Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eser (Gülmez) A., Kahraman E., Demiray M. , "Comparison of Atomic Absorption Spectroscopy and Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer Methods for Chemical Analysis", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.26, pp.6982-6988, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.9-16, 2018
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks ", International Journal of Natural and Engineering Sciences , pp.28-33, 2017
Kahraman E., Kiliç A.M., "Investigation of the Relationship between Böhme Abrasion Resistance and Strength Properties of Some Natural Stone ", International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol.11, pp.31-35, 2017
Kiliç A.M., Kahraman E., "Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.31-38, 2017
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M., "Yeraltı Krom İşletmesinde Acil Durum Planına Yönelik Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.63-71, 2016
Kahraman E., Kiliç A.M., "Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, cilt.31, ss.159-169, 2016
Kahraman E., Eser (Gülmez) A., "Elazığ Bölgesi Travertenlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.243-253, 2015
Çakır B., Kiliç A.M., Kahraman E., "Silopi (Harbul-Üçkardeşler) Asfaltit Filonunun Micromine Madencilik Tasarim Proğrami Kullanilarak Açik İşletme Dizayninin Yapilmasi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.99-113, 2013
Eser (Gülmez) A., Kahraman E., "Elaziğ Vişne Mermerlerinin (Rosso Levanto) Kaplama Taşi Olarak Kullanilabilirliğinin Belirlenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.87-99, 2013
Kahraman E., Ersoy P.D.A. , "Jeoistatistik Yöntemlerle Polimetalik Maden Yataklarının Jeolojik Modellenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.28, ss.99-108, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "COAL RESERVES IN THE WORLD AND TURKEY AND PLACE IN ELECTRICITY PRODUCTION", 21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.139-164
Kiliç A.M., Kahraman E., Kiliç Ö., "EVALUATION OF FATAL WORK ACCIDENTS AT TURKISH COAL MINING", 21st International Coal Congress and Exhibition of Turkey, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.449-458
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "Determination of the Usability of Ignimbritin (Ahlat Stone) as Building Stone ", 9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2017, pp.579-583
Kahraman E., Kiliç A.M., "Evaluation of Flyrock Distance and Fly-Rock Diameter Caused by Blasting and An Example Of Practice", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1014-1022
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Kahraman E., "COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL VALUES OF FLY-ROCK DISTANCE CAUSED BY BLASTING ", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.162-162
Yildirim D. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Risk Assessment In Tunnel Constructionand An Example of Practice", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.1006-1014
Altürk O. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Investigation of the Fragmentation Effect of The Joınt Systems in Small Scale Bench Blasting", 9TH INTERNATIONAL DRILLING AND BLASTING SYMPOSIUM, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, pp.193-202
Yildirim D. , Kahraman E., Kiliç A.M., "Occopational Safety Practices in Tunnel Constructions ", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.997-1005
Kiliç A.M., Kiliç Ö., Kahraman E., "The Use of Ultrasonic Mesaurements Determining the Quality of the Dimension Stone Blocks", INTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 21-25 Temmuz 2017, pp.26-26
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "ENVIRONMENTAL EFFECTS of LIME PRODUCING PLANTS ", INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT , ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2017, pp.376-376
Kiliç Ö., Kahraman E., Kiliç A.M., "The Evaluation of Silifke (Mersin) Region Marble Formations", 9th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURAL STONE CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2017, pp.585-594
Kahraman E., Kiliç A.M., "Occupational health and safety measures for the drilling and blasting operations in mines ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.2968-2977
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M. , "An practice on the emergency action plan in the underground chrome operating ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.300-360
Kiliç A.M., Kahraman E., "The Investigation of Environmental Impacts Induced by Blasting andAn Example of Practice ", Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.103-112 (Özet) (Abstract)
Kiliç A.M., Kahraman E., Tosun M. , "An practice on the risk analysis in the underground chrome operating", 1th International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.3070-3080
Kahraman E., Kiliç A.M., "Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining ", Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.324-329
Kahraman E., Kiliç A.M., "Ceyhan Yılankale Bölgesi Kalker İşletmesinin Patlatma Parametrelerinin İncelenmesi ve Patlatma Sonrası Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesi ", 8. Delme-Patlatma Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2015, ss.383-390
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M., "Adana Yöresi Krom Potansiyeli ve Ferrokrom Tesisi Kullanılabilirliğinin Önemi", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.543-560
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M. , "Adana İli İthal Yakıt Kaynaklı Elektrik Üretimi ve Yaratacağı Sorunlar", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.273-290
Kiliç A.M., Sakatoğlu S. , Kahraman E., Yilmaz M. , "Adana İli Taş (Kalker) İşletmelerinde Üretilen Agreganın İl Açısından Önemi", TMMOB, Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.561-574
Kahraman E., Kiliç A.M., Kiliç Ö., "Adana İli Saimbeyli Yöresi Kireçtaşlarının Kırmataş Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", 7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Mart 2015, ss.293-300
Kahraman E., Kiliç A.M., Türkmenoğlu Z.F. , "Gaziantep-Şehitkamil-Karpuzkaya Yöresi Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2015, ss.178-179
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi