Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ahır ve Kümes Gübresinin Yönetimi, Kompost ve Biyogaz Olanakları ", BAP Diğer, FBA-2017-7450, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-7405, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Determination of organic acid concentrations in wet and spraydried fish silage prepared with lactic acid bacteria", BAP Diğer, FED-2017-8546, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-7290, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Inhibition impacts of organic acids lactic fumaric succinic and ortophosphoric on biogenic amines formation by spoilage bacteria and common foodborne pathogens", BAP Diğer, FED-2016-7460, Araştırmacı, 2016
"Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6480, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-6039, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The effects of cell free extract of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidolactici alone or in combination with thyme and laurel extracts on microbiological and chemical quality of fermented sardine", BAP Diğer, FED-2016-7416, Yönetici, 2017
"Bilim İnsanı Yetiştirme ve Destekleme Projesi", BAP Diğer, FED-2015-5065, Araştırmacı, 2015
"Fenolik Bileşenlerin (Karnosik Asit, Kaemferol ve Luteolin) Bazı Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakterilerin Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4369, Araştırmacı, Devam Ediyor
"L-arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4409, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2015-4503, Araştırmacı, 2016
"Aspir Carthamus tinctorius ve Kudret narı Momordica charantia L ekstraktlarının balık etindeki bozulma etmeni ve patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4802, Yönetici, Devam Ediyor
"Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri İle Fermentasyonu Sonucu Biyodönüşümü; Fermentasyon Ürünlerinin Kalitesi Ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği", TÜBITAK Projesi, 213O166, Araştırmacı, 2016
"Eksi balığından (Equulites klunzingeri) geliştirilen fermente silajların besin kalitesi ve karakterizasyonlarının asit silajlarla karşılaştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-3067, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ammonia and Biogenic Amine Production of Fish Spoilage Bacteria: Affected by Olive Leaf Olive Cake and Black Water", BAP Diğer, FED-2014-3360, Yönetici, 2015
"Su Ürünleri İşleme Teknolojisi ABD labaratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2014-2591, Araştırmacı, 2015
"Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi ", BAP Diğer, FBA-2014-2415, Yönetici, 2016
"Aromatik bitki yağlarının vakum paketlenmiş fermente balık filetosu üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal etkileri", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP6, Yönetici, 2015
"Balık patojenlerinin moleküler tekniklerle tanımlanması ve probiyotik bakterilerle eleminasyonu.. ", BAP Doktora, SÜF2007D1, Araştırmacı, 2011
"Füme edilmiş balık marinasyon ürününün raf ömrünün belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP13, Araştırmacı, 2009
"Ekonomik değere sahip balık ve kabukluların amino asit ve biyojen amin seviyesinin araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF 2006BAP17, Araştırmacı, 2008
"Deniz ve tatlısu balıklarının yağ asit profili ve w3/w6 oranı. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2005BAP11, Araştırmacı, 2007
"Yeni yakalanan mavi yengeçteki bakteriyolojik kalite değişiminin incelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP21, Araştırmacı, 2006
"Buzdolabında (4 oC) ve dondurularak (-18 oC) depolanan yılan balıklarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite değişiminin değerlendirilmesi. 7.000.000.000 TL, ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP5, Araştırmacı, 2006
"Buzdolabında (4 oC) ve buzda (0 oC) depolanan lagos balıklarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite değişimi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF 2004 BAP8, Araştırmacı, 2007
"Buzda depolanan yassı balıkların (Scophthalmus maeoticus, Platichtys flesus, Solea solea) tazelik parametrelerinin belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF 2004 BAP22, Araştırmacı, 2005
"Buzda, alüminyum folyoda ve streç filmde depolanan çipuranın duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik metotlarla kalitesinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yüksek Lisans Projesi", BAP Y.Lisans, SÜF 2003 YL4, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi