Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Maden Mühendisliği Proses Tasarımı, İşletmesi ve Ekonomisi
Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Cevher Yatağı Modelleme
Kaya Mekaniği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Maden Mühendisliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Mining & Mineral Processing