Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ENGİN ÇETİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ana Bilm Dalı : ESKİ TÜRK DİLİ
Sabit Telefon : +90 322 3386084 | Dahili : 2443
+90 322 3387528
E Posta Adresi : ecetincu.edu.tr | encetintrgmail.com
Web Adresi : http://fen.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1695
Ofis : Fen Edebiyat F. Ek Bina Z-5
Posta Adresi : Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 01330 Balcalı / Adana - TÜRKİYE
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2002-2008
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1999-2002
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, "11. Yüzyıl ve Öncesi Türkçesinde İnsan Yapımı Nesne Adları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eylül, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Eski Türk Dili
Orhon Türkçesi
Uygur Türkçesi
Karahanlı Türkçesi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Köktürkçe > Yeni başvuru kabul edilmemektedir
Uygurca > Yeni başvuru kabul edilmemektedir
Orta Türkçe
Web Of Science Araştırma Alanları
Language & Linguistics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2013
Ögr.Gör.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2011
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 - 2008
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇÜ Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü, 17.03.2016 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Uygur Türkçesi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Tuvaca, Doktora, 2016-2017
Hakasça, Doktora, 2016-2017
Orhon Türkçesi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Karahanlı Türkçesi, Doktora, 2016-2017
Uygur Türkçesi, Lisans, 2014-2015
Orhon Türkçesi, Lisans, 2014-2015
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2013-2014
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2013-2014
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2012-2013
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2012-2013
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2011-2012
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2011-2012
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2010-2011
Eski Türkçe, Lisans, 2010-2011
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2010-2011
Eski Türkçe, Lisans, 2010-2011
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2009-2010
Eski Türkçe, Lisans, 2009-2010
Eski Türkçe, Lisans, 2009-2010
Türk Dili Tarihi, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, H.Arslan, "Uygur ve Karahanlı Türkçesinde İtaat Kavramı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, F.Karadağ, "Tuvacada Tasvir Fiilleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Jüri Üyelikleri
A. Personel, Türk Dili Okutmanı Alım Sınavı, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe Atama, Mersin Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Türk Dil Kurumu Uzmanlı Tezi, Türk Dil Kurumu, Ocak, 2017
Tez Savunma, KEŞFÜ'L-HÜDÂ DOĞU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ, Çukurova Üniversitesi, Aralık, 2015
A. Personel, Araştırma Görevliliği, Çukurova Üniversitesi, Ocak, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çetin E., "Çinceden Çevrilen Uygurca Metinlerde ?agız?, ?köz? ve ?yüz? Sözleri ile Kurulan Deyimler", International Journal of Language Academy, vol.5, pp.433-440, 2017
Çetin E., "ESKİ UYGURCA METİNLERDE +LIG, +LUG EKİNİN SIFATLARDA KULLANIMI", International of Journal of Language Academy, vol.4, pp.49-58, 2016 (Link)
Çetin E., "Şemsettin Sami'nin Orhon Yazıtları Üzerine Etimoloji Denemeleri", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, vol.2013, pp.43-56, 2016 (Link)
Çetin E., "Eski Uygurca Metinlerde +lIg, +lUg Ekinin Sıfatlarda Kullanımı ", International of Journal Academy, vol.4, pp.49-58, 2016 (Link)
Çetin E., "Uygurcada Tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler", Uluslararası Dil Araştırmaları Dergisi, pp.81-104, 2012 (Link)
Çetin E., "Uygurca Kiçig Erngek, Karahanlı Türkçesi Çıçalak Ve Türkiye Türkçesi Serçe Parmak Sözleri Üzerine", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, vol.7, pp.1217-1227, 2012 (Link)
Çetin E., "Orhon Yazıtlarında `Itaat? Kavramı", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, vol.4, pp.825-837, 2009 (Link)
Çetin E., "Türkçede Gebelere Ad Verme Yolları", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.189-211, 2008 (Link)
Çetin E., "Kültigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan Ögsüz Ak At Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları , vol.18, pp.135-148, 2008
Çetin E., "Divanü Lugati'T-Türk'Teki Yiyecek Içecek Adları Ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.185-200, 2005 (Link)
Çetin E., "Eski Türkçedeki Insan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.193-210, 2004 (Link)
Çetin E., "Cicianne Sözü Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.1, pp.63-69, 2002 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çetin E., "Türk Runik Yazılı Metinlerde Aynı İşlev İçin Farklı Çatı Eklerinin Kullanımı", Uluslararası Talat Tekin Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 9-10 Mart 2017, vol.1, no.1, pp.58-65 (Özet) (Abstract)
Çetin E., "Akrabalık Adları Açısından Türkçe-Rusça İlişkileri", XXVII. ULUSLARARASI KIBATEK EDEBİYAT SEMPOZYUMU , St. Petersburg, RUSYA, 12-17 Eylül 2014, pp.1-7 (Özet)
Çetin E., "Buddhist Uygur Metinlerinde Skr. Mah?R?Ja Sözünün Yazımı Üzerine Düşünceler", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2013, ss.1-1
Çetin E., "Altun Yaruk Yedinci Kitap Ve Metinde Geçen Yalbar- Ve Ab- Sözleri Bağlamında Orhon Türkçesindeki -B-, -B Seslerini Yeniden Düşünmek", 2. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Sosunları ve Çözümleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, pp.1-1
Çetin E., "Eski Türkçede Ünlü Ve Ünsüz+Ünlü Seslerden Oluşan Sözcükler", Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, ss.599-608
Çetin E., Özkan B., "Tarihsel Derlem Kavramı Ve Eski Türkçe Ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi Projesi", III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2010, pp.282-289
Çetin E., "Kur'An Tercümesi Rylands Nüshası'Nda Ikilemeler", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 20-25 Ekim 2008, pp.1005-1018
Çetin E., "Kutadgu Bilig'De Ne Soru Sözcüğü Ve Kullanımları", Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, Almatı, KAZAKISTAN, 21-26 Mayıs 2007, pp.437-444
Çetin E., "Maniheist Uygur Metinlerinde Ikicilik (Düalizm)", XIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, 13-19 Kasım 2006, pp.113-120
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çetin E., "Altun Yaruk Sekizinci Kitap", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2017
Çetin E., "Altun Yaruk Yedinci Kitap", Karahan Kitabevi, ADANA, 2012 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi", TÜBITAK Projesi, 110K048, Yönetici, 2013
"Türkiye Türkçesi Sözvarlığında Fiillerin Derlem Denetimi Ve Derlem Tabanlı Sözlüğü", TÜBITAK Projesi, 109K516, Araştırmacı, 2012
"Uygurcada Fiil Çatısı", BAP Diğer, SBA-2016-5862, Yönetici, 2018
"Eski Uygurca Metinlerde +lIg / +lUg Ekinin Sıfatlarda Kullanımı", BAP Diğer, SED-2016-7053, Yönetici, 2016
"Akrabalık Adları Açısından Türkçe-Rusça İlişkileri", BAP Diğer, SED-2014-2975, Yönetici, 2015
"Uygur ve Karahanlı Türkçesinde İtaat Kavramı", BAP Y.Lisans, SYL-2016-7141, Yönetici, 2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Dil Kurumu, Bilim Kurulu, Üye, 27.10.2015 - 29.07.2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Mayıs 2017
Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Kasım 2017
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013, Ankara, Kasım 2013
Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu , Adıyaman, Eylül 2013
2. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2013
VII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Eylül 2012
Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar, Ekim 2010
3. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Aralık 2010
VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Ekim 2008
Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, Almatı, Mayıs 2007
XIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Adana, Kasım 2006
6. Deutschen Turkologenkonferenz, Frankfurt, Ağustos 2005
Bilimsel Hakemlikler
International of journal Academy, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
International Journal of Language Academy, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
International Journal of Language Academy, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Dergide Hakemlik, Mart 2015
International Journal of Language Academy , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Etkinlik Organizasyonu
8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Söz Dizimi Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
Prof.Dr. Mine Mengi Adına Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Ekim 2011
Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , KAZAKISTAN, Mayıs 2007
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Sözlük Bilim ve Çalışma Grubu, Türk Dil Kurumu, TÜRKIYE, , Aralık 2015 - Temmuz 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararası Talat Tekin Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 2013
2. Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2013
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 13
Web Of Science H İndeksi : 3
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 10
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 20
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Eski Türk Dili (Orhon Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi)Sözcük anlambilimi,kökenbilgisi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Old Turkic (Orkhon, Uighur, Karakhanid), semantics, etymology
Temel Eserler
Çetin E., "Altun Yaruk Yedinci Kitap", Karahan Kitabevi, ADANA, 2012
Çetin E., "Türkçede Gebelere Ad Verme Yolları", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, vol.3, pp.189-211, 2008
Çetin E., "Kültigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan Ögsüz Ak At Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları , vol.18, pp.135-148, 2008
Çetin E., "Orhon Yazıtlarında `Itaat? Kavramı", Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, vol.4, pp.825-837, 2009
Çetin E., "Uygurcada Tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler", Uluslararası Dil Araştırmaları Dergisi, pp.81-104, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi