun Bakım Kursu, Isparta, Mayıs 2009
KİBAS?unun medikal tedavisi. VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Nisan 2009
. Çocuklarda Vazopressin/Terlipressin kullanımı. VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Nisan 2009
KİBAS?unun medikal tedavisi. VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Nisan 2009
Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi. V. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Nisan 2008
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 44. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2008
Pediatric Advanced Life Support, AHA. IV. Uluslarası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Mayıs 2007
Sepsis ve septik şok tedavisi. IX. Çukurova Pediatri Günleri, Adana, Nisan 2007
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Nisan 2007
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 43. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Mayıs 2007
Mekanik Ventilasyon Endikasyonları, Yönetimi ve Takibi. IV. Uluslarası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Mayıs 2007
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Çukurova TIPMED 2006, Adana, Ocak 2006
Pediatric Advanced Life Support, AHA. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Mayıs 2006
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Mart 2006
Dirençli Status Epileptikus Tedavisi. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, Haziran 2005
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Mayıs 2005
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Temmuz 2005
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, Haziran 2005
Beyin Ödemi Tedavisi. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Mayıs 2004
4. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı, İzmir, Mart 2003
Şok ve Çoklu organ yetmezliği. 39. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, Nevşehir, Haziran 2003
46. Milli Pediatri Kongresi, Pediatrik İleri Yaşam Desteği Kursu, Mersin, Ekim 2003
4. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı, İzmir, Mart 2003
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Mersin, Mayıs 2003
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 39. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, Nevşehir, Haziran 2003
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Antalya, Ağustos 2003
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Adana, Eylül 2003
1. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi ve Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu, Adana, Ocak 2002
2. Acil Pediatri ve Çocuk Yoğun Bakım Çalışma Toplantısı, İstanbul, Mart 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi