Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Antepfıstığında Çiçek Gözü Dökümlerinin Neden Olduğu Periyodisite Mekanizmasının Histolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O234, Yönetici, Devam Ediyor
"Cevizde SSR Markörleri İle İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması, Sekanslama Yoluyla Genotiplendirme Yöntemi Kullanılarak Yüksek Yoğunlukta Genetik Haritanın Eldesi ve Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antepfıstığında Çiçek Gözü Dökümlerinin Neden Olduğu Periyodisite Mekanizmasının Histolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114O234, Yönetici, 2018
"Farklı Eksplant tipleri kullanarak invitro koşullarda ahududu fidanı üretiminde araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 7150397, Danışman, Devam Ediyor
"Selekte Edilmiş Muz Tiplerinin Düşük Sıcaklığa Toleranslarının Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2015-4776, Araştırmacı, Devam Ediyor
" Ticari Yetiştiricilik için Çilek Islahı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, FUK-2015-4749, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinden Biyoyakıt Üretimine Etkilerinin Araştırılması", BAP Güdümlü, FÖA-2015-3722, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Melezleme Yöntemiyle Aromalı Çilek Çeşit Islahı", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"FBA-2015-4988 Proje Başlığı : Çilek Yetiştiriciliğinde Taze ve Frigo Fide Kullanımının Meyvelerde Kalite ile Biyoaktif Bileşikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Güdümlü, FBA-2015-4988, Yönetici, Devam Ediyor
"Phenolic compounds of apple cultivars resistant or susceptible to Venturia inaequalis", BAP Diğer, FYD-2015-3383, Yönetici, Devam Ediyor
"ÇUKUROVA BÖLGESİ İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA TESCİL EDİLMİŞ FARKLI SOYA (Glycine max.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM ve BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", BAP Güdümlü, FBA-2015-4717, Araştırmacı, Devam Ediyor
"FARKLI YÖNTEMLERLE KURUTULMUŞ NARENCİYE POSALARININ SÜT SIĞIRLARINDA VE BUZAĞILARDA KULLANIMI?", TÜBITAK Projesi, 1001, Danışman, Devam Ediyor
"Antepfıstığında periyodisitenin mekanizması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, FUK-2015 4340, Yönetici, Devam Ediyor
"UCB-1 antepfıstığı anacının invitro koşullarda ürertimi", TÜBITAK Projesi, 7150542, Danışman, 2017
"Melez Çilek Populasyonlarında Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2015-4317 , Yönetici, Devam Ediyor
"Elmada "Kaşel 37xDelbarestivale" F1 Populasyonunda Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, ZF2013YL44, Yönetici, Devam Ediyor
"Uluslararası Yayınları Özendirme Desteği (4Adet)", BAP Diğer, 1029, Yönetici, 2014
"Örtü Altında Yetiştirilen Şimşek (Dwarf Cavendish L.) Muz Klonunda Farklı Gübre Uygulamalarının Bitki Besin Elementlerinin Alınımı Ve Meyvelerde Uçucu Aroma Bileşikleri İle Bazı Meyve Kalite Kriterleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Güdümlü, ZF2013BAP25, Yönetici, Devam Ediyor
"Örtü Altında Yetiştirilen Şimşek (Dwarf Cavendish L) Muz Klonunda Farklı Gübre Uygulamalarının Meyve Verim ve Kalite Kriterleri ile Bitki Besin Elementlerinin Alınımına Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 599, Yönetici, 2014
"Farklı Ekolojilerde Yetişen Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvelerinde Biyoaktif, Biyokimyasal ve Besin Element İçeriklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2651, Yönetici, 2014
"Elmada Kaşel 41xWilliams Pride F1 Populasyonunda Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 2652, Yönetici, Devam Ediyor
"ZF2013YL44 Proje Başlığı : Elmada "Kaşel 37xDelbarestivale" F1 Populasyonunda Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, ZF2013YL44 , Yönetici, Devam Ediyor
"Antepfıstığında Meyve Gözü Dökümleri ile İlgili Mekanizmanın Belirlenmesi", BAP Doktora, ZF2013D23, Yönetici, Devam Ediyor
"Rural Economic Diversification Berry Demonstration- Anchor", AB Çerçeve Programı Projesi, eu2012, Koordinatör, 2014
"Adana ve Mersin ekolojik koşullarda yetişen Mersin (Myrtus communis L.) Bitkisinin Seleksiyonu", BAP Güdümlü, BAP-52, Araştırmacı, 2013
"Muş Ovasında Doğal Olarak Yetişen Tulipa sintenisii (Muş Laelesinin) Kültüre Alınması ve Muş Ovası Koşullarında Lale Yetiştiriciliğinin Geliştrilmesi TEYDEP Projesi, 7120193. ", TÜBITAK Projesi, 1507, Danışman, 2013
"Bölgemiz için önemli yeni çilek çeşitlerinin meyvelerinde önemli kalite bileşenlerinin kromatografik tekniklerle belirlenmesi BAP Projesi,", BAP Güdümlü, Z.F. 2010.BAP.32, Yönetici, 2013
"Kastamonu Taşköprü sarımsağının virüsten arındırılması ve kitlesel üretimi. (", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Araştırmacı, 2012
"Rubygem ve Festival Çilek Çeşitlerinin Yaprak Diskleri ve Stipul Rejenerasyonuna Farklı Ortam ve Koşulların Etkisi. ", BAP Y.Lisans, YL-2011, Yönetici, 2012
"İnvitro Koşullarda Farklı Explant Tipleri İle Çoğaltılan Çilek Genotiplerinin Farklı Alt Kültürlerinde İsmine Doğruluk Testlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-TEYDEP 1507 Projesi, 7110268., Danışman, 2012
"Ticari çilek çeşitlerinin in vitro koşullarda farklı mikroçoğaltma teknikleriyle üretilmesi üzerine bir araştırma. ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-TEYDEP 1507 Projesi, (7100041 nolu) , Danışman, 2012
"Amasya elmasında Genetik Haritalama ve Bazı Meyve Kalite Bileşenleri ile ilgili Kantitatif özellik lokus analizler. ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-TOVAG 110O093, Yönetici, 2014
"Amasya Elması Tipleri ile Bazı Elma Çeşitlerinde Meyve Kalite Bileşenlerinin Kromatografik Yöntemlerle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF.2010.BAP 27. , Yönetici, 2011
"Çilekte Aroma Bileşiklerinin Karakterizasyonu, ", BAP Arastırma Projesi, Z.F.BAP.29, Yönetici, 2010
"Ülkemizde yetiştirilen yerli ve yabancı bazı önemli kayısı çeşit ve tiplerinin şeker içeriklerinin belirlenmesi, Yardımcı Araştırıcı,. ", BAP Arastırma Projesi, ZF.2008.BAP4, Araştırmacı, 2009
"Akdeniz Bölgesi İçin Önemli Bazı Portakal, Mandarin ve Altıntop Çeşitlerinin Şeker, Organik Asit, C vitamini ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, Z.F. 2007.BAP.10., Yönetici, 2008
"Türkiye Koşullarında Değişik Lokasyonlarda Açıkta ve Örtüaltında Yetiştirilen `Dwarf Cavendish? Muz Çeşidinde Verim, Aroma ve Bazı Kalite Kriterleri ile Derim Sonrası Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, Tubitak Projesi Yardımcı Araştırıcı, T", TÜBITAK Projesi, ubitak TOVAG- 107 O 156, , Araştırmacı, 2009
"Çilek Zararlılarına Karşı Çevreyle Dost İlaçlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Tubitak Projesi", TÜBITAK Projesi, Tubitak TOVAG- 106 O 757, , Araştırmacı, 2008
"Çilekte kurşuni küf (Botrytis cinerea) Hastalığı ile Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu Proje Yöneticisi,", TÜBITAK Projesi, Tubitak TOVAG- 105 O 634, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi