Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Efendioğlu A., "Teachers' use of Facebook and teacher quality: developing a `Facebook Effect Scale on Teacher Quality (FESTQ)? from the perspective of PCK, TPACK, and lifelong learning frameworks", ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol.1, pp.1-27, 2018 (Link)
Köseoğlu P., Efendioğlu A., "Can a Multimedia Tool Help Students? Learning Performance in Complex Biology Subjects?", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION, no.4, pp.1-12, 2015 (Link)
Efendioğlu A., Yanpar Yelken T., "Science Teaching and Technology for pre-service teachers: Virtual Simulations versus wet laboratory experiments", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.5, pp.1-10, 2013 (Abstract)
Efendioğlu A., "Courseware Development Model (Cdm): The Effects Of Cdm On Primary School Pre-Service Teachers' Achievements And Attitudes", COMPUTERS & EDUCATION, vol.59, pp.687-700, 2012 (Abstract)
Efendioğlu A., "Programmed instruction versus meaningful learning theory in teaching basic structured query language (SQL) in computer lesson", Computers & Education, vol.55, pp.1287-1299, 2010 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hurioğlu L., Efendioğlu A., "İki Farklı Tür Çalışan Örnek: Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Turkish Studies, no.6, pp.403-422, 2017 (Link)
Efendioğlu A., Yanpar Yelken T., "How do the cognitive load, self-efficacy and attitude of pre-service teachers shift in the multimedia science learning process?", Educational Research and Reviews, no.8, pp.743-764, 2016 (Link)
Efendioğlu A., "Problem-Based Learning Environment In Basic Computer Course: Pre-Service Teachers? Achievement And Key Factors For Learning (Article In Press)", Journal of International Education Research, vol.4, pp.1-15, 2015 (Özet) (Abstract)
Efendioğlu A., "Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", e-Turkish Studies (elektronik), no.5, ss.427-440, 2014 (Özet) (Abstract)
Efendioğlu A., "Learning From Animation: Smooth Pursuits Of Synaptic Transmission Of An Impulse With Contextual Cues", World Journal on Educational Technology, vol.5, pp.238-247, 2013 (Abstract)
Efendioğlu A., "Egitimde Yeni Yaklasımlar: Kanıt Temelli Ögretim", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.109-123, 2009 (Özet) (Abstract)
Efendioğlu A., "E-Devlet Uygulamalarında Bilgi Ve Paylaşım Güvenliği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.219-236, 2007 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Efendioğlu A., Sezgin M.E., "Can Analogies Support Elementary School Students? Meaningful Learning Performance: Classical Analogies versus Participatory Analogies", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, vol.1, pp.201-201
Sezgin M.E., Efendioğlu A., "University Students' Attitudes towards Computer Programming: Sample of a Vocational High School in Turkey", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, vol.1, pp.184-184
Hurioğlu L., Efendioğlu A., "Çalışan Örneğin İki Farklı Türü: Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.1-1
Köseoğlu P., Efendioğlu A., "Simulation In The Elimination Of Conceptual Problems Related To The Issue Of Nerve Conduction", International Educational Technology Conference, Chicago, ABD, 3-5 Eylül 2014, vol.176, pp.489-493 (Link) (Abstract)
Efendioğlu A., "Using Constructivist And Collaborative Approach To Enhance Pre-Service Teachers' Attitude Toward Computer In Computer Course: Learning And Using Ms Excel Functions In Problem-Based Scenarios", 2ND WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 27-29 Haziran 2012, vol.83, pp.825-830 (Abstract)
Efendioğlu A., Yanpar Yelken T., "Transforming Technology Into Educational Practice: Content Designing Process Of Learning Objects", International Educational Technology Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.1, pp.1207-1213 (Abstract)
Berkant H.G., Efendioğlu A., "Faculty Of Education Students' Attitudes Toward Computer And Making Computer Supported Education", 11th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, vol.1, pp.543-548 (Abstract)
Berkant H.G., Efendioğlu A., "Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algıları Ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, cilt.1, ss.951-955
Efendioğlu A., Berkant H.G., Arslantaş Ö., "John Dewey'in Türk Maarifi Hakkında Raporu ve Türk Eğitim Sistemi", 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.54-60
Efendioğlu A., Ültanır E., "An Investigation Of Reliability And Item Analysis Of Exams Of A Distance Education Program", 13th International Conference: ICT in the Education of the Balkan Countries, Varna, BULGARISTAN, 17-19 Haziran 2010, pp.121-125
Efendioğlu A., Yanpar Yelken T., "Sql Öğretiminde Programlı Öğretim Temelli Bilgisayar Yazılımı Ve Anlamlı Öğrenmeye Göre Düzenlenen Dersin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutuma Etkisi", 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, vol.1, pp.1276-1283 (Özet)
Efendioğlu A., Sezgin M.E., Berkant H.G., "Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Ve Bilişim Güvenligi Konusunda Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, vol.1, pp.1181-1189 (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efendioğlu A., "Tpab Temelli Fen Ve Teknoloji Dersi Için Çoklu Ortam Benzetimi Geliştirme Ve Öğretim Sürecinde Kullanma", Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., İncikabı, L., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.81-104-, 2013
Efendioğlu A., "The Effects Of Computer-Based Genetics Lesson On The Academic Achievement Of Eight Grade Students", in: Horizons in Education, Papanikos, G.T., Pappas, N.C.J, Eds., Athens Insitute for Education and CBD Research Ltd , Atina, pp.31-38-, 2010
Efendioğlu A., Sezgin M.E., "Her Yönüyle Bilgisayar Eğitimi", Karahan Kitapevi, ADANA, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi