Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Genç E., Yanar U., "An Old Syrian Period Stele from Avanos-Akarca, Anatolia", OLBA, pp.61-96, 2019 (Özet) (Abstract)
Gundogdul N.Y., Candansayar M.E., Genç E., "Rescue Archaeology Application: Investigation of Kuriki Mound Archaeological Area (Batman, SE Turkey) by using Direct Current Resistivity and Magnetic Methods", JOURNAL OF ENVİRONMENTAL AND ENGİNEERİNG GEOPHYSİCS, vol.22, pp.177-189, 2017 (Link)
Bayazit M., Işık İ., Issı A., Genç E., "Archaeometric investigation of the Late Chalcolithic-Early Bronze Age I and the 1st-2nd millennium BCE potteries from Kuriki-Turkey", APPLIED CLAY SCIENCE, vol.126, pp.180-189, 2016
Genç E., Çolak F., Yeşiltaş Y., "Investigation of Some Properties of Bacillus Spp. Isolated from Archaeological Excavations Soil", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.9, pp.2860-2867, 2015 (Link)
Genç E., Bayazit M., Isik I., Issi A., "Spectroscopic and thermal techniques for the characterization of the first millennium AD potteries from Kuriki-Turkey", CERAMICS INTERNATIONAL, vol.40, pp.14769-14779, 2014 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Genç E., D'Agostino A., "A small settlement at the confluence of the Batman and Tigris rivers (SE Turkey): Kuriki Höyük and the evidence from the Late Iron Age to the Parthian period", Anatolica, pp.1-42, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Genç E., Yanar U., "A Stele dated to the Middle Bronze Age from Avanos-Akarca", 3. Uluslararası Kültepe Toplantısı The 3rd Kültepe International Meeting, , KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Ağustos 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Genç E., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2016 Yılı Kazısı", 39. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, vol.1, pp.159-172
Genç E., "2015 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 38. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.1, pp.279-292
Genç E., "Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2015 Yılı Kazısı", 38. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.1, pp.293-304
Genç E., "2014 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 37. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı , ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2015, vol.3, pp.165-182 (Link)
Genç E., Yıldız-Köse B., Köse Ç., "2013 Yılı Kuriki Höyük Kazısı", 36. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, vol.1, pp.459-474 (Link)
Genç E., Açıkkol Yıldırım A., Gözlük Kırmızıoğlu P., "Kuriki Höyük İskeletleri", 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.203-215 (Link)
Genç E., Yıldız-Köse B., Köse Ç., "2012 Yılı Kuriki Höyük Kazıları ", 35. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, , MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.1, pp.292-302
Genç E., Çakan H., Kavak S., Aslan F., "Kuriki Höyük (Batman)Kazısında Ortaya Çıkartılan Silonun Arkeobotaniksel Yönden Değerlendirilmesi", 29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.107-114 (Link)
Genç E., "Kuriki Höyük 2011 Yılı Kazısı ", 34. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.229-240 (Link)
Genç E., Bayazit M., Işık İ., Cereci S., Issı A., "Ft-Ir Spectroscopıc Analysis Of Potsherds Excavated From The First Settlement Layer Of Kuriki Mound, Turkey", International Conference on Ceramics, International Journal of Modern Physics: Conference Series , Bikaner, HINDISTAN, 12-13 Kasım 2012, vol.22, pp.103-111 (Link) (Abstract)
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük Archaeological Project 2010, A Preliminary Report ", 33. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.2, pp.463-479 (Link)
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük 2009 Yılı Kazı Çalışması", 32. Uluslararası, Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, vol.1, pp.142-153 (Link)
Genç E., "Buffalo Bilim Müzesi'Nde Bulunan Anadolu Kökenli Eserler/ Objects Of Anatolian Origin In The Buffalo Museum Of Science", Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu II, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2009, ss.12-12 (Özet) (Abstract)
Genç E., "How We Are Using New Technology At An Old Excavation: The Seyitomer Mound Salvage Excavation Project", 12.International Congress, Kulturelles Erbe und Neue Technologien-Cultural Heritage and New Technologies, Workshop 12, Archäologie & Computer , Viyena, AVUSTURYA, 5-7 Kasım 2007, pp.1-16 (Link) (Abstract)
Genç E., Çınaroğlu A., "2003 Yılı Alaca Höyük Ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları", 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.1, pp.265-276 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "2003 Yılı Kastamonu-Kınık Kazısı", 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , KONYA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.1, pp.277-290 (Link)
Genç E., "Kastamonu-Kınık'Ta Bir Tunç Çağı Yerleşimi", I-II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Ek Dizi, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2003, cilt. , no.No:1, ss.39-60 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Kastamonu-Kınık 2002 Yılı Kazısı", 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.1, pp.355-366 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük Ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları,2002", 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.1, pp.279-288 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A. , "Alaca Höyük 2001 Yılı Kazı Çalışmaları", 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.2, pp.509-518 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük 1999-2000 Yılı Kazı Çalışmaları", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2001, vol.1, pp.427-434 (Link)
Genç E., Çınaroğlu A., "Alaca Höyük Kazısı 1998 Yılı Kazı Çalışmaları ", 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 1999, vol.1, pp.327-334 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Genç E., "Kuriki Höyük Excavations", Batman Museum Ilısu Dam Excavations, Batman, Feriha Baş, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batman Müzesi Müdürlüğü, Batman, ss.171-199, 2018
Genç E., "Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science", in: Assyromania and more. In Memoriam for Samuel M. Paley, Marru 4, Friedhelm Pedde and Nathanael Shelley, Eds., Zaphon, Münster, Münster, pp.361-366, 2018 (Link)
Genç E., "Kuriki Höyük Kazıları", Batman Müzesi Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları, Feriha Baş, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batman Müzesi Müdürlüğü, Batman, ss.163-169, 2018
Genç E., "Kuriki Höyük'te Ele Geçen Bir Grup Yeni Assur Dönemi Silindir Mührü", Samsat?tan Acemhöyük?e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan?a Armağan Kitabı/ From Samosata to Acemhöyük Trailing the Ancient Civilisations Studies Presented to Honour of Aliye Öztan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Ed., Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bizim Büro Basımevi, İzmir, ss.121-128, 2017
Bilgen A.N., Genç E., Bilgen Z., "Seyitömer Höyük Projesi 2007 Yılı Kazı Soııuç Raporu", Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), A. Nejat Bilgen, Ed., Üçmart Press, Kütahya, ss.20-77, 2011
Genç E., "Kastamonu Kınık Kazıları ve Yerleşimin Çevre Kültür Bölgeleri İle İlişkileri", Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'na Armağan Kitabı/ Studies In Honour of Dr. Aykut Çinaroğlu, Genç E., Çelik Ç., Ed., Ekici Form Ofset, Ankara, ss.105-133-, 2008 (Link)
Genç E., Çelik D., Ed., "Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'na Armağan Kitabı/ Studies In Honour of Dr. Aykut Çinaroğlu", Ekici Form Ofset, ANKARA, 2008 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Genç E., Valentini S., D'Agostino A., "Kuriki Höyük, Dicle'Nin Tüccarları, Arkeoatlas Dergisi", Diger, ss.124-129, 2013
Genç E., "Kuriki Höyük, Arkeoloji Ve Barajlar Gerçeği, Aktüel Arkeoloji Dergisi Özel Sayı", Diger, ss.106-109, 2010 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi