Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Genç E., Yanar U., "An Old Syrian Period Stele from Avanos-Akarca, Anatolia", OLBA, pp.61-96, 2019 (Özet) (Abstract)
Gundogdul N.Y., Candansayar M.E., Genç E., "Rescue Archaeology Application: Investigation of Kuriki Mound Archaeological Area (Batman, SE Turkey) by using Direct Current Resistivity and Magnetic Methods", JOURNAL OF ENVİRONMENTAL AND ENGİNEERİNG GEOPHYSİCS, vol.22, pp.177-189, 2017 (Link)
Bayazit M., Işık İ., Issı A., Genç E., "Archaeometric investigation of the Late Chalcolithic-Early Bronze Age I and the 1st-2nd millennium BCE potteries from Kuriki-Turkey", APPLIED CLAY SCIENCE, vol.126, pp.180-189, 2016
Genç E., Çolak F., Yeşiltaş Y., "Investigation of Some Properties of Bacillus Spp. Isolated from Archaeological Excavations Soil", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.9, pp.2860-2867, 2015 (Link)
Genç E., Bayazit M., Isik I., Issi A., "Spectroscopic and thermal techniques for the characterization of the first millennium AD potteries from Kuriki-Turkey", CERAMICS INTERNATIONAL, vol.40, pp.14769-14779, 2014 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Genç E., D'Agostino A., "A small settlement at the confluence of the Batman and Tigris rivers (SE Turkey): Kuriki Höyük and the evidence from the Late Iron Age to the Parthian period", Anatolica, pp.1-42, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Genç E., Çakan H., Kavak S., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi", 40. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.485-496 (Link)
Genç E., Yıldız Köse B., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2017 Yılı Kazısı", 40. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.1, pp.565-580 (Link)
Genç E., Yanar U., "A Stele dated to the Middle Bronze Age from Avanos-Akarca", 3. Uluslararası Kültepe Toplantısı The 3rd Kültepe International Meeting, , KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Ağustos 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Genç E., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2016 Yılı Kazısı", 39. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, vol.1, pp.159-172
Genç E., "2015 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 38. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.1, pp.279-292
Genç E., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2015 Yılı Kazısı", 38. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.1, pp.293-304
Genç E., "2014 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 37. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2015, vol.3, pp.165-182 (Link)
Genç E., Yıldız-Köse B., Köse Ç., "2013 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 36. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, vol.1, pp.459-474 (Link)
Genç E., Yıldız-Köse B., Köse Ç., "2012 Yılı Kuriki Höyük Kazıları ", 35. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, , MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.1, pp.292-302
Genç E., Açıkkol Yıldırım A., Gözlük Kırmızıoğlu P., "Kuriki Höyük İskeletleri", 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.203-215 (Link)
Genç E., Çakan H., Kavak S., Aslan F., "Kuriki Höyük (Batman)Kazısında Ortaya Çıkartılan Silonun Arkeobotaniksel Yönden Değerlendirilmesi", 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.107-114 (Link)
Genç E., "Kuriki Höyük 2011 Yılı Kazısı ", 34. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.229-240 (Link)
Genç E., Bayazit M., Işık İ., Cereci S., Issı A., "Ft-Ir Spectroscopıc Analysis Of Potsherds Excavated From The First Settlement Layer Of Kuriki Mound, Turkey", International Conference on Ceramics, International Journal of Modern Physics: Conference Series , Bikaner, HINDISTAN, 12-13 Kasım 2012, vol.22, pp.103-111 (Link) (Abstract)
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük Archaeological Project 2010, A Preliminary Report ", 33. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.2, pp.463-479 (Link)
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük 2009 Yılı Kazı Çalışması", 32. Uluslararası, Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, vol.1, pp.142-153 (Link)
Genç E., "Buffalo Bilim Müzesi'Nde Bulunan Anadolu Kökenli Eserler/ Objects Of Anatolian Origin In The Buffalo Museum Of Science", Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu II, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2009, ss.12-12 (Özet) (Abstract)
Genç E., "How We Are Using New Technology At An Old Excavation: The Seyitomer Mound Salvage Excavation Project", 12.International Congress, Kulturelles Erbe und Neue Technologien-Cultural Heritage and New Technologies, Workshop 12, Archäologie & Computer , Viyena, AVUSTURYA, 5-7 Kasım 2007, pp.1-16 (Link) (Abstract)
Genç E., Çınaroğlu A., "2003 Yılı Alaca Höyük Ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları", 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.1, pp.265-276 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "2003 Yılı Kastamonu-Kınık Kazısı", 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.1, pp.277-290 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Kastamonu-Kınık 2002 Yılı Kazısı", 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.1, pp.355-366 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük Ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları,2002", 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.1, pp.279-288 (Link)
Genç E., "Kastamonu-Kınık'Ta Bir Tunç Çağı Yerleşimi", I-II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Ek Dizi, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2003, cilt. , no.No:1, ss.39-60 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A. , "Alaca Höyük 2001 Yılı Kazı Çalışmaları", 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.2, pp.509-518 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük 1999-2000 Yılı Kazı Çalışmaları", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2001, vol.1, pp.427-434 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük Kazısı 1998 Yılı Kazı Çalışmaları ", 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 1999, vol.1, pp.327-334 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Genç E., "Kuriki Höyük Excavations", Batman Museum Ilısu Dam Excavations, Batman, Feriha Baş, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batman Müzesi Müdürlüğü, Batman, ss.171-199, 2018
Genç E., "Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science", in: Assyromania and more. In Memoriam for Samuel M. Paley, Marru 4, Friedhelm Pedde and Nathanael Shelley, Eds., Zaphon, Münster, Münster, pp.361-366, 2018 (Link)
Genç E., "Kuriki Höyük Kazıları", Batman Müzesi Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları, Feriha Baş, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batman Müzesi Müdürlüğü, Batman, ss.163-169, 2018
Genç E., "Kuriki Höyük'te Ele Geçen Bir Grup Yeni Assur Dönemi Silindir Mührü", Samsat?tan Acemhöyük?e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan?a Armağan Kitabı/ From Samosata to Acemhöyük Trailing the Ancient Civilisations Studies Presented to Honour of Aliye Öztan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Ed., Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bizim Büro Basımevi, İzmir, ss.121-128, 2017
Bilgen A.N., Genç E., Bilgen Z., "Seyitömer Höyük Projesi 2007 Yılı Kazı Soııuç Raporu", Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), A. Nejat Bilgen, Ed., Üçmart Press, Kütahya, ss.20-77, 2011
Genç E., "Kastamonu Kınık Kazıları ve Yerleşimin Çevre Kültür Bölgeleri İle İlişkileri", Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'na Armağan Kitabı/ Studies In Honour of Dr. Aykut Çinaroğlu, Genç E., Çelik Ç., Ed., Ekici Form Ofset, Ankara, ss.105-133-, 2008 (Link)
Genç E., Çelik D., Ed., "Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'na Armağan Kitabı/ Studies In Honour of Dr. Aykut Çinaroğlu", Ekici Form Ofset, ANKARA, 2008 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük, Dicle'Nin Tüccarları, Arkeoatlas Dergisi", Diger, ss.124-129, 2013
Genç E., "Kuriki Höyük, Arkeoloji Ve Barajlar Gerçeği, Aktüel Arkeoloji Dergisi Özel Sayı", Diger, ss.106-109, 2010 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi