Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ ERBİL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAK.
Bölüm : TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
Sabit Telefon : +90 322 3386088 | Dahili : 2951
Faks : +90 322 3386126
E Posta Adresi : erbilycu.edu.tr | ylmzrblgmail.com
Web Adresi : http://tekstil.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1516
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, 2005-2012
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, 2002-2005
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, Tekstil Mühendisliği, 1998-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI KARIŞIM ORANI ve TİPLERİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, "KARIŞIM OE-ROTOR İPLİĞİ ÜRETİMİNDE EĞİRME ELEMANLARINDAN DÜSENİN İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Temmuz, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
İplik Teknolojisi (Eğirme, Dokuma, Örme)
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Tekstil Bilimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Materials Science, Textiles
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2014 - 2018
Diğer, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2010 - 2014
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık, 2002 - 2010
Verdiği Dersler
Bitirme Ödevi, Lisans, 2014-2015
Temel Bilgi Teknolojileri, Lisans, 2014-2015
İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Tekstil Laboratuarı II, Lisans, 2014-2015
Tekstilde Kalite Kontrol II, Lisans, 2014-2015
Makine Dinamiği, Lisans, 2014-2015
Tekstil Laboratuvarı I , Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erbil Y., Babaarslan O., İlhan İ., "A comparative prediction for tensile properties of ternary blended open-end rotor yarns using regression and neural network models", JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.109, pp.560-568, 2018 (Link)
Bahria H., Erbil Y., "UV technology for use in textile dyeing and printing: Photocured applications", DYES AND PIGMENTS, vol.134, pp.442-447, 2016 (Link) (Abstract)
Erbil Y., Babaarslan O., İlhan İ., "Predicting the unevenness of polyester/viscose/acrylic blended open-end rotor spun yarns", JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.106, pp.699-705, 2015 (Link) (Abstract)
Erbil Y., Babaarslan O., Duru Baykal P., "Influence Of Navel Type On The Hairiness Properties Of Rotor-Spun Blend Yarns", FIBRES IN EASTERN EUROPE, vol.16, pp.31-34, 2008 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erbil Y., Babaarslan O., "Dokusuz Yüzeyler Endüstrisine Genel Bir Bakış - Bölüm 2", Uluslararası Nonwoven Teknik Tekstil Teknoloji Dergisi, ss.64-72, 2006
Erbil Y., Babaarslan O., "A General Look At Nonwoven Industry - Part 1", Nonwoven Technical Textiles Technology, ss.72-78, 2006
Çelik N., Erbil Y., "Çift Katlı Dokuma Kumaş Tekniği", Tekstil Maraton Dergisi, ss.42-50, 2003 (Özet) (Abstract)
Babaarslan O., Duru Baykal P., Erbil Y., "Elyaf Analiz, Şerit Hazırlık Ve Oe-Rotor İplik Eğirme Sistemi", Ç.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, cilt.18, ss.113-120, 2003 (Özet)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erbil Y., "Individual and Triple Interaction Analysis of Blended OE-Rotor Yarns", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.504-508 (Abstract)
Erbil Y., "POLİPROPİLEN TEYP İPLİKLERDE İKLİM ŞARTLARINA BAĞLI MUKAVEMET-UZAMA DEĞİŞİMİ", ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 28-29 Eylül 2017, ss.265-270 (Link) (Özet) (Abstract)
Erbil Y., Babaarslan O., "Predicting the Hairiness of PES/CV/PAN Blended Open-End Rotor Yarns", 16th AUTEX World Textile Conference, Ljubljana, SLOVENYA, 8-10 Haziran 2016, pp.54-54
Erbil Y., Babaarslan O., İlhan İ., "3-Dimensional Prediction Of Yarn Faults Of Pes/Cv/Pan Blended Open-End Rotor Yarns", 15th World Textile Conference, Bucharest, ROMANYA, 10-12 Haziran 2015, pp.136-136 (Abstract)
Babaarslan O., Erbil Y., "Grafen Oksit Takviyeli Koruyucu Ve Askeri Tekstillerin Geliştirilmesi", UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, BURSA, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2014, pp.151-151 (Özet)
Babaarslan O., Telli A., Erbil Y., Toksöz M., "Quality Properties Of Denim Yarns Produced From Sustainable Fibers", XIV. AUTEX World Textile Conference 2014, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, pp.1-7 (Abstract)
Telli A., Babaarslan O., Erbil Y., "Quality Features Of Denim Fabrics Produced From Sustainable Fibers", The International Conference of Applied Research on Textile (CIRAT-6), Hammamet, TUNUS, 13-15 Kasım 2014, pp.488-493 (Abstract)
Erbil Y., Babaarslan O., "Estimation Of Uster H-Hairiness Values From Zweigle Hairiness Test Results", ICONTEX 2011 International Congress of Innovative Textiles, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2011, pp.616-621 (Abstract)
Babaarslan O., Erbil Y., "Fonksiyonel Tekstil Ürünleri Geliştirmek Üzere Ştapel Gümüş Takviyeli Karışım İpliklerin Tasarım Ve Üretimi", Uludağ İhracatçı Birlikleri (UIB) Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı, BURSA, TÜRKIYE, 18-18 Şubat 2010, ss.125-126 (Özet)
Erbil Y., Babaarslan O., "Open-End (Oe) Rotor İplikçiliğinde Navel?In İplik Tüylülüğü Üzerindeki Etkisi", I. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2005, ss.1-8 (Özet)
Babaarslan O., Duru Baykal P., Erbil Y., "Elyaf Analiz, Şerit Hazırlık Ve Oe-Rotor İplik Eğirme Sistemi", Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Makine-Cihaz ve Sistem Tasarımı ve Üretimi Proje Pazarı, ADANA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2003, ss.1-1
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"KARIŞIM OE-ROTOR İPLİĞİ ÜRETİMİNDE EĞİRME ELEMANLARINDAN DÜSENİN İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Y.Lisans, MMF2003YL46, Araştırmacı, 2005
"OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI KARIŞIM ORANI ve TİPLERİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, MMF2007D21, Araştırmacı, 2010
"Predicting the unevenness of polyesterviscoseacrylic blendedopenend rotor spun yarns", BAP Diğer, FYD-2015-4755, Yönetici, Devam Ediyor
"Karde Esnek İplik Üretim Hattında Özellikli İplik Üretim İmkânlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, MMF 2007 BAP 17, Araştırmacı, 2010
"3-DIMENSIONAL PREDICTION OF YARN FAULTS OF PES/CV/PAN BLENDED OPEN-END ROTOR YARNS", BAP Diğer, FED-2015-4388, Yönetici, 2015
"13. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UTMÖK)", BAP Diğer, FBT-2016-5703, Araştırmacı, Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri - VI , Düzenleme Kurulu Üyesi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri - V , Düzenleme Kurulu Üyesi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, Kasım 2010
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri - IV , Düzenleme Kurulu Üyesi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, Kasım 2009
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Tekstil Teknolojileri - III , Düzenleme Kurulu Üyesi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, Kasım 2008
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde İplik ve Terbiye Teknolojileri Sempozyumu - II, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, Kasım 2007
Güncel Gelişmeler Çerçevesinde İplik ve Terbiye Teknolojileri Sempozyumu - I , Düzenleme Kurulu Üyesi, ADANA, TÜRKIYE, Ekim 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi