Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Canoğlu M. , Balli E., "TÜKETİCİLERİN KEBAP RESTORANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYENbFAKTÖRLER ? ADANA ÖRNEĞİ", ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.30-43, 2018 (Link)
Canoğlu M. , Balli E., "RESTORAN MARKALAMASI:ABD?DE TÜRK RESTORANLARININ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES, cilt.1, ss.85-95, 2017 (Link)
Balli E., Koca Balli A.İ., "OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM ALGILARININ İNCELENMESİ", SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.49-64, 2017 (Link)
Balli E., Çakıcı A., "Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.12-18, 2016
Balli E., "Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri", Journal of Tourism and Gastronomy Studies , vol.4, no.1, pp.3-17, 2016 (Link)
Balli E., Çakıcı A., "Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, pp.167-180, 2016 (Link)
Balli E., Koca Balli A.İ., "Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri Ve Girişimcilik Eğilimlileri", Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.18, ss.101-121, 2014 (Link)
Balli E., "Şehirlerarasi Karayollarindaki Dinlenme Tesislerinin Bölge Ekonomisine Etkileri: Pozanti Örneği", Ekonomi Bilimleri Dergisi , cilt.4, no.2, ss.25-33, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balli E., Oğuz S., "Yerel Halk Gözü İle Adana Sokak Lezzetleri", VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2017, pp.389-398
Balli E., Koca Balli A.İ., "Karanlık Liderlik ve Örgütsel Etik İklim Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM, İÇEL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.74-81
Balli E., Buzcu Z., "Alışveriş Merkezlerindeki Türk Mutfağına Ait Yemeklerin İncelenmesi", VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2017, pp.738-747
Yavuz M.C., Balli E., Oğuz S., Buzcu Z., "DOĞU AKDENIZ BÖLGESININ İLERI YAŞ TURIZMI POTANSIYELININ İNCELENMESINE YÖNELIK BIR SWOT ANALIZI", I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-23 Nisan 2016, pp.212-212
Balli E., Canoğlu M., "THE MOTIVATIONS TO PARTICIPATING TREKKING ACTIVITIES: ADANA CASE", II INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 12-16 Ekim 2016, pp.13-13
Balli E., "HORECA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ", 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Kasım 2016, pp.2159-2164
Balli E., Koca Balli A.İ., "Determining The Alternative Tourism Potential Of The Lagoons Of Çukurova Delta ÇUKUROVA DELTA", I International Tourism And Hospitality Management Conference, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 12-16 Ekim 2016, pp.30-30
Balli E., Koca Balli A.İ., "Uluslararası Büyüme Stratejileri: Starwood Hotels ve Resorts Türkiye Örneği", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Kasım 2016, pp.2153-2158
Oğuz S., Balli E., Yavuz M.C., "Kalkınma, Turizm ve Bir Gastronomi Destinasyonu Markası Olarak Adana", Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2015, pp.35-35
Balli E., Çakıcı A., "Otel Çalışanlarının Karanlık Liderlik Algısı Üzerine Bir Araştırma", 16. Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.806-817
Koca Balli A.İ., Balli E., "Öğrenmeyi Güçlendirici Liderlik Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.100-115
Balli E., Koca Balli A.İ., Ay Ü. , "Gönüllü Motivasyonu: XVII. Akdeniz Oyunları Örneği", 2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, ss.80-90
Balli E., "Gastronomi Turizmi Ve Adana Mutfak Kültürü", 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 12-12 Nisan 2013, ss.206-218
Telli R., Balli E., "Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği", 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, ss.447-460
Say D., Balli E., "Şalgam Suyunun Özellikleri Ve Adana Bölgesi Gastronomi Turizmindeki Yeri", 2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.612-620
Balli E., Say D., "Pozantı İlçesi Ve Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2012, ss.232-239
Canoğlu M., Balli E., "Yerel Halkın Kırsal Turizme Ve Etkilerine Yönelik Algıları", 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, ss.210-220
Unur K., Duran A., Balli E., "10. Ulusal Turizm Kongresi?Nin Öğrenci Algıları Üzerine Etkileri", 11. Ulusal Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 2010, ss.610-617
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi