Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1995
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1984 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fizik, Fizik, 22.07.2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fizik, Fizik, 22.07.2003 - 03.07.2006
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 03.02.2002 - 07.02.2005
VERDİĞİ DERSLER
Modern Fizik , Lisans, 2014-2015
LHC Deneyleri , Doktora, 2013-2014
Parçacık Fiziğinde M.C. Teknikleri , Yüksek Lisans, 2013-2014
Nötrino Fiziği , Yüksek Lisans, 2013-2014
Fizik-I, Ön Lisans, 2012-2013
Nükleer Fizik , Lisans, 2010-2011
Kuantum Mekaniği , Lisans, 2006-2007
Analytical Mechanics , Yüksek Lisans, 2006-2007
Fizik-I, , Lisans, 2006-2007
Temel Etkileşmeler Fiziği , Lisans, 2006-2007
Teorik Mekanik, Lisans, 2006-2007
Fizik-I,, Lisans, 2006-2007
Genel Fizik, Lisans, 2006-2007
Fizik I, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Hoş, "Measurements of Inclusive Low-PT Jets Cross-Section and Azimuthal Angle Decorrelation of Jets with Large Rapidity Separation Using Run I CMS Data", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, S.Girgis, "Inclusive Forward Jet Cross Section Measurement in Proton-Proton Collisions at sqrs=7 TeV", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, S.Aydın, "Performance Improvement of an AGATA Segmented Germanium Detector ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Doktora, S.Çerçi, "Low-x QCD with Jets in the CMS Hadron Forward Calorimeter in Proton-Proton Collisions at 14 TeV and T est Studies of Forward Calorimeters ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Doktora, S.Esen, "Study of the Response of the CMS Hadron Calorimeter", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Yüksek Lisans, Z.Demiroğlu, "CMS Deneyindeki HB ve HE Kalorimetrelerindeki HFD?lerin Gürültü Analizleri ve HO Test Düzeneğindeki SiFÇ?lerin Self Trigger Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, F.Geçit, "İleri Hadronik Kalorimetre HF)?de Kullanılanılacak olan Yeni Foto Çoğaltıcı Tüp (FÇT)?lerin Testeleri ve Farklı Jet Algoritmalarında ve Jet Tiplerinde Jet Analizi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, M.Özcan, "CMS'deki Hadronik Dış Kalorimetre (HO) için HO904 Kararlılık Testlerinde LED Analizi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, Ç.Zorbilmez, "CMS?deki ZDC Dedektörü içim Akım Ayırıcı Devre", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, E.Pnar, "CMS?in HF Detektöründeki FÇT(Foto Çoğaltıcı Tüp)?lerin Yüksek Voltaj Altındaki Davranışlarının İncelenmesi (", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, A.Ayhan, " CMS CASTOR Detektöründe Kullanılan Kuvartz Plakaların Ütetilmesi ve Dedektöre Montajı ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, H.Şahiner, "ATLAS MDT?leri için hodoskop sistemi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, N.Aksay, ". CMS (Compact Muon Solenoid) Deneyindeki CASTOR Detektörünün Test Veri Analizleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Yüksek Lisans, S.Aydın, "12C+12C ve 16O+16O nükleer reaksiyonlarının esnek ve esnek olmayan etkileşmelerinin yeni çiftlenim potansiyeli kullanılarak incelenmesi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, S.Çerçi, "CMS Deneyinde CP Kırınımı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, H.Topaklı, "Nötrino Fiziğinde Son Gelişmeler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Yüksek Lisans, S.Esen, "CMS Deneyinde Araştırılacak Fizik Konuları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2001.
Yüksek Lisans, S.Sancar, "CMS (Compact Muon Selenoid) Deneyinde Kullanılacak Olan VFCAL (En İleri Kalorimetre)?ın Enerji Lineerliliği ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, H.Öztürk, "Güneşsel ve Atmosferik Nötrino Problemleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1997.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınavında jüri üyesi, Ankara Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınavı, Eskişehir Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK/Boğaziçi Üniv., Haziran, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi,, ÜAK/Boğaziçi Üniv., Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK/Ankara TOBB Univ., Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK/Çukurova Üniv., Nisan, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi