Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1997 - 2003
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 1991 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Karakaş, "Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikayeli Türküler(Adana-Osmaniye)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, N.Çıblak, "Dini İnanışlar ve Dini Törenler-Halk Kültürü Anonim Halk Edebiyatı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Doktora, R.Okuşluk, "Adana Halk Hikayeleri ve Yaşayan Hikayecilik Geleneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Doktora, B.Arı, "Adana'da Geçmişten Bugüne Aşıklık Geleneği (2Cilt)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Doktora, Z.Çağımlar, "Adana Avşar Ağıtları Araştırması(2Cilt)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, Y.Çoban, "Kulu Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Uğurlu, "Adana İli Karataş İlçesi Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Kılıç, "Osmaniye İli Düziçi İlçesi Halk Kültüründe Halk İnançları, Bayramlar ve Törenler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, L.Tülüce, "Osmaniye İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Mahallelerde Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Köseler, "Hatay İli Kırıkhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Kobotarian, "Tebriz Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı(2. Cilt)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, Z.Özgen, "Adana(Merkez) Halk Hekimliği Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, N.Akyol, "Adana(Merkez) Halk Kültüründe Halk İnançları, Bayramlar ve Törenler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Z.Kök, "Karaisalı(Merkez) Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, N.Kutlusoy, "Buruklu Aşık Kul Mustafa Hayatı-Şiirleri-Atışmaları-Halk Hikayeciliği(Derleme-İnceleme)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, A.Karakaş, "Feke Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, M.Yılmaz, "Aladağ Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, F.Cin, "Ceyhan Yörüklerinde Halk Kültürü Araştırmaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Batuman, "Adana Nusayrileri Dini İnanışlar-Törenler, Halk Kültürü", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, E.Dağlaraşar, "Besni Halk Kültürü Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, M.Ketre, "Adana Masalları Araştırması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, A.Başçetinçelik, "Adana Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri(Doğum-Evlenme-Ölüm)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, F.Sezgin, "Urfa, Kısaslı Aşıklarda Aşıklık Geleneği ve İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, B.Coşkun, "Yaşar Kemal'in Romanlarındaki Folklorik Öğeler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, H.Dalgıntekin, "Tarsus Adet ve İnanmaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, O.Turgut, "Adana'da Aşıklık Geleneği ve Yaşayan Adanalı Aşıklar(Derleme-İnceleme)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, N. Çıblak, "İçel Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma(İnceleme-Metinler)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, Z.Çağımlar, "Adana Yöresi Yatır-Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara Bağlı Anlatılan Efsaneler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1994.
Yüksek Lisans, R.Şenesen, "Adana Efsaneleri Araştırmaları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1994.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi