Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 2010 - 2018
Yrd.Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, 2008 - 2010
Yrd.Doç.Dr., DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT , 2005 - 2008
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, 1998 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT, ARKEOLOJİ, 11.01.2013 - 11.01.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT, ARKEOLOJİ, 07.07.2006 - 14.10.2010
VERDİĞİ DERSLER
Hitit Sanatı, Lisans, 2016-2017
Önasya'da Fildişi Sanatı, Lisans, 2016-2017
Anadolu Gliptiği 2, Lisans, 2016-2017
Sumer-Akkad Gliptiği 2, Lisans, 2016-2017
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2016-2017
Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi, Lisans, 2016-2017
İran-Elam Arkeolojisi1, Lisans, 2016-2017
Sumer-Akkad Gliptiği1, Lisans, 2016-2017
Bitirme Tezi 1, Lisans, 2016-2017
Anadolu Gliptiği 1, Lisans, 2016-2017
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2016-2017
İran Elam Arkeolojisi 2, Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi 2, Lisans, 2015-2016
Sumer-Akkad Gliptiği2, Lisans, 2015-2016
Önasyada Fildişi sanatı, Lisans, 2015-2016
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi2, Lisans, 2015-2016
Anadolu Gliptiği 2, Lisans, 2015-2016
Hitit Sanatı, Lisans, 2015-2016
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2015-2016
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik 1, Lisans, 2015-2016
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2015-2016
Sumer-Akkad Gliptiği 1, Lisans, 2015-2016
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2015-2016
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi1, Lisans, 2015-2016
Bitirme Tezi, Lisans, 2015-2016
Kazı Teknikleri 1, Lisans, 2015-2016
Anadolu Gliptiği1, Lisans, 2015-2016
İran-Elam Arkeolojisi 1, Lisans, 2015-2016
İran Elam Arkeolojisi I, Lisans, 2014-2015
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojjsi I, Lisans, 2014-2015
Bitirme Tezi II, Lisans, 2013-2014
Anadolu Gliptiği II, Lisans, 2013-2014
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2013-2014
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik II, Lisans, 2013-2014
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2013-2014
İran-Elam Arkeolojisi II, Lisans, 2013-2014
Önasya Fildişi Sanatı, Lisans, 2013-2014
Sumer-Akkad Gliptiği II, Lisans, 2013-2014
Bitirme Tezi I, Lisans, 2013-2014
Kazı Teknikleri, Lisans, 2013-2014
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2013-2014
İran-Elam Arkeolojisi I, Lisans, 2013-2014
Sumer-Akkad Gliptiği I, Lisans, 2013-2014
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2013-2014
Anadolu Gliptiği I, Lisans, 2013-2014
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2013-2014
Hitit Sanatı, Lisans, 2012-2013
Anadolu Gliptiği II, Lisans, 2012-2013
Önasyada Fildişi Sanatı, Lisans, 2012-2013
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2012-2013
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I, Lisans, 2012-2013
Sumer-Akkad Gliptiği II, Lisans, 2012-2013
İran-Elam Arkeolojisi II, Lisans, 2012-2013
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2012-2013
Bitirme Tezi II, Lisans, 2012-2013
Hitit Sanatı II, Lisans, 2012-2013
Önasya?da Fildişi Sanatı, Lisans, 2011-2012
Sumer-Akkad Gliptiği I, Lisans, 2011-2012
İran-Elam Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Arkeolojide Belgeleme Teknikleri (çizim) II, Lisans, 2011-2012
Kazı Teknikleri II, Lisans, 2011-2012
Anadolu Kıbrıs İlişkileri, Lisans, 2011-2012
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2011-2012
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik II, Lisans, 2011-2012
Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi II, Lisans, 2011-2012
Hitit Sanatı II, Lisans, 2011-2012
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2011-2012
İran-Elam Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Sumer-Akkad Gliptiği I, Lisans, 2011-2012
Hitit Sanatı I, Lisans, 2011-2012
Kazı Teknikleri I, Lisans, 2011-2012
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I, Lisans, 2011-2012
Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi I, Lisans, 2011-2012
Arkeolojide belgeleme Teknikleri (Mimari Çizim)I, Lisans, 2011-2012
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik II, Lisans, 2010-2011
Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2010-2011
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş II, Lisans, 2010-2011
Bilgi Sistemlerine Giriş, Lisans, 2010-2011
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II, Lisans, 2010-2011
Kazı Teknikleri II, Lisans, 2010-2011
Arkeolojide Belgeleme Tek. Buluntu ve Mimari Çizim II, Lisans, 2010-2011
Kazı Teknikleri I, Lisans, 2010-2011
Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2010-2011
Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi I, Lisans, 2010-2011
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi I, Lisans, 2010-2011
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I, Lisans, 2010-2011
Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2009-2010
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2009-2010
Gliptik Sanatı, Lisans, 2009-2010
Eskiçağ Tarihi Kaynakları (Seç.II), Lisans, 2009-2010
Eski Mezopotmaya Kültürleri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Yeni Assur Sanatı, Lisans, 2009-2010
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2009-2010
Eski Anadolu Tarihi, Lisans, 2009-2010
Kütahya/Frigya Arkeolojisi, Lisans, 2009-2010
Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Çağ Arkeolojisi, Lisans, 2009-2010
Eski Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri, Lisans, 2009-2010
Phrygia Bölgesi Kültürleri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2008-2009
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2008-2009
Yeni Assur Sanatı (Seç.IX), Lisans, 2008-2009
Eski Mezopotamya Kültürleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
İlkçağ Medeniyeti Tarihi II, Lisans, 2008-2009
Kütahya/Frigya Arkeolojisi (Seç.VII), Lisans, 2008-2009
Eski Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri, Lisans, 2008-2009
Phrygia Bölgesi Kültürleri, Yüksek Lisans, 2008-2009
Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Çağ Arkeolojisi, Lisans, 2008-2009
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2008-2009
İlkçağ Medeniyeti Tarihi I, Lisans, 2008-2009
Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2007-2008
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2007-2008
Eski Mezopotamya Kültürleri, Yüksek Lisans, 2007-2008
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2007-2008
Phrygia Bölgesi Kültürleri, Yüksek Lisans, 2007-2008
Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik Çağ Arkeolojisi, Lisans, 2007-2008
İlkçağ Medeniyeti Tarihi II, Lisans, 2006-2007
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş, Lisans, 2006-2007
Önasya Mitolojisi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ö.Doğan, "Adana Arkeoloji Müzesi?nde Bulunan Geç Hitit Dönemi Stelleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, B.Yildiz, "Frig Dönemi Mühür ve Mühür Baskıları", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ, Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, M.Çekicioğlu, "Seyitömer'de Ele Geçen MÖ. 2. bin iğneleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi