Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2011 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 20.10.2017 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Mesleki Uygulama, Lisans, 2016-2017
Bahçe Bitkileri, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Eser Yazım ve sunum teknikleri, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Gündeşli, "ANTEPFISTIĞIN?DA MEYVE GÖZÜ DÖKÜMLERİ İLE İLGİLİ MEKANİZMANIN BELİRLENMESİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, M.Berber, "DİHAPLOİDİZASYON YOLUYLA GELİŞTİRİLMİŞ BAZI KAVUN SAF HATLARININ KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Değirmenci, "UCB-1 Antepfıstığı Anacının in vitro Koşullarda Kitlesel Üretimi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, E.Kurt, "MELEZ ÇİLEK POPULASYONLARINDA BAZI FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİN KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, M.Olut, "CHANDLER? X `KAPLAN-86? F1 CEVİZ POPULASYONUNUN MEYVELERİNDE YAĞ ASİDİ VE TOKOFEROL İÇERİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Ü.Ürek, "Elmada ?Kaşel 41xWilliams Pride ? F1 POPULASYONUNDA BAZI MEYVE KALİTE KRİTERLERİNİN KROMATOGRAFİK TEKNİKLERLE KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, H.Özcan, "`GÜLCAN 2? X `LAURANNE? VE `GUARA? X `NURLU? F1 BADEM POPULASYONLARININ MEYVELERİNDE TOKOFEROL VE BESIN ELEMENT İÇERIKLERININ KARAKTERIZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Aydın, "ELMADA ?Kaşel 37xDelbarestivale? F1 POPULASYONUNDA BAZI MEYVE KALİTE KRİTERLERİNİN KARAKTERİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, M.Zarifi, "Farklı Ekolojilerde Yetişen Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvelerinde Biyoaktif, Biyokimyasal ve Besin Element İçeriklerinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, N.Kalay, "Örtü Altında Yetiştirilen Şimşek (Dwarf Cavendish L ) Muz Klonunda Farklı Gübre Uygulamalarının Meyve Verim ve Kalite Kriterleri ile Bitki Besin Elementlerinin Alınımına Etkilerinin Belirlenmesi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, S.Kefayati, "JUMBO VE CHESTER THORNLESS BÖĞÜRTLEN ÇEŞITLERININ IN VITRO KOŞULLARDA ÇOĞALTIMI ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, D.Ayvaz, "?RUBYGEM? ve ?FESTİVAL? ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE REJENERASYONUN OPTİMİZASYONU", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik , çukurova, Eylül, 2017
Tez Savunma, tez savunma, Çukurova, Ekim, 2017
Tez Savunma, tez savunma, çukurova, Ekim, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik , çukurova, Şubat, 2017
Tez Savunma, tez savunma, Çukurova, Ekim, 2017
Tez Savunma, Taz savunma sınavı, Çukurova, Temmuz, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik , çukurova, Şubat, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik , Ankara Üniversitesi , Temmuz, 2015
Tez Savunma, Doktora savunma sınavı üyeliği, Çukurova, Ağustos, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi