Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

İdari Personel EBRU GÖZÜYEŞİL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ana Bilm Dalı : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Sabit Telefon : +90 322 3386060 | Dahili : 2698
E Posta Adresi : egozuyesilcu.edu.tr | ebrugozuyesilhotmail.com
Mobil Telefon : +90 +905358275061
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2010-2014
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 1998-2003
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "40-60 YAŞ GRUBU KADINLARA UYGULANAN AYAK REFLEKSOLOJİNİN VAZOMOTOR YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, "Gebe Kadınların Depresyon Durumu ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ocak, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Elektronik Fetal Monitorizaston Kursu, Çukurova Üniversitesi, 2016
Endnote X3, Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2015
Macromedia Fash, Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2015
Refleksoloji Eğitimi, Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezi, 2013
RİA Uygulama Kursu, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, 2011
Nitel Araştırma Kursu, Erciyes Üniversitesi, 2011
Geriatri Hemşireliği Kursu, Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 2010
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Kursu, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, 2009
Lamaze Eğitim Kursu, Çukurova Üniversitesi , 2007
Onkoloji Hemşireliği Kursu, Çukurova Üniversitesi , 2002
Araştırma Alanları
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Menopoz
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Web Of Science Araştırma Alanları
Nursing
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Hizmetleri MYO, 2013 - Devam Ediyor
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO, 2007 - 2013
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BALCALI HASTANESİ, 2002 - 2007
Diğer, EGE ÜNİVERSİTESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİMDALI, 1998 - 2002
Verdiği Dersler
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2014-2015
Uğraş Terapisi, Ön Lisans, 2014-2015
Seminer, Ön Lisans, 2014-2015
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamalar 1, Ön Lisans, 2014-2015
Yaşlılarda Beslenme, Ön Lisans, 2014-2015
Temel Gerontoloji, Ön Lisans, 2014-2015
Yaşlı Bakımı İlke ve Uyg. II, Ön Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gözüyeşil E., Taylan S., İnel Manav A., Akıl Y. , "The Evaluation of Self-Esteem and Sexual Satisfaction of Patients with Bowel Stoma in Turkey", SEXUALİTY AND DİSABİLİTY, vol.35, pp.157-169, 2017
Gözüyeşil E., Baser M., "The Effect of Foot Reflexology Applied to Women Aged Between 40 and 60 on Vasomotor Complaints and Quality of Life", COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, pp.75-85, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Arslan S., Taylan S. , Gözüyeşil E., "HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ YAŞAM KALİTELERİ ve ETİK DUYARLILIKLARI ", İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.21-26, 2017
Alan S., Gözüyeşil E., Gökyildiz Ş., "Effects of Menopause on the Life of Women Who Experience Hot Flashes and Their Health-Seeking Behaviours", International Journal of Caring Sciences., no.2, pp.542-550, 2016
Gözüyeşil E., Baser M., "MENOPOZAL DÖNEMDE YAŞANAN VAZOMOTOR YAKINMALARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.19, no.4, ss.261-268, 2016
Gözüyeşill E., Mürüvvet B., "Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Uygulamaları Ve Kadın Sağlığında Kullanımı", Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1,2,3, ss.63-70, 2010
Yalçın Gözüyeşil E., Şirin A., Şenay Ç., "Gebe Kadınlarda Depresyon Durumu Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.3, ss.39-66, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bozdoğan S., İnel Manav A., Gözüyeşil E., "HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ", ULUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.1-2
Arslan S., Taylan S. , Gözüyeşil E., "HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ YAŞAM KALİTELERİ ve ETİK DUYARLILIKLARI ", ULUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.1-10
Gözüyeşil E., Başer M., "Evaluation of long-term effects of foot reflexology on vasomotor complaints and quality of life", 18th International Conference on Nursing & Midwifery, Roma, ITALYA, 10-11 Haziran 2017, pp.1-2
Gözüyeşil E., Karaçay Yikar S., Nazik E., "IVF-ET YAPILAN KADINLARIN TEDAVI SÜRECINDE KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERININ INCELENMES", 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, pp.62-63
Gözüyeşil E., Arıöz Düzgün A., "Pelvic floor disorders and risk factors", 3. Uluslararası, 4. Ulusal Ebelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.1-2
Gözüyeşil E., Gökyildiz Ş., Alan S., "Assessment of Problems in Sexual Function and Quality of Life During Menopausal Period", 24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, HOLLANDA, 10-13 Kasım 2016, pp.1-2
Bayraktar E. , Gözüyeşil E., Alp Yılmaz F., Çetin Ö. , Açmaz G., Baser M., "Doğumun İkinci Aşamasındaki Ikınma Tekniklerinin Anne-Bebek Sağlığı ve Yorgunluk Üzerine Etkisi", II.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Şubat 2016, ss.14-14 (Link)
Gözüyeşil E., Baser M., "MENOPOZAL DÖNEMDE YAŞANAN VAZOMOTOR YAKINMALARIN GÜNLÜK YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ ", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.1-1
Gözüyeşil E., Gökyildiz Ş., Alan S., İbici E., "Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi ", 3. Uluslararası&7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2016, pp.235-236
Arslan S., Taylan S., Gözüyeşil E., Küçükkaya G. , İnce S., Akıl Y., "Hemşirelerin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.1-1
Gözüyeşil E., Taylan S., İnel Manav A., Akıl Y., "Türkİye?de Bağırsak StomasI Olan HastalarIn Benlİk SaygIsI ve Cİnsel DoyumlarInIn Değerlendİrİlmesİ", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.1-1
Nazik E., Gözüyeşil E., Karaçay Yikar S., Var E., "Erken Postpartum Dönemde Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Devlet Hastanesi Örneği ", II.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Şubat 2016, ss.26-26 (Link)
Akman G. , Gözüyeşil E., "Doğum Sonu Dönemde Geleneksel Uygulamalar: Kanıtların Sistematik İncelemesi ", II.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Şubat 2016, ss.25-25 (Link)
Gözüyeşil E., İnel Manav A., "Problems That Elderly Care Program Students Experience in Practice Settings and Their Reactions to These Problems", 8.World Conference on Educational Sciences, MADRİD, ISPANYA, 3-7 Şubat 2016, pp.1-1 (Link) (Özet) (Abstract)
Gözüyeşil E., "Vazomotor Yakınmalar", Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, ss.22-22
Gözüyeşil E., Başer M., "40-60 Yaş Grubu Kadınlara Uygulanan Ayak Refleksolojinin Vazomotor Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi", 15. Ulusal Hemşirek Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, cilt.yok, no.yok, ss.5-5 (Link)
Gözüyeşil E., Baser M., "The Effect Of Foot Reflexology Applied To Women Aged Between 40 And 60 On Vasomotor Complaint And Quality Of Life", World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Paris, FRANSA, 4-7 Aralık 2014, pp.46-46
Alan S., Gözüyeşil E., Gökyildiz Ş., "Effects Of Menopause On The Life Of Women Who Experience Hot Flashes And Their Health-Seeking Behaviours ", The World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility All About Womens Health, Paris, FRANSA, 4-7 Aralık 2014, pp.67-67
Alan S., Gökyildiz Ş., Gözüyeşil E., "Menopozal Dönemdeki Kadınların Sıcak Basması Şikâyetine Yönelik Geleneksel Uygulamaları", Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2013, ss.2-2
Atlı Özbaş A., Taş F., Yüzer S., Kiper S., Adagide S., Alp Yılmaz F., et al., "Dert Çekmeyince Bal Yenmez: İç Anadolu?Da Bir Huzurevindeki Yaşlıların Kadın Olmak Ve Evliliğe Dair Yaşantı Ve Görüşleri", I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2011, ss.5-5
Arıöz A., Gözüyeşill E., Can R., Baser M., "The Vıev And Oopinıon Of A Grup Universıty Students Studyıng Medıcıne About The Gender Roles In Elderly Care", The World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility All About Womens Health, Paris, FRANSA, 17 Kasım - 20 Ekim 2011, pp.7-7
Gözüyeşil E., Başer M., "Kadın Sağlığı, Anti-Aging Ve Fitoöstrojenler", Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.2-2
Gözüyeşil E., Başer M., "Kadın Sağlığında Kullanılan Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp (Tat) Uygulamaları", Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.2-2
Gözüyeşil E., Serpil Ö. , "Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü Ve Emzirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Ulusal Ebelik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2007, ss.2-2
Gözüyeşil E., Şirin A., "Gebe Kadınlarda Depresyon Durumu Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2003, pp.2-2
Kitap ve Kitap Bölümleri
Nazik E., Gözüyeşil E., "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları ", Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji , Elçin Yoldaşcan, Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.97-110, 2016
Gözüyeşil E., "Refleksoloji", Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Başer M, Taşçı S, Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.101-112, 2015 (Link)
Gözüyeşil E., "Vazomotor Yakınmalarda Refleksoloji Uygulaması", Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Başer M, Taşçı S, Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.121-130, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"40-60 YAŞ GRUBU KADINLARA UYGULANAN AYAK REFLEKSOLOJİNİN VAZOMOTOR YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ", BAP Doktora, TDK-2013-4406 , Araştırmacı, 2015
"4060 Yaş Grubu Kadınlarda Yaşanan Menopozal Dönem Sorunları ile Cinsel Fonksiyonların ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", BAP Diğer, TSA-2015-4763, Yönetici, 2016
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ, , Üye, 15.05.2015 - Devam Ediyor
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (HEMAR-G), , Üye, 10.01.2012 - Devam Ediyor
Türk Hemşireler Derneği, , Üye, 13.01.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3.Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi , Adana, Nisan 2016
II. Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Şubat 2016
24thWorld Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Kasım 2016
8. World Conference on Educational Sciences, Madrid, Şubat 2016
3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Mayıs 2016
Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Mayıs 2015
1. Ulusal Ebelik Sempozyumu, Adana, Nisan 2015
15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Eylül 2015
II. Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı, Adana, Nisan 2015
The 20nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, Aralık 2014
Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Mayıs 2013
Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Adana, Kasım 2013
Yaşlı Bakımı Programı Eğitim Koordinatörleri Kurulu 1. Toplantısı, Adana, Nisan 2011
Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Ekim 2011
Yaşlı Bakımı Programı Eğitim Koordinatörleri Kurulu 3. Toplantısı, Yalova, Eylül 2011
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Nisan 2011
Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, Adana, Haziran 2011
Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Kursu, Kayseri, Mayıs 2011
Yaşlı Bakımı Programı Eğitim Koordinatörleri Kurulu 2. Toplantısı, Kahramanmaraş, Mayıs 2011
Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, İzmir, Nisan 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 9
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi