Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. DENİZ ZEREN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Bölüm : İŞLETME
Ana Bilm Dalı : PAZARLAMA
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : dzerencu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.cu.edu.tr/dzeren/
Ofis : İİBF 2. Blok Kat:1 No:112
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İŞLETME/ PAZARLAMA, 2004-2010
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İŞLETME/ PAZARLAMA, 2001-2004
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "MOBİL HİZMET İNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME/ PAZARLAMA Kasım, 2010.
Yüksek Lisans, "EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE ANLIK ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİ PLANLI TÜKETİCİLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İŞLETME/ PAZARLAMA Ocak, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Pazarlama
Pazarlama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2013 - 2015
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2010 - 2013
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2002 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ, 09.09.2013 - 10.01.2016
Verdiği Dersler
Marketing Management, Lisans, 2017-2018
Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret, Yüksek Lisans, 2017-2018
Reklam, Yüksek Lisans, 2017-2018
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Uluslararası Pazarlama Tezsiz, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uluslararası Pazarlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Tüketici Davranışları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Pazarlama İlkeleri, Lisans, 2016-2017
Pazarlama Araştırması, Lisans, 2016-2017
Pazarlama İlkeleri II.öğr., Lisans, 2016-2017
Reklam, Yüksek Lisans, 2016-2017
Reklam Tezsiz, Yüksek Lisans, 2016-2017
Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Principles of Marketing, Lisans, 2016-2017
Reklam, Yüksek Lisans, 2016-2017
Pazarlama Yönetimi II.öğr., Lisans, 2016-2017
Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi, Doktora, 2016-2017
Uluslararası Pazarlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Stratejik Pazarlama Planlaması, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uluslararası Pazarlama, Yüksek Lisans, 2015-2016
Pazarlama Araştırması, Lisans, 2015-2016
Reklam UE, Yüksek Lisans, 2015-2016
Pazarlama Araştırması, Lisans, 2015-2016
Pazarlama İlkeleri, Lisans, 2015-2016
Hizmet Pazarlaması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Reklam (Tezsiz), Yüksek Lisans, 2015-2016
Stratejik Pazarlama, Doktora, 2015-2016
Pazarlamada Güncel Konular, Yüksek Lisans, 2015-2016
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Reklam, Yüksek Lisans, 2015-2016
Pazarlama Araştırması, Lisans, 2015-2016
Stratejik Pazarlama, Doktora, 2015-2016
Principles of Marketing, Lisans, 2015-2016
Pazarlamada Güncel Konular, Yüksek Lisans, 2015-2016
Pazarlama, Lisans, 2015-2016
Uluslararası Pazarlama, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, T.Bükülmez, "Tutundurma Aracı Olarak Fuarlar: İşletmelerin Fuar Performansına Etki Eden Faktörler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, M.Çelenk, "Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, A.Arango Gil, "Consumer Etnocentrism: Comparing Findings From Turkey and Colombia", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Elhan, "Tüketicilerin Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Paylar, "TÜRK SİNEMASINDA ÜRÜN YERLEŞTİRMEUYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kalkan, "Marka Mirası: Otomotiv Sektöründe Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Mersin Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Şubat, 2015
Tez Savunma, Yl tez savunması jürisi , Çukurova Üniversitesi, Haziran, 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çabuk S., Zeren D., "Acceptance of mobile service innovations", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.26, pp.51-82, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çabuk S., Zeren D., Gökdağlı N., "E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.140-154, 2017
Zeren D., Gökdağlı N., "Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi", Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi , vol.5, pp.91-102, 2017
Zeren D., Gökdağlı N., "SATIN ALMA MOTİVASYONLARI: TÜKETİCİLERİN SANAL KOMPÜLSİF DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.41-58, 2017
Zeren D., Elhan M., "Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörler", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.144-159, 2017
İnan H., Zeren D., Doğan Südaş H., "Hizmetlerde Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, ss.41-52, 2016
Zeren D., Paylar Ö.Z., "PRODUCT PLACEMENT IN COMPUTER GAMES: PRO EVOLUTION SOCCER (PES) 2015 SAMPLE", Online Academic Journal of Information Technology, vol.7, pp.51-68, 2016
Çabuk S., Doğan Südaş H., Zeren D., "Sahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.151-168, 2015
Zeren D., "Duygusal Bağ: Türkiye Olgun Tüketici Pazari Üzerine Bir Araştirma", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, no.2, ss.269-284, 2014
Zeren D., Özgür Güler E., "The influence of customized offers on purchase likelihood", Far East Journal of Psychology and Business, vol.11, pp.3-14, 2013
Demirci Orel F., Zeren D., "Business Students' Attitudes towards Consumerism, Marketing Practices and GovernmentRegulations: A Acomparative Study of Poland and Turkey", International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.99-109, 2011
Çabuk S., Zeren D., "Emlak Pazarında Satış Etiği", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.1-8, 2009
Zeren D., Demirci Orel F., "Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, ss.61-73, 2009
Zeren D., Nakiboğlu B.G., "SÜRDÜRÜLEBiLiR ÜRÜN TASARIMINDA TANIM VE YÖNTEMLER ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.458-480, 2009
Çabuk S., Zeren D., "Sanatsal Ürün ve Hizmetlerin Pazarlaması", Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.5, ss.24-30, 2006
Çabuk S., Zeren D., "Anlık Alışveriş", Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.2, ss.15-19, 2005
Çabuk S., Zeren D., "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Anlık Alışveriş Yapan Tüketicilerin Profili", Pazarlama Dünyası, ss.24-29, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Zeren D., Keşlikli İ., "Programmatic Advertising/Programatik Reklamcılık", ICEESS, Bandırma, TÜRK VE CAICOS AD., 20-22 Haziran 2019, pp.320-321
Zeren D., Gökdağlı N., "Influencer vs Celebrity Endorser Performans on Instagram", ICSIMAT, Chios Adası, YUNANISTAN, 17-21 Temmuz 2019, pp.*-*
Zeren D., Gökdağlı N., "Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Kabulü", II. International Congress on Mulidisciplinary Studies, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.939-939
Çabuk S., Zeren D., Gökdağlı N., "E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması", 22. Ulusal Pazarlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, ss.000-000
İnan H., Zeren D., Doğan Südaş H., "FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTIONS OF SERVICES", EBES, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 8-10 Ocak 2016, pp.8-8
Zeren D., Gökdağlı N., "Marka Prestiji ve Kredibilitesinin Tüketicilerin Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi", SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO-2016), ADANA, TÜRKIYE, 14 Ekim - 14 Aralık 2016, pp.5-5
Zeren D., Gökdağlı N., "Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma Davranışlarının Araştırılması", 21. Ulusal Pazarlama Kogresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, ss.000-000
Zeren D., Paylar Ö.Z., "Bilgisayar Oyunlarında Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tutum: Pro Evolution Soccer (PES) 2015 Örneği", 20.Ulusal Pazarlama Kogresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2015, ss.00-00
Çabuk S., Zeren D., Doğan Südaş H., "Global ve Yerel Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları", 19.Ulusal Pazarlama Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, ss.0-0
Zeren D., "Why Do Older Consumers Prefer Older Brands? Evidence from Turkey", 9th EBES Conference, Roma, ITALYA, 11-13 Ocak 2013, pp.0-0
Çabuk S., Zeren D., Doğan Südaş H., "Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın Profiline İlişkin Algıları", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.0-0
Zeren D., Doğan Südaş H., Çabuk S., "Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising", 9th Annual International Conference on Marketing, Atina, YUNANISTAN, 4-7 Temmuz 2011, pp.0-0
İnan H., Çabuk S., Zeren D., "Sustainable Retailing: Marketing Influence on Consumer Decisions", Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, CEK CUM., 8-11 Temmuz 2009, pp.0-0
Nakiboğlu B.G., Zeren D., "Çevreci Ürün Tasarımı", 13.Ulusal Pazarlama Kogresi, ADANA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.0-0
Özgür Güler E., Çabuk S., Zeren D., "Market Segment Of One: Influences on the Purchases of Customized Offers", International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, KAYSERİ, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2008, pp.1-1
İnan H., Zeren D., "Developing Marine Tourism Marketing Strategies for Turkey", International Marine and Coastal Tourism Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2005, pp.0-0
Kitap ve Kitap Bölümleri
Zeren D., "Pazarlama Araştırması Süreci ve Problemin Araştırma Amaçlarını Tanımlaması ", Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.38-67, 2015
Zeren D., "Örneklem Seçimi", Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.208-235, 2015
Çabuk S., Zeren D., Doğan Südaş H., "Büyüyen Yerel Markaların Pazarlama Uygulamaları", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2015
Zeren D., Paylar Ö.Z., "Ürün Yerleştirme: Milenyum İtibarıyla Türk Sinemasındaki Durum", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2014
Zeren D., "Teknoloji Kabul Modeli", Pazarlama Teorileri, Yağcı, M. İ. ve Çabuk, S., Ed., MediaCat, İstanbul, ss.171-186, 2014
Çabuk S., Nakiboğlu M.A.B., Zeren D., Doğan Südaş H., Köksal Araç S., "Adana Tüketim Analizi", Adana Ticaret Odası Yayınları, ADANA, 2013
Çabuk S., Zeren D., Doğan Südaş H., "Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising", in: New Perspectives of Contemporary Marketing , Centeno, E.; Veloutsou, C., Eds., Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.279-291, 2012
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Hizmetlerde Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkili Faktörler", BAP Diğer, SED-2015-5360, Yönetici, 2016
"Marka Prestijinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü", BAP Diğer, SBA-2016-6451, Yönetici, 2018
"Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalrına Yönelik Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, İİBF2014YL1, Yönetici, 2016
"Yaşlı Tüketiciler Yaşlı Markaları mı Tercih Eder ?", BAP Diğer, İİBF2012BAP5, Yönetici, 2015
"Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", BAP Diğer, SBA-2015-4781, Araştırmacı, 2017
"Tüketicilerin Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler", BAP Y.Lisans, SYL-2017-7777, Yönetici, 2017
"Sosyal Pazarlamada Kullanılan ReklamlardaMizah Unsurunun Etkisi", BAP Y.Lisans, SYL-2015-3779, Yönetici, Devam Ediyor
"Ambalajın Tüketici Tutumları Üzerinde Etkisi: Adana İlinde Bir Uygulama", BAP Y.Lisans, SYL-2015-3648, Yönetici, Devam Ediyor
"Marka Mirasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 10010, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yardimci Editör, 15.01.2017 - Devam Ediyor
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 15.09.2016 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
18th EBES Conference, Dubayy, Ocak 2016
20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Haziran 2015
19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Haziran 2014
9th EBES Conference , Roma, Ocak 2013
Bilimsel Hakemlikler
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Etkinlik Organizasyonu
II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
HDMI, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 14
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 12
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi